Podręcznik instalacji użytkownika Aeg Santo 3130i

Podręcznik instalacji użytkownika Aeg Santo 3130i zawiera wszystkie informacje potrzebne do zainstalowania i skonfigurowania systemu. Zawiera instrukcje dotyczące podłączenia urządzenia do sieci, instalacji oprogramowania i konfiguracji ustawień. Zawiera również informacje na temat zarządzania systemem i wykorzystywania wszystkich jego funkcji, w tym dostępu do wszystkich usług, aplikacji i urządzeń. Podręcznik instalacji użytkownika Aeg Santo 3130i jest dostępny w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, a także jest dostępny online i można go pobrać bezpłatnie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji użytkownika Aeg Santo 3130i

Instrukcje obsługi i podręczniki użytkownika

Czym zajmują się technical writerzy? Tworzą m. in. instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika (ang. user guides, user manuals). A czym zajmują się instrukcje obsługi? I czym właściwie są?

Wikipedia ma odpowiedź i na to pytanie – według tej definicji są to dokumenty mające na celu ułatwić ludziom używanie różnego rodzaju produktów lub rozwiązań (systemów). Można je spotkać w różnych dziedzinach życia i przemysłu – instrukcje obsługi samochodu, pralki, komputera, oprogramowania, zabawek… Tak, tak, to są właśnie te wszystkie dokumenty których prawdziwy fachowiec nigdy nie czyta;).

Tego typu dokumentacja może mieć różnych adresatów – administratorów systemu, wdrożeniowców, użytkowników końcowych… Powoduje to, że tworzymy dla nich różne typy podręczników, na przykład:

 • Podręczniki instalacji (installation guides) – opisujące proces instalacji i aktualizacji (upgrade’u),
 • Podręczniki administracji (administration guides) – dla zarządzających systemem,
 • Podręczniki wdrożenia lub konfiguracji (implementation/configuration guides) – dla wdrożeniowców odpowiedzialnych za przygotowanie i skonfigurowanie systemu do realizacji konkretnych działań (dla konkretnego klienta),
 • Jaktosy (how-to guides) – pokazujące jak użyć produktu w konkretnym celu,
 • Szybkostarty (quick start guides) – opisujące w jaki sposób rozpocząć pracę z urządzeniem (systemem),
 • Inne.

Jak widać, znalezienie polskich odpowiedników dla niektórych typów dokumentacji jest dość trudne – liczymy tutaj na Wasze sugestie i podpowiedzi.

Jak wygląda tego typu dokumentacja z punktu widzenia użytkownika? Zazwyczaj jest to książka – ze stroną tytułową, spisem treści, skorowidzem (index), podzielona na rozdziały wypełnione tekstem, rysunkami i tabelami. Dostarczamy ją w formie papierowej, lub elektronicznej (np. plik PDF). Więcej informacji na temat tego co powinno się znaleźć w instrukcji użytkownika znajdziecie między innymi tutaj.

A w tym miejscu świetny przykład jak nie robić instrukcji obsługi:).


Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX SN81840-5I. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX SN81840-5I będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX SN81840-5I

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX SN81840-5I (715 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX SN81840-5I

