Podręcznik konfiguracji Quick Start Ge Ds4500

Podręcznik konfiguracji Quick Start Ge Ds4500 to kompendium wiedzy dla administratorów sieci, które zawiera informacje na temat konfiguracji i użytkowania systemu Ds4500 firmy GE. Zawiera on różne aspekty, w tym instalację, konfigurację, zarządzanie i monitorowanie systemu. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemu, w tym konfigurowanie portów, tworzenie i zarządzanie użytkownikami, tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie, i wiele innych. Podręcznik jest przydatnym narzędziem dla administratorów sieci, którzy potrzebują szybkiego i skutecznego rozwiązania do konfiguracji systemu Ds4500.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji Quick Start Ge Ds4500

Konfiguracja

Ważne

 • Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 in S mode, zapoznaj się z częścią Konfiguracja — Windows 10 in S mode —.

Kliknij przycisk Pobierz, aby rozpocząć instalację.

W celu zakończenia konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Pobierz
 • Podczas konfiguracji drukarki w systemie Windows za pomocą narzędzia HP Easy Start po próbie połączenia z siecią Wi-Fi wyświetlanyjest komunikat Wystąpił nieoczekiwany błąd i nie można dokończyć konfiguracji drukarki.

  W ramach obejścia problemu podłącz i skonfiguruj drukarkę za pomocą aplikacji HP Smart.

  1. W systemie Windows kliknij opcję Zakończ konfigurację, aby zamknąć aplikację HP Easy Start, a następnie pobierz aplikację HP Smart.

   Uwaga:

   Przed pobraniem należy zakończyć połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

   • Windows (z wyjątkiem 7): Na komputerze przejdź do HP Smart - sklep Microsoft (w języku angielskim), aby pobrać aplikację.

   • Windows 7: Na urządzeniu z systemem Android lub iOS przejdź do123. com, aby pobrać aplikację.

   Otwórz aplikację HP Smart i zaloguj się lub utwórz konto HP Smart. Konto jest wymagane, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjidrukarki.

   Na ekranie głównym kliknij Dodaj drukarkę lub ikonę znaku plus i poczekaj, aż aplikacja znajdzie drukarkę.

    Windows (z wyjątkiem 7): Jeśli aplikacja znajdzie drukarkę, wybierz ją i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, abyzakończyć konfigurację. Drukarka jest gotowa do pracy.

    Windows 7: Jeśli aplikacja znajdzie drukarkę, wybierz ją, a następnie dokończ konfigurację drukarki w urządzeniu przenośnym.Uruchom ponownie program HP Easy Start w komputerze, aby zakończyć konfigurację drukarki w systemie Windows.

    Wszystkie systemy Windows: Jeżeli drukarka nie została znaleziona, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

    Przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi.

     Większość drukarek z ekranem dotykowym lub menu: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowa lub Konfiguracja, wybierz pozycje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Przywróć ustawienia sieci.

     Drukarki bez ekranu dotykowego lub menu: Przejdź do dokumentu Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi drukarki HP, aby przywrócić ustawienia domyślne, naciskając przyciski drukarki.

     W ciągu 2 godzin użyj aplikacji HP Smart do konfiguracji drukarki.

     W systemie Windows 7 ponownie uruchom aplikację HP Easy Start na komputerze i skonfiguruj drukarkę.

  Drukarka jest gotowa do pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z aplikacji HP Smart, przejdź do stronyKonfigurowanie drukarki HP (aplikacja HP Smart).

  Ogólnie pojęta konfiguracja w programie Comarch ERP Optima obejmuje ustalanie trzech rodzajów parametrów: parametrów programu określanych dla całej aplikacji (niezależnych od aktualnie otwartej bazy danych), parametrów firmy określanych indywidualnie dla każdej bazy danych oraz parametrów stanowiska – określanych dla konkretnego komputera.

  Po zainstalowaniu systemu (założeniu nowej bazy) ustawiona jest zawsze domyślna konfiguracja umożliwiająca pracę programu. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych należy ją jednak skontrolować i w razie potrzeby zmienić.

  Aby uruchomić konfigurację należy wybrać z menu System /Konfiguracja lub wcisnąć przycisk Konfiguracja na Pasku skrótów Comarch ERP Optima. Wyświetlone zostanie okno konfiguracji, podzielone na 2 części (panele). W części lewej ułożone są trzy główne grupy konfiguracyjne:

  Firma – konfiguracja firmy służy do określania parametrów pracy typowych dla konkretnej firmy (bazy danych) oraz obejmuje wprowadzanie i przechowywanie nazwy, adresu i wszelkich danych formalnych firmy.

