Podręcznik funkcji sterowania 3xlogic Vsx 2mp Mvd28

Podręcznik funkcji sterowania 3xlogic VSx 2MP MVD28 to wyjątkowy system monitorowania wideo, który oferuje wyjątkowo wysoką jakość obrazu i dźwięku. System ten dostarcza szczegółowy obraz o rozdzielczości 2 megapikseli, dzięki czemu można zobaczyć więcej szczegółów i zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa. System ten oferuje również wiele funkcji sterowania, w tym wykrywanie ruchu, wykrywanie twarzy, analizę obrazu i funkcję inteligentnego uczenia się. System ten jest idealny dla instalacji monitorowania wideo wymagających wysokiej rozdzielczości, wydajności i funkcjonalności.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik funkcji sterowania 3xlogic Vsx 2mp Mvd28

Jeśli masz trudności z używaniem myszy lub gładzika, możesz poruszać wskaźnikiem na Macu ruchami głowy. Funkcja Sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy umożliwia przesuwanie wskaźnika na ekranie przy użyciu ruchów twarzy lub głowy wykrywanych przez kamerę wbudowaną lub podłączoną do Maca. Na przykład, jeśli przesuniesz głowę w lewo, wskaźnik przesunie się w tym samym kierunku na ekranie.

Włączanie i dostosowywanie sterowania wskaźnikiem ruchami głowy

 1. Na Macu wybierz polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe, a następnie kliknij w Dostępność  na pasku bocznym. Konieczne może okazać się przewinięcie w dół.

 2. Przejdź do sekcji Motoryka (po prawej), a następnie kliknij w Sterowanie wskaźnikiem.

  Otwórz ustawienia sterowania wskaźnikiem

 3. Włącz „Ruchy głowy”.

  Na ekranie na chwilę pojawia się alert z informacją, że sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy jest włączone.

 4. Kliknij w przycisk Informacje .

  Możesz ustawić opcje dotyczące sposobu poruszania wskaźnika, szybkości jego przesuwania, używanej kamery oraz przełączniki używane do sterowania wskaźnikiem ruchami głowy. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych opcji, kliknij w przycisk pomocy  w prawym dolnym rogu panelu Sterowanie wskaźnikiem.

Używanie sterowania wskaźnikiem ruchami głowy

 1. Upewnij się, że kamera wybrana w panelu opcji sterowania wskaźnikiem ruchami głowy na Macu jest włączona.

  Jeśli używasz kamery wbudowanej do Maca, jej praca sygnalizowana jest zieloną lampką widoczną obok kamery (na górze ekranu).

 2. Ustaw się na środku ekranu. Upewnij się, że Twoja głowa nie jest zbyt daleko po lewej lub po prawej stronie.

 3. Zależnie od wybranego sposobu poruszania wskaźnika, obróć twarz od środka ekranu lub przesuń głowę w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Nie musisz wykonywać przesadnych ruchów ani poruszać ramionami lub resztą ciała.

  Na przykład, aby przesunąć wskaźnik w prawo, obróć twarz w stronę prawej krawędzi ekranu lub przesuń głowę w prawo. Im dalej obrócisz twarz w prawo lub im szybciej przesuniesz głowę, tym szybciej wskaźnik będzie poruszać się po ekranie.

 4. Aby zatrzymać ruch wskaźnika, obróć twarz w stronę środka ekranu lub przestań poruszać głową.

  Gdy wskaźnik znajdzie się w żądanym miejscu, możesz wykonać kliknięcie lewym przyciskiem, kliknięcie prawym przyciskiem, dwukrotne kliknięcie lub czynność przeciągnięcia i upuszczenia, używając funkcji Klawisze myszy, przełączników (na przykład klawiszy na klawiaturze, przełączników wspomagających lub mimiki) albo sterowania głosowego.

Jeśli w opcjach sterowania wskaźnikiem ruchami głowy wybrany został przełącznik wstrzymujący lub kontynuujący sterowanie, możesz go użyć w dowolnym momencie. Na przykład, jeśli jako ten przełącznik wybrany został klawisz „z” na klawiaturze, możesz użyć tego klawisza, aby wstrzymać sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy, gdy odchodzisz na chwilę od Maca.

