Podręcznik ustawień i konfiguracji Aeg Agn58210f0

Podręcznik ustawień i konfiguracji Aeg Agn58210f0 to kompleksowy przewodnik dotyczący ustawień i konfiguracji tego urządzenia. Podręcznik zawiera informacje na temat sposobu konfigurowania urządzenia i wszelkich ustawień, które można dostosować do wymagań użytkownika. Za pomocą tego podręcznika można łatwo skonfigurować urządzenie i sprawić, że będzie ono działać zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Podręcznik zawiera także wyczerpujące informacje na temat wszystkich funkcji i opcji, które można wykorzystać w urządzeniu. Przewodnik jest przeznaczony dla użytkowników, którzy są nowicjuszami w korzystaniu z tego urządzenia, jak i dla wszystkich tych, którzy chcą lepiej poznać jego możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień i konfiguracji Aeg Agn58210f0

Podłącz drukarkę HP do lokalnej sieci Wi-Fi, aby bezprzewodowo drukować z komputera osobistego, smartfona lub tabletu.

Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi na drukarce

Przygotuj drukarkę do połączenia z siecią Wi-Fi, przywracając tryb konfiguracji Wi-Fi.

Po przywróceniu ustawień drukarka przechodzi w tryb konfiguracji Wi-Fi na około dwie godziny, co umożliwia wykrycie jej podczasinstalacji oprogramowania HP.

 • W przypadku większości drukarek z ekranem dotykowym: Z menu Komunikacja bezprzewodowa lub Konfiguracja wybierz pozycje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Przywróć ustawienia sieci.

 • W przypadku większości drukarek atramentowych bez ekranu dotykowego: Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj, aż przycisk zasilania zacznie migać, a następnie poczekaj, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać.

  Większość drukarek laserowych bez menu w ekranie dotykowym lub panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa do momentu, aż kontrolka Uwaga i wskaźnik zasilania będą migać lub naciśnij i przytrzymaj przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj do momentu, aż kontrolka Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać (Laser NS, Neverstop). Drukarka musi zostać uruchomionaponownie.

  W przypadku większości drukarek LaserJet bez ekranu dotykowego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa do momentu, aż kontrolka Uwaga zacznie migać, a następnie poczekaj, aż kontrolka Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać.

  Drukarki Envy 6000, 6000e, 6400e, ENVY Pro 6400, DeskJet Plus IA 6000, 6400 i Tango: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacjabezprzewodowa z tyłu drukarki przez pięć sekund, aż wskaźnik stanu zacznie migać (niebieski lub fioletowy w zależności od modelu).

Przejdź do dokumentu Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi na drukarce HP, aby uzyskać dodatkowe informacje i funkcje przycisków dla większej liczby modeli drukarek.

Zainstaluj HP Smart

Zainstaluj aplikację HP Smart na komputerze lub urządzeniu przenośnym.

Wykonaj poniższe czynności w przypadku konfiguracji drukarki w sieci Wi-Fi.

 • Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne w pobliżu routera Wi-Fi.

  Włącz sieć Wi-Fi na komputerze lub urządzeniu przenośnym i połącz się z siecią. Jeśli komputer jest połączony z siecią zapomocą kabla Ethernet, tymczasowo odłącz kabel i użyj połączenia Wi-Fi podczas konfiguracji.

  Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu przenośnym, aby aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę podczas konfiguracji.

  Po zainstalowaniu aplikacji HP Smart dla systemów iOS i Android włącz usługę lokalizacji urządzenia przenośnego i pozwól aplikacjikorzystać z Twojej lokalizacji w celu wykrycia drukarki i oferowania rozwiązań podczas konfiguracji.

   Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w systemie Microsoft w celu korzystania z aplikacji na wszystkich urządzeniach,zaloguj lub kliknij Nie, dziękuję, aby kontynuować.

   Uwaga:

   Przed pobraniem należy zakończyć połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

   W przypadku pierwszej konfiguracji aplikacji HP Smart trzeba utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto, abyuzyskać dostęp do wszystkich funkcji drukarki.

   W aplikacji HP Smart kliknij pozycję Dodaj drukarkę lub znak plus , aby wyszukać drukarkę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu dokończenia konfiguracji.

  Dodatkowe opcje połączenia Wi-Fi

  Użyj tych sposobów, aby połączyć drukarkę po zmianie routera lub usługodawcy internetowego albo gdy sieć lokalna jest niedostępna.

