Ważne informacje Cairox Cva Mpx Series

Cairox CVA MPX Series to zaawansowana seria urządzeń do zarządzania i monitorowania systemów sterujących. Urządzenia te oferują wysoką jakość wykonania, wytrzymałość i niezawodność. Oferują szeroki zakres funkcji, w tym wsparcie dla wielu interfejsów i protokołów, w tym Ethernet, Modbus TCP / IP, RS-485, Profibus i HART. Urządzenia te mogą być używane do zarządzania siecią za pomocą zaawansowanych funkcji diagnostycznych i zarządzania zasobami. Są one również wyposażone w algorytmy sterowania online, które pozwalają na zoptymalizowanie wydajności systemu i dostosowanie go do zmieniających się warunków otoczenia. Cairox CVA MPX Series to doskonały wybór dla osób poszukujących wydajnego i niezawodnego urządzenia do zarządzania systemami sterującymi.

Ostatnia aktualizacja: Ważne informacje Cairox Cva Mpx Series

2023-01-25 14:49

publikacja
2023-01-25 14:49

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023 Data sporządzenia: 2023-01-25 Skrócona nazwa emitenta RAFAMET Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S. A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu: Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S. informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgroma-dzenie RAFAMET S. odwołało ze składu Rady Nadzorczej:
- Pana Janusza Paruzel,
- Pana Pawła Sułeckiego,
- Pana Pawła Wochowskiego,
a następnie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
- Panią Klaudię Budzisz.

Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 10 pkt 4) – 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okreso-wych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równo-ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostaną przekazane niezwłocznie po ich powzięciu przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) w związku z § 9 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto-ściowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Redakcja serwisu nie odpowiada za materiały nadesłane przez użytkowników.
Uwagi, problemy, smutki i radości związane z niedziałaniem stronymożesz przesyłać do administratora strony

Ten serwis jest bezpieczny: do jego produkcji nie użyto ani miligrama glutenu,nie zawiera też sztucznych barwników oraz glutaminianu sodu. Wszystkie zwierzęta,które były obok przeżyły, niektóre tylko lekko się uśmiechały. Zawiera większe niżśladowe ilości potu i łez jego programistów. A ty, który zauważyłeś, że po 18 latachzmieniła się stopka serwisu, bądź błogosławiony, Monster ci sprzyja.

Ważne informacje Cairox Cva Mpx Series

Bezpośredni link do pobrania Ważne informacje Cairox Cva Mpx Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne informacje Cairox Cva Mpx Series

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis E. Longin Wons Prezes Zarządu