Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Abyg18lvta

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Abyg18lvta to bezpieczny i niezawodny system do przechowywania danych dla służb zdrowia. System oferuje kompleksowe zarządzanie danymi medycznymi, wspiera wykonanie wszystkich niezbędnych procedur i zapewnia bezpieczeństwo danych. System został zaprojektowany z myślą o wszystkich rodzajach służby zdrowia, w tym szpitalach, przychodniach i aptekach, oferując wszystkie niezbędne narzędzia do przechowywania, analizowania i udostępniania danych. Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Abyg18lvta są dostępne w wielu językach i są łatwe w obsłudze. System oferuje wiele funkcji, w tym wiele poziomów dostępu do danych, tworzenie raportów i przesyłanie danych na zewnątrz.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Abyg18lvta

Największa baza instrukcji BHP

Posiadamy największą bazę instrukcji bhp w Polsce, ponad 1200 tytułów dostępnych od ręki w wersji elektronicznej. Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu internetowego.

Wszystkie instrukcje sprzedajemy w formie planszowej oraz elektronicznej do samodzielnego wydruku.

W tym artykule przedstawię informacje: co to jest instrukcja bhp, zasady jej sporządzania oraz udostępniania pracownikom. Obalę wszelkie mity, związane z tym dokumentem oraz zaprezentuję fakty, poparte przepisami prawa. A więc zaczynamy.

Co to właściwie jest instrukcja bhp?

Jest to nie mniej, nie więcej, jak dokument regulacji wewnątrzzakładowej. W zależności od specyfiki zakładu pracy i pracodawcy, instrukcja bhp występuje obok uchwały, zarządzenia, procedury i wytycznych. Jest to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który jest tworzony do wykonywanej pracy (czynności) lub do danego stanowiska pracy, np. stolarz. Określa on najważniejsze zasady postępowania, aby zminimalizować ryzyko wypadku. W nomenklaturze słownikowej, oprócz nazwy instrukcji bhp, można również znaleźć określenie stanowiskowej instrukcji bhp – względem prawa oba te terminy są tożsame. Różnice mogę jedynie wynikać z czysto technicznego zastosowania, ponieważ przykładowo:

 1. Instrukcja bhp dla spawacza gazowego – możemy ją taktować jako instrukcję stanowiskową.
 2. Instrukcję bhp przy spawaniu gazowym – możemy ją traktować jako ogólną instrukcję bhp przy danej czynności.

Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa w zakładzie pracy i wymagana przez prawo?

Tak, instrukcje bhp są obowiązkowe i mówi o tym najważniejszy dokument, obowiązujący pracodawcę i pracownika – Kodeks Pracy i akty wykonawcze do niego. Ale od początku…

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 2374 § 2. „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. I na tym założenia w/w Kodeksu Pracy kończy się, jeżeli chodzi o instrukcje. W dalszym ciągu nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, czy instrukcje są obowiązkowe czy nie i czy na wszystkich stanowiskach. Przecież absurdalnym wydaje się, aby udostępniać pracownikowi instrukcję bhp przy obsłudze ołówka lub podczas przysłowiowego „oddychania”. Każdy wykonuje te czynności na co dzień i nie potrzebuje do tego żadnych instrukcji bhp.

Tutaj z pomocą przychodzi nam akt wykonawczy do Kodeksu Pracy, jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 41. 1 jest zapisane:

(…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 4. udzielania pierwszej pomocy.

(…)

Tym sposobem dotarliśmy do sedna problemu i mamy odpowiedź, że instrukcje bhp są obowiązkowe tam, gdzie wykonuje się prace, na których występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Przy jakich pracach występuje zagrożenie wypadkowe lub zagrożenia zdrowia pracowników?

Powyżej ustaliliśmy, że instrukcje bhp wymagane są między innymi tam, gdzie występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. W jaki więc sposób, pracodawca ma ustalić jakie to są prace? Czym powinien się kierować, decydując, czy dane stanowisko pracy powinno się wyposażyć w stanowiskową instrukcję bhp, czy nie? W tym przypadku odpowiedź nie jest łatwa i może mieć wiele interpretacji prawnych, ponieważ prawo tej kwestii szczegółowo nie precyzuje. Co więcej, brak jest regulacji prawnych w tym zakresie. Nadal więc nie mamy odpowiedzi, czy należy zapewnić instrukcję bhp przy obsłudze ołówka lub podczas przysłowiowego „oddychania”.