  Podłączanie drukarki za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej (drukarki z ekranem dotykowym)

  Użyj Kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej na panelu sterowania drukarki, aby podłączyć drukarkę do sieci Wi-Fi.

   Umieść drukarkę w pobliżu routera Wi-Fi.

   Otwórz menu Konfiguracja, Sieć lub Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie wybierz Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego.

   Wybierz nazwę sieci, a następnie wprowadź hasło, aby zakończyć konfigurację połączenia.

   Uwaga:

   Jeżeli na liście nie ma pozycji Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej, wybierz protokół Wi-Fi Protected Setup lub WPS, wybierz Przycisk, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby połączyć się z siecią.

   Podłączanie drukarki za pomocą protokołu Wi-Fi Protected Setup (drukarki bez ekranu dotykowego)

   Użyj przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS) na routerze, aby podłączyć drukarkę do sieci Wi-Fi.

    Przełącz drukarkę w tryb połączenia WPS.

     W przypadku większości drukarek bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać.

     Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Wi-Fi  i przycisk zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać.

     W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia.

     Poczekaj, aż kontrolka lub pasek komunikacji bezprzewodowej na drukarce przestanie migać. Drukarka jest podłączona do sieci.

     Konfigurowanie drukarki HP (Wi-Fi Direct)

     Wi-Fi Direct jest opcją połączenia dostępną w przypadku większości drukarek bezprzewodowych HP wprowadzonych w roku 2014 ipóźniej. Funkcji Wi-Fi Direct można używać, gdy sieć bezprzewodowa jest niedostępna.

     Drukowanie za pomocą Wi-Fi Direct z użyciem wtyczki HP Print Service (system Android)

     Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a telefonem lub tabletem z systememAndroid za pomocą wtyczki HP Print Service. Wykonaj poniższe czynności, będąc obok drukarki.

      Na urządzeniu przenośnym przejdź do aplikacji Wtyczka HP Print Service w sklepie Google, a następnie upewnij się, że jest ona zainstalowana i zaktualizowana.

      Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

      Otwórz element, który chcesz wydrukować, a następnie dotknij polecenia Drukuj.

      Na ekranie podglądu wydruku wybierz opcję rozpoczynającą się od „DIRECT”, po którym następuje model drukarki.

      Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct.

      Aby potwierdzić połączenie, przejdź do drukarki, a następnie naciśnij przycisk OK, migający przycisk Wi-Fi Direct lub migający przycisk Informacje.

      Poczekaj, aż połączenie zakończy się, a następnie dotknij polecenia Drukuj na podglądzie wydruku.

      Drukowanie poprzez Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

      Wyślij zadanie drukowania za pomocą połączenia drukarki poprzez funkcję Wi-Fi Direct. Wykonaj poniższe czynności, będąc obokdrukarki.

       Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

       Jeżeli chcesz drukować treści internetowe, takie jak wiadomości e-mail lub dokumenty w chmurze, otwórz je przed przejściemdo dalszych kroków.

       Na urządzeniu przenośnym otwórz menu Sieć Wi-Fi, a następnie wybierz opcję rozpoczynającą się od „DIRECT”, po którym następujemodel drukarki.

       Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, a następnie dotknij pozycji Połącz.

       Otwórz materiał, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję Drukuj.

       Po wyświetleniu monitu wybierz opcję AirPrint.

       Wybierz drukarkę, a następnie dotknij pozycji Drukuj.

       Jeśli wcześniej byłeś podłączony do sieci Wi-Fi, wróć do menu sieci Wi-Fi, aby ponownie połączyć się z siecią.

       Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Windows)

       Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem z systemem Windows.

        W systemie Windows wyszukaj i otwórz menu Drukarki i skanery.

        Kliknij pozycję Dodaj drukarkę lub skaner.

        Kliknij pozycję Pokaż drukarki z funkcją Wi-Fi Direct.

        Wybierz opcję rozpoczynającą się od „DIRECT”, po którym następuje model drukarki.

        Kliknij polecenie Dodaj urządzenie.

        Po wyświetleniu monitu o kod PIN WPS na ekranie komputera poszukaj kodu PIN na panelu sterowania drukarki lub na arkuszu informacyjnym,który został wydrukowany podczas konfiguracji.

        Wprowadź kod PIN w ciągu 90 sekund, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby dokończyć łączenie.

        Uwaga:

        Jeśli kod PIN wygaśnie, uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie rozpocznij proces konfiguracji drukarki.

