Karta charakterystyki produktu Aeg Favorit 442

Karta charakterystyki produktu Aeg Favorit 442 to wyjątkowy model zmywarki, który został zaprojektowany z myślą o wygodzie i komforcie użytkowania. Posiada ona wszystkie niezbędne funkcje, aby można było w pełni wykorzystać jej możliwości. Zmywarka ma wyświetlacz LED, który pomaga wybrać odpowiedni program zmywania, a także wyświetla status zmywania. Ma również szybkie opcje, takie jak szybkie zmywanie i szybkie rozmrażanie, które zapewniają szybkie i skuteczne czyszczenie. Ponadto, posiada ona również system AquaPerfect, który reguluje ilość wody potrzebną do zmywania, aby zoptymalizować czas i zużycie wody.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki produktu Aeg Favorit 442

Korzyści

Incidin™ OxyWipe zapewnia:

 • Szybkodziałający H2O2
 • Substancję aktywną rozkładającą sięna wodę i tlen
 • Doskonałą kompatybilność materiałową
Główne cechyKorzyści
Efektywne Szerokie spektrum działania
Krótkie czasy działania
BezpiecznySubstancja aktywna rozkładająca się na wodę i tlen
Doskonała kompatybilność materiałowa
Wygodny w stosowaniuJednoczesne mycie i dezynfekcja
Gotowe do użycia

Obszar zastosowań i sposób użycia

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Szybko działający, sporobójczy, gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni.

 • Zgodnie z dyrektywą 93 / 42 / EEC: do wyrobów medycznych.
 • Produkt biobójczy: do powierzchni ogólnych.
 • Sposób postępowania

  Chusteczki wyjmować pojedynczo z pojemnika. Należy zwrócić uwagę na dokładne zwilżenie powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia, nie spłukiwać. Po użyciu zamknąć pojemnik.

  Użycie produktu czyszczącego i dezynfekującego nie zastąpi regularnego czyszczenia. Produkty nie przeznaczone do dezynfekcji końcowej inwazyjnych wyrobów medycznych. W celu przygotowania urządzeń medycznych należy zawsze stosować się do instrukcji obsługi producenta. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie czynników utleniających, takich jak marmur, miedź lub mosiądz.

  Dane techniczne

  Skład

  100 g preparatu jako substancje czynne zawiera:
  Incidin™ OxyWipe: 1, 0 g nadtlenku wodoru.

  Warunki przechowywania

  Preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C, w chłodnym, suchym pomieszczeniu z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

  Okres trwałości po pierwszym otwarciu:
  Incidin™ OxyWipe: 3 miesiące

  Dodatkowe informacje podano na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.

  Produkt wpisany na listę VAH


  Zgodnie z dyrektywą 93 / 42 / EEC: do wyrobów medycznych.
  0297


  Produkt biobójczy. Używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i informacjami o produkcie.

  KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data sporządzenia: 15 listopada 2006 Data aktualizacji: 20 marca 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, załącznik II) Nazwa handlowa: illbruck 2 K-M pianka montażowa 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu illbruck 2 K-M pianka montażowa Opis Mieszanina zawierająca niżej wymienione składniki. Zastosowanie Środek uszczelniający. Identyfikacja dystrybutora Dystrybutor: Tremco illbruck Sp. z o. o. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 31 – 234 Kraków Tel. : 012 665 33 08 Fax: 012 665 33 09 www. tremco-illbruck. com Telefony alarmowe: Tremco illbruck Sp. 012 665 33 08 (w godz. urzędowania przedsiębiorstwa) Krajowe Centrum Toksykologiczne 042 631 47 24 Informacja Toksykologiczna 022 618 77 10 Straż pożarna 998 Pogotowie ratunkowe 999 Ogólnopolski telefon alarmowy 112 <strong>Karta</strong> <strong>charakterystyki</strong> została opracowana przez: ITS Usługi - Toruń email: its_uslugi@wp. pl Tremco illbruck Sp. o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, Tel. : (+12) 665 33 08, Fax: (+12) 665 33 09 Strona 1 z 15

  • Page 2 and 3: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
  • Page 4 and 5: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
  • Page 6 and 7: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
  • Page 8 and 9: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
  • Page 10 and 11: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
  • Page 12 and 13: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE
  • Page 14 and 15: KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIE

  Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

  1. Model, np. EWF1204W
  2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
  3. Kod ML, np. 05 
  4. Numer seryjny

  Karta charakterystyki produktu Aeg Favorit 442

  Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki produktu Aeg Favorit 442

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki produktu Aeg Favorit 442