  Program – konfiguracja programu służy do ustalania parametrów pracy oraz administracji programem. Administracja obejmuje zarządzanie kontami operatorów, zakładanie i zarządzanie obsługiwanymi bazami danych.

  Uwaga

  Ustalane w ramach konfiguracji programu parametry pracy są parametrami niezależnymi od wybranej bazy danych, tzn. dla wszystkich obsługiwanych w programie baz danych posiadamy takie same stawki podatkowe, stawki VAT, waluty itd.

  Stanowisko – z tego poziomu możliwe jest określenie parametrów pracy danego stanowiska.

  Elementy konfiguracji w tym oknie ułożone są w tzw. strukturę drzewa. W strukturze tej główne grupy konfiguracyjne rozwijają się w podgrupy (gałęzie), które z kolei mogą posiadać kolejne rozgałęzienia (lista podgrup dostępna jest na dwa sposoby: dwukrotne kliknięcie na pozycji w prawym oknie lub kliknięcie przycisku widocznego obok nazwy grupy. Po rozwinięciu przycisk zmienia się na ). Na najniższym poziomie rozgałęzienia znajdują się właściwe parametry konfiguracyjne, które są wyświetlane w prawym panelu okna konfiguracji.

  Konfigurację można zamknąć wciskając przycisk lub (w górnej części okna).

  Konfiguracja systemu

  Podczas ustalania parametrów dodatkowo można wykorzystać przyciski:

   Przywróć poprzedni stan – w przypadku zmiany ustawień parametrów wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie ustawień poprzednich (po ostatnim zapisie).

   Zapisz wprowadzone zmiany – zapisuje nowe ustawienia parametrów.

  Uwaga

  Przywrócenie poprzednich ustawień jest możliwe tylko do czasu zapisania parametrów.

  W celu łatwiejszego poruszania się w obrębie konfiguracji, w górnej części okna Konfiguracja zostały wprowadzone dodatkowe elementy nawigacyjne. Wciśnięcie klawisza  powoduje przejście z gałęzi aktualnie podświetlonej do gałęzi nadrzędnej w ramach tej samej grupy. Użycie klawisza  powoduje otwarcie aktualnie podświetlonego elementu konfiguracji. Klawisz ten jest nieaktywny, jeśli podświetlony jest najniżej położony w strukturze drzewa element konfiguracji.

  Dodatkowym elementem ułatwiającym konfigurację programu Comarch ERP Optima jest możliwość użycia schematów konfiguracyjnych. Schematy pozwalają ograniczyć ilość dostępnych parametrów konfiguracyjnych, dzięki czemu konfiguracja staje się bardziej przejrzysta. Wybór jednego z dostępnych schematów następuje po wciśnięciu klawisza  w górnej części okna konfiguracji. Rozwinięta zostaje wtedy lista, która pokazuje dostępne schematy konfiguracji:

  Moje moduły – wyświetla elementy konfiguracji wspólne dla wszystkich modułów oraz elementy konfiguracji tych modułów, które są zaznaczone w Konfiguracja Programu/Użytkowe/Operatorzy/ Ogólne.

  Elementy ogólne – wyświetla elementy konfiguracyjne wspólne dla wszystkich modułów.

  Moduł Kasa/Bank – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Kasa/Bank.

  Moduł Faktury – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Faktury.

  Moduł Handel – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Handel,

  Moduł Książka Podatkowa – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Książka Podatkowa.

  Moduł Księga Handlowa – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Księga Handlowa.

  Moduł Środki Trwałe – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Środki Trwałe.

  Moduł Płace i Kadry – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Płace i Kadry.

  Moduł Analizy – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Analizy. Dodatkowo Operator ma dostęp do następujących gałęzi w trybie tylko do odczytu: Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, w trybie do edycji: Program/ Informacje/ Informacje bieżące, Program/ Pulpit Menadżera, Program/ Użytkowe, Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki, Stanowisko/ Użytkowe/ Parametry. Pozostałe gałęzie są ukryte. Założenia dotyczą również bazy offline (współpraca z Comarch ERP XL).

  Moduł CRM – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu CRM.

  Moduł Serwis – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Serwis.

  Większość parametrów konfiguracyjnych jest odczytywana bezpośrednio po zamknięciu konfiguracji. W przypadku, gdy wymagane jest ponowne uruchomienie programu – użytkownik jest o tym informowany.

  Podręcznik konfiguracji Quick Start Ge Ds4500

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji Quick Start Ge Ds4500

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji Quick Start Ge Ds4500