        Jeżeli wyświetlany jest komunikat stanu Sterownik jest niedostępny, przejdź do 123. com, pobierz i zainstaluj sterownik druku.

        Otwórz element do wydrukowania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj.

        Z listy wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

        Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Mac)

        Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką i komputerem Mac. Wykonaj poniższeczynności, będąc obok drukarki.

         do kolejnych czynności.

         Na komputerze kliknij ikonę sieci bezprzewodowej , a następnie wybierz opcję zaczynającą się od „DIRECT”, po którym następuje model drukarki.

         Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

         Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Chromebook)

         Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem Chromebook. Wykonajponiższe czynności, będąc obok drukarki.

          Na komputerze kliknij ikonę Sieć Wi-Fi, a następnie wybierz opcję zaczynającą się od „DIRECT”, po którym następuje model drukarki.

          Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct i kliknij polecenie Połącz.

          Wróć do menu ustawień głównych, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

          Przewiń do dolnej części ekranu i kliknij opcję Zaawansowane.

          W sekcji Drukowanie kliknij pozycję Drukarki, a następnie kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

          Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

          Otwórz element, który chcesz wydrukować, kliknij ikonę ustawień przeglądarki Chrome i wybierz polecenie Drukuj.

Użyj panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi, a następnie ponownie skonfiguruj drukarkę.

Po pierwszym włączeniu drukarki tryb konfiguracji Wi-Fi jest automatycznie włączony, dzięki czemu drukarka może być wykrywanapodczas konfiguracji. Ze względów bezpieczeństwa tryb konfiguracji Wi-Fi wyłącza się po dwóch godzinach.

Drukarki HP DeskJet 2700, 2700e, 4100, 4100e

Naciśnij przyciski Anuluj i Komunikacja bezprzewodowa, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacji bezprzewodowej oraz przycisk Anuluj jednocześnie przez pięć sekund, aż przycisk Zasilania zacznie migać.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jesttaki sam.

  Zaczekaj, aż błękitny wskaźnik na przycisku Komunikacji bezprzewodowej zacznie migać w sposób ciągły.

  W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP ENVY 6000, 6000e, 6400e, ENVY Pro 6400

Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowa z tyłu drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacji bezprzewodowej z tyłu drukarki przez pięć sekund.

  Poczekaj, aż wskaźnik Stanu zacznie świecić na purpurowo.

  Drukarki HP Laser 100, Color Laser 150

   Naciśnij przycisk Anuluj lub Wznów/Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

   Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa przez co najmniej 20 sekund do momentu, aż kontrolki Uwaga i Zasilanie zaczną migać.

   Odczekaj 60 sekund.

   Drukarki HP Laser MFP 130, Color Laser MFP 170

   Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

    Naciśnij przycisk Menu.

    Naciśnij przycisk strzałki w prawo , aby przejść do opcji Sieć, a następnie naciśnij przycisk OK.

    Wybierz opcję Domyślna sieć Wi-Fi i naciśnij przycisk OK.

    Drukarki HP Laser NS i Neverstop Laser

    Naciśnij przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

     Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

     Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa oraz Anuluj jednocześnie przez trzy sekundy, aż do zresetowania drukarki.

     Po ponownym uruchomieniu drukarki odczekaj 60 sekund, aż wskaźnik Komunikacji bezprzewodowej zacznie migać w kolorze błękitnym.

     Drukarki HP LaserJet M109-M112

     Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

     1. Jeżeli drukarka jest w trybie uśpienia (kontrolka gotowości świeci, ale jest przygaszona), naciśnij przycisk Wznów/Anuluj, aby wybudzić drukarkę.

      Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowa i przytrzymaj go przez ponad 20 sekund, aż kontrolka Uwaga zacznie migać.

      Zwolnij przycisk Komunikacja bezprzewodowa.

      Drukarka uruchomi się ponownie i zacznie migać wskaźnik komunikacji bezprzewodowej.

      W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

      Drukarki HP LaserJet MFP M139-M142

       Jeśli drukarka jest w trybie uśpienia (kontrolka gotowości świeci, ale jest przygaszona), naciśnij przycisk Anuluj, aby ją wybudzić.

       Naciśnij przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj i przytrzymaj je przez pięć sekund.

       Poczekaj, aż drukarka uruchomi się ponownie, a wskaźnik Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać.

       Drukarki HP LaserJet M207-M212, MFP M232-M237

        Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

        Naciśnij przycisk Informacje i przytrzymaj go przez pięć sekund, aż zaświecą się wszystkie przyciski na panelu sterowania.

