Kurs szkoleniowy Bosch B22ft80sns

Kurs szkoleniowy Bosch B22ft80sns jest doskonałym narzędziem dla osób, które chcą czerpać korzyści z używania lodówki Bosch B22ft80sns. Kurs szkoleniowy pomoże uczestnikom w pełni wykorzystać swoją lodówkę. Zajęcia obejmują porady dotyczące konfiguracji urządzenia, jego ustawień i funkcji, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Uczestnicy nauczą się również, jak dostosować lodówkę do potrzeb zmieniającego się otoczenia i jak używać jej funkcji w najbardziej efektywny sposób. Kurs szkoleniowy Bosch B22ft80sns może zapewnić uczestnikom wyjątkową wiedzę i pomóc im czerpać maksymalną korzyść z posiadanego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Kurs szkoleniowy Bosch B22ft80sns

F-GAZY – szkolenie – kategoria I

Podstawowe informacje o szkoleniu F-Gazowym w COCH:

Ten kurs F-Gaz jest przeznaczony dla osób pracujących w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Osoby te muszą spełnić wymagania prawne dotyczące pracy z gazami fluorowanymi (F-Gazami) i innymi substancjami niszczącymi warstwę ozonową.

Szkolenie f-gazowe realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. 2017, poz. 1567) (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”.

Kurs ten jest niezbędny, jeśli pracujesz w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej i musisz obsługiwać, instalować, konserwować, uruchamiać, pracować z produktami lub urządzeniami zawierającymi gazy fluorowane (F-Gaz) i inne substancje zubożające warstwę ozonową, a także dokonywać ich zakupu.

Tak. Kurs przygotowuje do egzaminu umożliwiającego uzyskanie "Certyfikatu F-gazowego " o charakterze międzynarodowym uznawanym w krajach EU

Czas trwania i miejsce szkolenia:
 • 2 dni – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Szkolenie realizowane jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa “COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie
Program kursu:

Nasze szkolenie f-gazowe obejmuje identyfikację podstawowych systemów, terminów, zasad, jednostek oraz ich związku z teorią i termodynamiką sprężania par i czynników chłodniczych. Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kontroli szczelności, odzysku, instalacji, serwisowania i konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających czynniki chłodnicze.

Budowa i eksploatacja podstawowych elementów urządzeń ziębniczych

Kontrola instalacji ziębniczych: kontrola instalacji/urządzenia przed uruchomieniem, kontrola szczelności

Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym

Podstawy termodynamiki w chłodnictwie, obiegi ziębnicze

Wpływ czynników chłodniczych na środowisko. Czynniki ziębnicze oraz odpowiednie regulacje prawne

Przepisy, normy dotyczące chłodnictwa, obowiązki dla osób zajmujących się instalowaniem, konserwacją i serwisowaniem.

Podstawowe informacje dot. lutowania w chłodnictwie, • Ochrona przed drganiami

Wykonywanie i badanie instalacji rurowych

Elementy składowe, kontrola szczelności (w grupach).

Wykonywanie prób ciśnieniowych, opróżnianie i dokumentowanie ich wykonania

Odzysk czynników chłodniczych i olejów oraz przygotowanie ich do utylizacji. (w grupach)

Dlaczego My? :

Nasze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania CERTYFIKATU F-GAZOWEGO czyli dokumentu potwierdzającego umiejętności prawidłowego posługiwania się urządzeniami, które zawierają szkodliwe dla atmosfery gazy.

oferujemy szkolenie stacjonarne dwudniowe (wykłady i zajęcia praktyczne),

egzamin teoretyczny i praktyczny realizowany przez jednostkę zewnętrzną (w drugim dniu),

profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe,

materiały i pomoce dydaktyczne dostępne dla uczestników,

Jakie są koszty szkolenia? :

Dane dotyczące płatności oraz możliwości uzyskania dodatkowych uprawnień związanych z F-GAZAMI opisana jest poniżej.

 1. Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia;
 2. Płatność za SZKOLENIE 1000 zł netto dokonujemy na konto:
  (do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

  Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o. o.
  ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
  NIP: 675-000-15-38
  REGON: 120714590
  KRS 0000307701
  Bank PEKAO S. A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
  W tytule przelewu podać: „Szkolenie F-gazowe”, termin szkolenia, dane firmy, ilość osób.


  Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 3. Płatność za EGZAMIN 400 zł netto dokonujemy na konto:
  (do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

  Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  Wydział Energetyki i Paliw
  AGH NIP: 675-000-19-23
  Al. Mickiewicza 30,, 30-059 Kraków
  PL96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
  W tytule przelewu podać: „WEiP-egzamin”, dane firmy, ilość osób.


 4. Kontakt do AGH:
   p. Agnieszka Słoboda

  tel. 12 617 23 99

Po odbyciu szkolenia F-gazowego istnieje możliwość uzyskania dwóch różnych rodzajów uprawnień – certyfikatu F-gazowego oraz akredytacji w zakresie kompetencji chłodniczych.

Jako jedyna akredytowana jednostka w Polsce, pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie certyfikacji kompetencji (zgodnie z Normą PN-EN 13313). Po odbyciu szkolenia F-gazowego istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na kompetencje chłodnicze (poziom BA). Posiadanie certyfikatu kompetencji jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych, niosących korzyści zarówno dla pracowników jak i pracodawców oraz klientów świadomie wybierających usługi na najwyższym poziomie.

Dla uczestników szkolenia F-gazowego oferujemy możliwość uzyskania uprawnień w zakresie kompetencji chłodniczych w promocyjnej cenie.

