Kurs instalacji Caliber 13576

Kurs instalacji Caliber 13576 to program szkoleniowy, który ma na celu nauczyć użytkowników, jak zainstalować i skonfigurować oprogramowanie Caliber 13576. Kurs składa się z szeregu lekcji, w których użytkownicy uczą się, jak instalować oprogramowanie, tworzyć i konfigurować projekty, a także tworzyć i tworzyć raporty. Po ukończeniu kursu użytkownicy będą w stanie szybko i łatwo skonfigurować oprogramowanie i tworzyć projekty i raporty. Kurs jest dostarczany poprzez wygodne i elastyczne narzędzia do nauki online, dzięki którym użytkownicy mogą uczyć się w wygodnym dla siebie tempie.

Ostatnia aktualizacja: Kurs instalacji Caliber 13576

Szkolenia dla instalatorów sanitarnych i grzewczych dotyczą zarówno podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy, jak i bardziej zaawansowanych tematów. Ich celem jest przygotowanie lub przypomnienie o istotnych aspektach związanych z prawidłowym stosowaniem nowych produktów czy nowych technologii. To baza wiedzy, która po przyswojeniu pozwala na skuteczne radzenie sobie z poważniejszymi problemami spotykającymi fachowców w ich codziennej pracy.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i poznania szczegółów!

Co obejmują szkolenia instalacji grzewczych i sanitarnych?

Szkolenia instalacji grzewczych on-line obejmują informacje o montażu różnego rodzaju grzejników, armatury, kotłów i innych urządzeń istotnych w pracy instalatora. Pozwalają one na wygodne podniesienie kompetencji i wiedzy niezbędnej do prawidłowego oraz skutecznego wykonawstwa instalacji sanitarnych różnego rodzaju.

Na szkoleniach dla instalatorów sanitarnych prezentujemy najnowsze czy najbardziej popularne rozwiązania na rynku. Składa się na nie zarówno profesjonalnie przygotowana wiedza teoretyczna, jak i nagrania z przedstawiające wykonanie montażu poszczególnych urządzeń. Zostały one przygotowane w taki sposób, by w zrozumiały sposób obrazowały montaż i przestawiały nowe technologie stosowane w branży.

Jeśli chcesz być na bieżąco, to nasza oferta jest dla Ciebie!

18378 uczestników

7151 wydanych certyfikatów

5600 wydanych zaświadczeń

5.Online Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej 29. 2023

  • 19–23 czerwca 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, II zjazd
  • 29 maja–2 czerwca 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, I zjazd 3–7 kwietnia 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, II zjazd brak wolnych miejsc 13–17 marca 2023, Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową, I zjazd brak wolnych miejsc

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

Jest to kurs teoretyczny skierowany do osób posiadających doświadczenie zawodowe w branży, a niemających formalnego wykształcenia w zawodzie, lub chcących wyższy poziom kwalifikacji zawodowych.

Program kursu obejmuje zarówno tematykę zawodową (sieci i instalacje zimnej i ciepłej wody, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłownicze, rysunek zawodowy, nowoczesne rozwiązania takie jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne), jak i zagadnienia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i (działalność gospodarcza, BHP, kosztorysy i obmiary robót, psychologia pracy i podstawy pedagogiki).

Kurs jest realizowany w systemie zaocznym i obejmuje 6 zjazdów sobota-niedziela. W poniedziałek po ostatnim zjeździe absolwenci, którzy spełniają warunki ustawowe zdają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych – profesjonalny kurs zawodowy

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych to specjalista, który do wykonywania montażu instalacji wodociągowych lub robót związanych z budową instalacji sanitarnych wykorzystuje zarówno umiejętności manualne, jak i specjalistyczną wiedzę. Zatem do wykonywania następujących zadań zawodowych jak i wykonywania robót przygotowawczych związanych z eksploatacją i instalacją sieci potrzebna jest szczegółowa wiedza.

Dlatego jeżeli interesujesz się montażem instalacji sanitarnych lub budową sieci wodociągowych oferujemy Ci szerokie możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji. W trakcie kursu każdy z uczestników będzie mieć możliwość poznanie tego, jaki są specyfikacje techniczne warunków wykonania instalacji sanitarnych. Ponadto nauczy się technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych.

Wybór naszego szkolenia pozwoli Ci na rozwój w zakresie wykonywania montażu instalacji wodociągowych i instalacji sanitarnych. Po naszym kursie każdy z uczestników bez problemu rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych, a także rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych oraz precyzyjnie ocenia prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych. W trakcie kursu każdy z uczestników będzie miał możliwość:

  • korzystania z doskonale wyposażonych pracowni w sprzęt i materiałów dydaktycznych w całym cyklu szkolenia,
  • czerpania wiedzy od świetnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która posiada olbrzymie doświadczenie zawodowe,
  • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zawodzie technik inżynierii sanitarnej,
  • możliwość podejścia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu nauki monter instalacji sanitarnych będzie mógł znaleźć zatrudnienie zarówno w firmach budowlanych, jak i instalacyjnych, administracjach domów mieszkalnych oraz w serwisach rzemieślniczych lub remontowo-montażowych.

Kurs instalacji Caliber 13576

Bezpośredni link do pobrania Kurs instalacji Caliber 13576

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Kurs instalacji Caliber 13576