Uwaga eksploatacyjna Ge Gcg1200

Uwaga eksploatacyjna Ge Gcg1200 jest zaleceniem dotyczącym bezpieczeństwa stosowania urządzeń General Electric. Zalecenia dotyczą instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy urządzeń. Zalecenia dotyczą również czynności związanych z bezpiecznym użytkowaniem urządzeń, takich jak odpowiednie oświetlenie i wentylacja, konserwacja i naprawa, okresowe przeglądy i przestrzeganie procedur wymienionych w instrukcji. Uwaga eksploatacyjna Ge Gcg1200 jest również ważnym krokiem w celu zapewnienia, że wszelkie urządzenia są wykorzystywane w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga eksploatacyjna Ge Gcg1200

Serdecznie polecam kamień syntetyczny bursztyn w oprawie wykonanej w technice metaloplastyki inaczej Tiffany’ego / witrażowa. (cyna z dodatkiem miedzi i srebra
Postarzany tak, aby wyglądał na stare srebro.

Bursztyn do złudzenia przypomina naturalny
Całość została wypolerowana oraz zabezpieczona antyoksydantem. Ozdobne sploty doskonale podkreślają nietuzinkową formę biżuterii
W zestawie baza naszyjnika z lniano-bawełnianego sznurka
Każda praca jest praktycznie w pojedynczym egzemplarzu.
Swoją biżuterię projektuję i wykonuję ręcznie więc tym samym nie da się jej powtórzyć
Praktycznie wszystkie moje prace wyglądają tak jakby były nie dopracowane. Jest to zamierzony efekt i mój znak rozpoznawczy.
Wisior zapakowany w drewniane pudełko -gotowe do wręczenia na prezent
Uwaga eksploatacyjna: Każdy rodzaj biżuterii powinno chronić się przed jakimkolwiek kontaktem z wodą.

Porcja biżuterii dla tych, którzy szukają czegoś nietypowego i wyjątkowego.
Wisior w technice metaloplastyki otoczony miedzianym drutem
Tiffany’ego / witrażowa. (cyna z dodatkiem miedzi i srebra)

Całość została wypolerowana oraz zabezpieczona antyoksydantem. Ozdobne sploty doskonale podkreślają nietuzinkową formę biżuterii
W zestawie baza naszyjnika z lnianego sznurka. W kamieniu widać naturalne pęknięcie

Każda praca jest praktycznie w pojedynczym egzemplarzu.
Swoją biżuterię projektuję i wykonuję ręcznie więc tym samym nie da się jej powtórzyć

Uwaga eksploatacyjna: Każdy rodzaj biżuterii powinno chronić się przed jakimkolwiek kontaktem z wodą. Więcej na blogu pielęgnacja biżuterii
Praktycznie wszystkie moje prace wyglądają tak jakby były nie dopracowane. Jest to zamierzony efekt i mój znak rozpoznawczy.

Maciej Jodłowski

Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”
Krosno 2004

Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień kategorii III Ż i IV Ż do obsługi żurawi oraz dla osób zajmujących się eksploatacją. Książka została pomyślana jako pomoc dla słuchaczy odpowiednich kursów, jak również dla operatorów podwyższających swoje kwalifikacje na uprawnienia II Ż.