W przypadku zainteresowania dodatkowymi uprawnieniami, prosimy o kontakt z działem szkoleń lub certyfikacji.

Dział szkoleń

+48 667 600 732

Dział certyfikacji

+48 797 129 505
 

Więcej informacji dotyczących certyfikacji kompetencji znajdziecie Państwo w zakładce AKREDYTOWANE KOMPETENCJE CHŁODNICZE (PN-EN 13313).

Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo odwołania terminu ze względu na małą ilość osób.

Przed dokonaniem opłaty prosimy oczekiwać potwierdzenia terminu szkolenia.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest okazanie dowodu wpłaty (potwierdzenie przelewu) przed przystąpieniem do egzaminu.

Firma Bosch Rexroth Sp. z o. o. zaprasza na szkolenie nt. :

„Programowanie i parametryzacja zgrzewarek oporowych Rexroth – kurs podstawowy"

Szkolenia indywidualne dla grup:

 • miejsce szkolenia: siedziba firmy Warszawa ul. Jutrzenki 102/104
 • czas szkolenia: jednodniowe w godz. 8. 00 - 16. 00 lub dwudniowe w godzinach: I dzień 10. 00 oraz II dzień godz. 00 - 14. 00.uczestnicy: maksymalna liczba uczestników to 4 osoby.cena szkolenia jednodniowego: (wraz z materiałami) wynosi 800 Euro + VAT od całej grupy, przy czym nie obejmuje ona kosztów dojazdu i zakwaterowania.przy liczbie 5-6 osób cena szkolenia wynosi 900 eurocena szkolenia dwudnodniowego: (wraz z materiałami) wynosi 1200 Euro + VAT od całej grupy, przy czym nie obejmuje ona kosztów dojazdu i zakwaterowania.przy liczbie 5-6 osób cena szkolenia wynosi 1300 euro

Szkolenia dla pojedynczych osób:

  miejsce szkolenia: siedziba firmy Warszawa ul. Jutrzenki 102/104cena szkolenia: wynosi 250 Euro + VAT za osobę, przy czym nie obejmuje ona kosztów dojazdu i zakwaterowania.

  Uwaga! Termin oraz program szkolenia możliwy do ustalenia wg indywidualnych uzgodnień

  Ogólne warunki szkoleń firmy Bosch Rexroth

PROGRAM SZKOLENIA:

  Podstawowe wiadomości o procesach zgrzewania oporowego:
   Budowa zgrzewarekDobór i kształtowanie elektrodStanowiska do zgrzewania ręcznego, zasady zgrzewaniaZasady zgrzewania zrobotyzowanego, budowa robotówKontrola stanu technicznego urządzeń zgrzewalniczychPodstawowe wiadomości o technologii zgrzewania:Budowa zgrzeinPodstawowe parametry zgrzewania punktowego i garbowegoProgramy zgrzewaniaZgrzewarki niskiej częstotliwości seria PST 6XXXParametry i programowanieDiagnostyka i konserwacjaZgrzewarki średniej częstotliwości seria PSI 6XXXProgram BOS6000Przykłady programówKarta PSQ6000Zalety zgrzewania adaptacyjnego

Od 2014 roku Junkers-Bosch prowadzi program edukacyjny we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych i na kierunkach pokrewnych.

Jest to jeden z flagowych programów CSRowych Bosch w Polsce. Zyskał on ogromną popularność wśród nauczycieli i młodzieży z całej Polski.

W edycji 2019/2020 dotychczasowa nazwa programu "Junkers Szkoli" zmienia się na "Bosch Termotechnika Szkoli".

Podstawowe informacje

Bosch Termotechnika Szkoli to program edukacyjny, który jest prowadzony we współpracy ze szkołami średnimi kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych i na kierunkach pokrewnych.

Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń grzewczych. Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy wiedzę ekspercką oraz biznesową. Program ma także na celu promocję zawodu instalatora urządzeń grzewczych.

Bosch Termotechnika organizuje cykl dedykowanych szkoleń dla nauczycieli. Następnie nauczyciele przekazują zdobytą wiedzę zainteresowanym uczniom, przygotowując ich do testów z zakresu tematyki grzewczej jak np. technika kondensacyjna, pompy ciepła.

Uczniowie, którzy otrzymali najlepsze wyniki z testów, otrzymują atrakcyjne nagrody, np. elektronarzędzia Bosch. Nagrodą główną za zajęcie I miejsca jest voucher na kurs i egzamin SEP - na uprawnienia gazowe i elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych. Zdobycie uprawnień ułatwia przyszłym instalatorom start na rynku pracy i znalezienie pracy w zawodzie, np. w charakterze Autoryzowanego Partnera Bosch Termotechnika.

Laureaci wyłaniani są na zasadach opisanych w regulaminie.

Historia Programu

Pierwsza edycja programu wystartowała w 2014 roku. Od tego czasu Program prężnie się rozwija:

 • Edycja I (2014/2015) - 3 szkoły
 • Edycja II (2015/2016) - 11 szkół
 • Edycja III (2016/2017) - 19 szkół
 • Edycja IV (2017/2018) - 24 szkoły
 • Edycja V (2018/2019) - 26 szkół
 • Edycja VI (2019/2020) - 30 szkół
 • Edycja VII (2020/2021) - 31 szkół
 • Edycja VIII (2021/2022) - 37 szkół

W siedmiu edycjach programu udział wzięło aż 1900 uczniów z 31 szkół z całej Polski!

Kurs szkoleniowy Bosch B22ft80sns

Bezpośredni link do pobrania Kurs szkoleniowy Bosch B22ft80sns

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Kurs szkoleniowy Bosch B22ft80sns