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] SANTO N 81840-5INávod k pouzití Használati útmutató Instrukcja obslugi Návod na pouzívanieChladnicka s mraznickou Ht - fagyasztó Chlodziarkozamraarka Chladnicka s mraznickou2Obsah Dkujeme, ze jste si vybrali jeden z nasich vysoce kvalitních výrobk. Pectte si prosím pozorn tento návod k pouzití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotebice. Najdete v nm rady k dokonalému a co nejúcinnjsímu pouzívání spotebice. Doporucujeme vám, abyste návod ulozili na bezpecném míst, a mohli ho kdykoliv znovu pouzít. [... ] Rögzítse a készüléket a mélyedés hez 4 csavarral.4mm44mmI40Üzembe helyezés 5. Távolítsa el a zsanérfedélrl a megfelel részt (E). Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a DX-szel jelzett alkatrészt a jobb oldali zsanér ese tén, illetve az SX-szel jelzett alkat részt ellenkez esetben.6.Tegye fel a borítókat (C, D) a fü lekre és zsanérnyílásokra. Tegye fel a zsanérfedeleket (E) a zsanérra.DCEB7.A készüléknek oldalirányból kell csatlakoznia a konyhabútor ajtajá hoz: a) Lazítsa meg a rögzít konzo lokban (H) lév csavarokat. c) Húzza meg a csavarokat ismét.HÜzembe helyezés 8. Válassza le a (Ha), (Hb), (Hc) és (Hd) alkatrészeketHa41HbHc Hd9.Szerelje fel a (Ha) alkatrészt a konyhabútor bels oldalára.ca. Nyomja a (Hc) alkatrészt a (Ha) al katrészre.Hc42Üzembe helyezés 11. Nyissa ki a készülék ajtaját és a konyhabútor ajtaját 90°-os szög ben. Tegye össze a készülék ajtaját és a bútorajtót, majd jelölje be a nyí lásokat.8 mmHa Hb12. Vegye ki a konzolokat, és jelöljön be egy 8 mm-es távolságot az ajtó küls szélétl számítva, ahová a szöget kell tenni (K).K Ha13. Tegye rá újra a kis négyzetlapot a megvezetre, majd rögzítse a ka pott csavarok segítségével. Igazítsa be a bútorajtót és a ké szülék ajtaját a Hb alkatrész beál lításával.Környezetvédelmi tudnivalók 14. Hajtson végre egy végleges ellenr zést, hogy megbizonyosodjon követ kezkrl: · Minden csavar meg van szorítva. · A tömítcsík szorosan hozzátapad a konyhaszekrényhez. · Az ajtó jól nyílik és csukódik.43HdKörnyezetvédelmi tudnivalókA terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhet háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelel begyjt helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésérl, segít megelzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedveztlen következményeket, amelyeket ellenkez esetben a termék nem megfelel hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végz szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.44Spis treci Dzikujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej jakoci. Aby zapewni optymalne i prawidlowe dzialanie Pastwa urzdzenia prosimy o dokladne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi. Pozwoli to Pastwu na doskonale i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obslugi w bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej równie w przyszloci. yczymy Pastwu wiele radoci z uywania nowego urzdzenia.Spis treciInformacje dotyczce bezpieczestwa Bezpieczestwo dzieci i osób upoledzonych Ogólne zasady bezpieczestwa Codzienna eksploatacja Konserwacja i czyszczenie Instalacja Serwis Panel sterowania Wlczanie Wylczanie Regulacja temperatury Funkcja szybkiego zamraania 45 45 45 46 47 47 48 48 48 48 48 Wskazówki dotyczce oszczdzania energii 52 Wskazówki dotyczce przechowywania wieej ywnoci 52 Wskazówki dotyczce przechowywania ywnoci 53 Wskazówki dotyczce zamraania 53 Wskazówki dotyczce przechowywania zamroonej ywnoci 54 Konserwacja i czyszczenie 54 Okresowe czyszczenie 54 Rozmraanie chlodziarki 55 Rozmraanie chlodziarki 55 Okresy przerw w eksploatacji urzdzenia 55 Co zrobi, gdy... ] Zatiahnite rozpernú vlozku a zatiah nite horný kolík.Poziadavky na vetranieZa spotrebicom musí by zabezpecené do statocné prúdenie vzduchu.50 mm min. 200 cm2Instalácia spotrebicaPOZOR Zabezpecte, aby bol prívodný elektrický kábel vedený vone. Nalepte tesniaci pruh na spotrebic, ako je zobrazené na obrázku.2.Nainstalujte spotrebic do výklen ku. Zatlacte spotrebic v smere sípky (1) tak, aby sa horný kryt medzery dotýkal kuchynského nábytku. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX SN81840-5I

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX SN81840-5I.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

dg. 1607 26 May 2009 12:54 1200 0

Reply | New topic

 • #1

  VIP Meritorious for electroda. pl

  #1

  proszę... :

  Attachments:

  • 7. pdfDownload(334. 99 KB) Punkty: 0. 26 for the user
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Household Utility Household and Heating Systems Instructions AEG SANTO 70330 DT chłodziarko-zamrażarka instrukcja PL

Podręcznik instalacji użytkownika Aeg Santo 3130i

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji użytkownika Aeg Santo 3130i

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji użytkownika Aeg Santo 3130i