Rozwiązywanie problemów ze sterowaniem wskaźnikiem ruchami głowy

Wypróbuj te rozwiązania, jeśli nie możesz w spodziewany sposób poruszać na Macu wskaźnikiem przy użyciu głowy.

 • Jeśli sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy wydaje się nie działać: Sprawdź, czy jest włączone w panelu Sterowanie wskaźnikiem. Jeśli jest włączone, ale nadal nie działa, upewnij się, że nie zostało wstrzymane. Sprawdź także, czy używana kamera jest włączona i skierowana w Twoją stronę. Upewnij się, że nie jest zasłonięta.

 • Jeśli wskaźnik się nie porusza: Jeśli Ty lub ktoś inny porusza wskaźnikiem przy użyciu myszy lub gładzika, sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy jest wstrzymywane. Przerwanie używania myszy lub gładzika powoduje automatyczne wznowienie sterowania wskaźnikiem ruchami głowy.

 • Jeśli wskaźnik porusza się nieprawidłowo: Dostosuj oświetlenie otoczenia, aby upewnić się, że Twoja twarz oraz głowa są prawidłowo wykrywane przez kamerę.

 • Jeśli wskaźnik porusza się zbyt daleko lub zbyt blisko: Dostosuj szybkość przesuwania wskaźnika ruchami głowy. Im mniejsza szybkość, tym mniejszą odległość pokonuje wskaźnik podczas poruszania twarzą lub głową. Im większa szybkość, tym dalej przesuwany jest wskaźnik.

 • Jeśli wskaźnik porusza się zbyt wolno lub zbyt szybko: Obracaj twarz lub poruszaj głową szybciej lub wolniej.

 • Jeśli wskaźnik zatrzymał się na krawędzi ekranu: Upewnij się, że znajdujesz się na środku ekranu, a Twoja głowa nie jest zbyt daleko po lewej lub po prawej. Konieczna może okazać się zmiana położenia ekranu lub kamery.

 • Jeśli pojawia się komunikat o błędzie sterowania wskaźnikiem ruchami głowy: Być może oświetlenie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne, znajdujesz się zbyt blisko lub zbyt daleko kamery, albo nie znajdujesz się na środku przed ekranem. Spróbuj zmienić oświetlenie albo swoją pozycję przed ekranem lub kamerą.

 • Jeśli trudno jest znaleźć wskaźnik na ekranie: Spróbuj ponownie skalibrować poruszanie wskaźnikiem ruchami głowy.

Ponowne kalibrowanie poruszania wskaźnikiem ruchami głowy

Możesz ponownie skalibrować sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy, aby umieścić wskaźnik z powrotem na środku ekranu oraz wyzerować domyślne położenie twarzy lub głowy — zależnie od wybranego sposobu sterowania wskaźnikiem.

 1. Na Macu wybierz polecenie menu Apple Otwórz ustawienia sterowania wskaźnikiem

 2. Włącz „Ruchy głowy”, a następnie kliknij w przycisk Informacje 

 3. Włącz opcję „Wstrzymuj lub wznawiaj, używając przełącznika lub mimiki”, a następnie kliknij w przycisk Informacje  aby wybrać przełącznik wykonujący tę czynność.

 4. Popraw pozycję twarzy lub głowy, a następnie użyj wybranego przełącznika, aby rozpocząć ponowną kalibrację.

  Na ekranie pojawia się licznik odliczający od trzech. Gdy odliczanie dobiegnie do jeden, nie poruszaj się i postaraj się pozostać nieruchomo podczas ponownej kalibracji. com/assets/6377D86D46F1EA1456299EB0/6377D87646F1EA1456299EE4/pl_PL/c7e4c3f3d4b5ebe894eef5f32e3cbb4c. png" alt="Odliczanie ponownej kalibracji wskaźnika z etykietą „Kalibruję ponownie…2. ”" height="249" width="248" originalimagename="Art/S2302_HeadPointerRecalibrate. png"/>

 5. Gdy odliczanie zniknie, sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy jest skalibrowane ponownie i możesz dalej używać tej funkcji.

  Możesz powtórzyć kroki 4 i 5 za każdym razem, gdy chcesz ponownie skalibrować sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy.

Aby szybko włączyć lub wyłączyć sterowanie wskaźnikiem ruchami głowy przy użyciu panelu Skróty dostępności, naciśnij klawisze Option-Command-F5 (jeśli Twój Mac lub klawiatura Magic Keyboard posiada Touch ID, możesz nacisnąć szybko trzykrotnie Touch ID).