Spis treści

1. Dozór techniczny nad żurawiami
1. 1. Wybrane zagadnienia dotyczące dozoru technicznego
2. Zgłoszenie żurawia do rejestracji. Badania odbiorcze
2. Skreślenie żurawia z ewidencji oddziału UDT
2. 2. Żurawie sprowadzane z zagranicy
3. Wiadomości ogólne o żurawiach
3. Definicja żurawia
3. Klasyfikacja żurawi
3. 3. Rodzaje żurawi
3. 4. Podział żurawi samojezdnych
3. Żuraw drogowy
3. Żuraw drogowo-terenowy
3. Żuraw placowy
3. Żuraw terenowy
3. 5. Żuraw z wysięgnikiem o stałej długości
3. 6. Żuraw z wysięgnikiem teleskopowym
3. 7. Żuraw z wysięgnikiem rozsuwnym
3. Symbol klasyfikacyjny pełny żurawia samojezdnego
3. Symbol klasyfikacyjny skrócony żurawia samojezdnego
3. Parametry techniczne żurawi
3. Maksymalny udźwig żurawia
3. Moment udźwigu żurawia
3. Wysięg żurawia
3. Wysięgnik żurawia
3. Wysokość podnoszenia
3. Głębokość opuszczania
3. Kąt obrotu żurawia
3. 8. Prędkość ruchów roboczych żurawia
3. 9. Pokonywanie wzniesień przez żuraw
3. 10. Masa własna dźwignicy G i masa eksploatacyjna Ge wg normy PN-85/M-45004
4. Oznakowanie żurawi
4. Tablice i napisy informacyjno-ostrzegawcze
4. Barwy ostrzegawcze wg normy PN-81/M-45018
5. Grupy natężenia pracy żurawi
5. Grupa natężenia pracy mechanizmów wg normy PN-91/M-06503
6. Stateczność żurawia
6. Przeciążenie żurawia
6. Moment wywracający Mw wg normy PN-85/M-45004
6. Charakterystyka udźwigu żurawia wg normy PN-85/M-45004
6. Pole pracy żurawia
7. Elementy żurawi
7. Liny stalowe
7. Materiały stosowane do produkcji lin stalowych
7. Budowa i klasyfikacja lin stalowych
7. Kryteria oceny zużycia lin stalowych
7. Zużycie zewnętrzne lin stalowych
7. Deformacja lin wg normy PN-90/M-80255
7. Typowe przykłady deformacji lin stalowych
7. Zamocowanie końców lin stalowych do konstrukcji
7. Zamocowanie końców lin od strony bębna
7. Haki ładunkowe
7. Budowa haka
7. Rodzaje zużycia haków
7. Zblocza hakowe
7. Krążki linowe
7. Bębny linowe
8. Mechanizmy żurawi
8. Mechanizm podnoszenia
8. Mechanizm obrotu
8. Mechanizm pochylenia wysięgnika
8. Mechanizm teleskopowania wysięgnika
9. Usytuowanie żurawia na stanowisku roboczym
9. Tolerancje wymiarowe przy stałych stanowiskach pracy żurawia
9. Tolerancje wymiarowe na tymczasowych stanowiskach pracy żurawia
10. Eksploatacja żurawi
10. Obowiązki operatora żurawia przed rozpoczęciem pracy
10. Ogólne zasady bezpiecznej eksploatacji żurawi
10. Sytuacje, w których należy przerwać pracę żurawia
10. Warunki wykluczające pracę żurawiem
10. Zasady kojarzenia ruchów roboczych żurawia
10. Obowiązki operatora żurawia podczas sterowania mechanizmami żurawia
10. Przygotowanie stanowiska pracy żurawia
11. Zawiesia linowe
11. DOR a wytrzymałość zawiesi
11. Cechowanie zawiesi
11. Przykłady stosowania zawiesi
11. Warunki pracy zawiesi linowych
11. Kontrola zawiesi linowych
12. Zawiesie łańcuchowe wg normy PN-91/M84701
12. DOR a wytrzymałość zawiesi
12. Przykłady stosowania zawiesi łańcuchowych
13. Technologia robót żurawiem
13. Praca dwoma żurawiami
13. Jazda żurawia z ładunkiem
13. Stawianie żurawiem słupów
13. Metoda wagi
13. Metoda poślizgu
13. Dostawianie ładunków
13. Transport ludzi w koszu
14. Zagrożenia pracy żurawia
15. Rodzaje zabezpieczeń żurawi
15. Ograniczniki ruchu
15. Ograniczniki obciążenia
15. Zabezpieczenie elektryczne żurawia
15. Zabezpieczenia hydrauliczne żurawi
15. Wyposażenie ochronne żurawia
15. Tarcze oporowe kół żurawia
15. Wskaźnik udźwigu żurawia
15. Wskaźnik pochylenia żurawia
15. Automatyczne urządzenia zabezpieczające żuraw przed zbliżeniem do napowietrznych linii elektroenergetycznych
15. Wiatromierze
15. Sygnalizacja ostrzegawcza
15. Wymagania dotyczące doboru urządzeń zabezpieczających dla żurawi samojezdnych wg PN-ISO-10245-2:2002
Literatura

Uwaga eksploatacyjna Ge Gcg1200

Bezpośredni link do pobrania Uwaga eksploatacyjna Ge Gcg1200

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwaga eksploatacyjna Ge Gcg1200