        Naciśnij równocześnie przycisk Komunikacja bezprzewodowa oraz przycisk Anuluj.

        Odczekaj 60 sekund, aż przycisk Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać na niebiesko lub wskaźnik Stanu zacznie pulsować na purpurowo.

        Drukarki HP LaserJet Tank 1020, 1500, 2500, MFP 1005, 1600 i 2600

         Naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa oraz Anuluj.

         Drukarki HP Smart Tank 210

          Naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania drukarki, aby przełączyć urządzenie w stan gotowości.

          Naciśnij przyciski Komunikacja bezprzewodowa i przytrzymaj je przez pięć sekund, aż kontrolka Wi-Fi zacznie migać na niebiesko.

          Drukarki HP Smart Tank 580, 5100

           Drukarki HP Smart Tank 670, 720, 750, 7000, 7300

            Naciśnij przycisk Informacje i przytrzymaj go przez pięć sekund, aż zaświecą się wszystkie przyciski na panelu sterowania.

            Drukarki HP Smart Tank 790, 7600

             Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi z tyłu drukarki przez pięć sekund lub do momentu, aż panel sterowania wyświetli monit.

             W monicie dotknij przycisku OK, aby przywrócić domyślne ustawienia sieciowe. Wskaźnik stanu miga na fioletowo.

             Drukarki HP Tango

             Naciśnij przycisk Wi-Fi z tyłu drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

              Z tyłu drukarki naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez pięć sekund.

              Poczekaj, aż wskaźnik Stanu zacznie pulsować w kolorze błękitnym.

              Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi we wszystkich drukarkach HP

              Użyj przycisków, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi w innych modelach drukarek HP.

              Wszystkie pozostałe drukarki z ekranem dotykowym

              Użyj ekranu dotykowego, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

               Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja lub Komunikacja bezprzewodowa.

               Wybierz opcje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz opcję Przywróć ustawienia sieci.

               Po wyświetleniu okna potwierdzenia dotknij opcji Tak.

               Poczekaj 60 sekund, aż wskaźnik Komunikacji bezprzewodowej zacznie migać w kolorze błękitnym.

               Wszystkie pozostałe drukarki HP Inkjet i Ink Tank bez ekranu dotykowego

               Naciśnij przyciski Anuluj i Komunikacja bezprzewodowa, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

                Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Komunikacji bezprzewodowej oraz Anuluj, , aż zacznie migać przycisk Zasilania.

                Wszystkie pozostałe drukarki HP LaserJet bez ekranu dotykowego

                 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa do momentu, aż kontrolka Uwaga zacznie migać.

                 Poczekaj 60 sekund, aż wskaźnik Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać na niebiesko.

 • Upewnij się, że komputer jest połączony z routerem bezprzewodowym (A). Szczegółowe informacje na temat sprawdzania tych ustawień można znaleźć w podręczniku dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.

 • Konfiguracja, funkcje routera, procedury instalacji i ustawienia zabezpieczeń routera bezprzewodowego mogą się zmieniać w zależności od systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku routera bezprzewodowego lub uzyskać od jego producenta.
 • Ta drukarka nie obsługuje opcji IEEE802. 11ac, IEEE802. 11a ani IEEE802. 11n (5 GHz). Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE802. 11n (2, 4 GHz), IEEE802. 11g lub IEEE802. 11b.
 • Jeśli w urządzeniu jest włączony tryb „Tylko IEEE802. 11n”, nie można używać protokołu zabezpieczeń WEP ani TKIP. Zmień w urządzeniu protokół sieciowy na jakiś inny niż WEP i TKIP lub zmień tryb na jakiś inny niż „Tylko IEEE802. 11n”.
  Podczas zmiany ustawień połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie tymczasowo wyłączone. Nie należy przechodzić do następnego ekranu, dopóki konfiguracja nie zostanie zakończona.
 • W przypadku eksploatacji w biurze skontaktuj się z administratorem sieci.
 • Pamiętaj, że w przypadku połączenia z siecią pozbawioną zabezpieczeń istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia Twoich danych osobowych stronom trzecim.
 • Z połączeń Wi-Fi i USB można korzystać równocześnie.

Podręcznik ustawień i konfiguracji Aeg Agn58210f0

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień i konfiguracji Aeg Agn58210f0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień i konfiguracji Aeg Agn58210f0