Aby określić, które opcje są dostępne w tym panelu (lub, które funkcje są włączane lub wyłączane trzykrotnym naciśnięciem Touch ID), wybierz polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe, kliknij w Dostępność  na pasku bocznym, a następnie kliknij w Skrót po prawej.

Dzięki funkcji Sterowanie przełącznikami możesz zaznaczać rzeczy na ekranie, używając następujących metod:

 • Skanowanie rzeczy: Fokus jest przenoszony (ręcznie lub automatycznie) między rzeczami do momentu zaznaczenia jednej z nich. Jest do domyślna metoda skanowania.

 • Skanowanie punktów: Możesz wybierać rzeczy na ekranie, uściślając ich położenie za pomocą „celownika”.

 • Śledzenie głowy: (na iPadach z Face ID) Możesz sterować ruchem wskaźnika na ekranie, poruszając głową. Możesz także wykonywać czynności, używając mimiki.

Po zaznaczeniu rzeczy możesz wybrać czynność (na przykład stuknięcie, przeciągnięcie lub zsunięcie palców) w menu skanera.

Korzystanie ze skanowania rzeczy

W przypadku skanowania rzeczy fokus jest przenoszony między rzeczami wyświetlanymi na ekranie.

 1. W trybie Automatyczne możesz obserwować zmiany fokusu lub ich słuchać. W trybie Ręczne przeniesienie fokusu wymaga aktywowania czynności Przejdź do następnej rzeczy.

 2. Gdy fokus znajduje się na żądanej rzeczy, aktywuj przełącznik Zaznacz rzecz.

 3. Wybierz w menu skanera czynność, na przykład:

  • Stuknij

  • Gesty

  • Przewiń

  • Narzędzia multimediów

  • Więcej (kropki na dole menu; aby wyświetlić więcej opcji)

  • Początek (aby wrócić do ekranu początkowego)

  • Urządzenie (aby użyć innych czynności dotyczących sprzętu)

  • Ustawienia (aby zmienić zachowanie sterowania przełącznikami)

  Czynności dostępne w menu skanera zależą od zaznaczonej rzeczy.

Aby zamknąć menu skanera bez wybierania czynności, aktywuj przełącznik, gdy oryginalna czynność jest wyróżniona, a wszystkie ikony w menu skanera są wyszarzone.

Korzystanie ze skanowania punktów

Skanowanie punktów pozwala wybierać rzeczy na ekranie, uściślając ich położenie za pomocą „celownika”.

 1. Zaznacz rzecz, używając skanowania rzeczy.

 2. W menu skanera wybierz Kursor sunący.

 3. Aby ustawić pionowy „celownik”, wykonaj następujące czynności:

  • Aktywuj przełącznik Zaznacz rzecz, gdy żądana rzecz znajdzie się w szerokim pionowym pasie skanowania.

  • Aktywuj przełącznik ponownie, gdy żądana rzecz znajdzie się na wąskiej pionowej linii.

 4. Powtórz te czynności dla „celownika” poziomego.

 5. Wybierz czynność w menu skanera.

Aby powrócić do skanowania rzeczy, wybierz w menu skanera Tryb rzeczy.

Korzystanie ze śledzenia głowy

Na iPadach z Face ID możesz sterować ruchem wskaźnika na ekranie, poruszając głową.

 1. Przejdź do Ustawień  i stuknij w Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Śledzenie głowy.

 2. Włącz Śledzenie głowy, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Przypisywanie czynności do mimiki: Wybierz czynności, które mają być wykonywane, gdy się uśmiechniesz, otworzysz usta, wystawisz język lub uniesiesz brwi.

  • Wybieranie trybu śledzenia ruchów głowy: Stuknij w Tryb śledzenia, a następnie wybierz Zgodnie z kierunkiem twarzy, Gdy skierujesz twarz w stronę krawędzi lub Względem głowy.

  • Zmienianie szybkości wskaźnika: Stuknij w  lub w .

Podręcznik funkcji sterowania 3xlogic Vsx 2mp Mvd28

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik funkcji sterowania 3xlogic Vsx 2mp Mvd28

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik funkcji sterowania 3xlogic Vsx 2mp Mvd28