Tutaj z pomocą przychodzi nam ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, którą musi przeprowadzić każdy pracodawca, na każdym stanowisku pracy, „bez wyjątku” – od tego nie ma odstępstw, bez względu na to, czy prace są bezpieczne, czy niebezpieczne. Celem takiej oceny jest, poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony, postępowanie w taki sposób, aby zmniejszać ryzyko wystąpienia wypadku. W wyniku takiej oceny pracodawca (zespół sporządzający dokumentację oceny ryzyka zawodowego) określa, czy pracownik powinien być zapoznany z instrukcją bhp, czy też nie. Reasumując – wcale nie jest łatwo zadecydować, na jakich stanowiskach pracy wymaga się instrukcji bhp.

Teraz możemy wrócić do kwestii naszego ołówka oraz „oddychania”, stawiając pytanie:

To w końcu instrukcja bhp jest wymagana, czy nie?

Moja odpowiedź brzmi: i tak i nie. Pewnie zapytasz dlaczego? Ponieważ odpowiedź będzie jednoznaczna dopiero wówczas, gdy przeprowadzimy ocenę ryzyka zawodowego na konkretnym stanowisku. Przykładowo: na stanowisku biurowym, gdzie występuje biurko, komputer i nasz ołówek, którego używamy okazjonalnie, taka instrukcja bhp przy obsłudze ołówka nie jest potrzebna, gdyż obsługa tegoż ołówka nie powoduje zdarzeń wypadkowych. Gdyby jednak nasz ołówek, był wykorzystywany np. w salonie tatuażu, gdzie wyznaczamy nim, np. trasę naszego przyszłego dzieła malarskiego i w dodatku robilibyśmy to w pobliżu oka, to niewątpliwie taka instrukcja bhp (przy obsłudze ołówka) jest wymagana. Wynika to z tego, że prawdopodobnie w ocenie ryzyka zawodowego wyjdzie nam, że ołówek stwarza zagrożenie ukłucia oka, zaprószenia oka, itp.

Podobnie wygląda kwestia „oddychania”. Na pierwszy rzut oka, taka instrukcja np. w pomieszczeniu biurowym byłaby absurdalna. Ale załóżmy, że pracownik jest nurkiem, albo pracuje w studniach kanalizacyjnych, gdzie stężenie tlenu jest bardzo niskie. W takich sytuacjach kwestie oddychania i zabezpieczania dróg oddechowym decydują o jego życiu lub zdrowiu. Wtedy właśnie taka instrukcja jest obowiązkowa.

Mam nadzieję, że dzięki tym prostym przykładom powyżej, wiesz już, kiedy i gdzie instrukcja bhp jest obowiązkowa. Reaguj na zalecenia PIP o wdrażaniu zbędnych instrukcji. Pamiętaj, że ich zbyt duża ilość może bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Reaguj również na postępowanie swojego pracodawcy. Zwracaj uwagę na to, aby zapewnił Ci on odpowiednią instrukcję, jeżeli uważasz że jest ona niezbędna na Twoim stanowisku.

Jaka powinna być zawartość wzorcowej instrukcji bhp?

Skoro już wiemy kiedy i gdzie wymagana jest instrukcja, to przyjrzyjmy się teraz jej zawartości. Na krajowym rynku jest wiele producentów instrukcji, którzy w różnoraki sposób podchodzą do tego zagadnienia, co gorsze wielu z nich podchodzi do niego w sposób niezgodny z prawem, co oznacza że oferowane przez nich instrukcje są kompletnie bezwartościowe. Gdyby doszło do wypadku i okazało się, że instrukcja opracowana została niezgodnie z prawem, taki producent mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wiem, wiem, wielu producentów, czytających ten artykuł właśnie się śmieje, twierdząc, że to niemożliwe, bo za stan bhp w zakładzie pracy odpowiada pracodawca i to pracodawca udostępnia instrukcje bhp, a nie producent. Prawda jak zwykle leży pewnie gdzieś po środku. Lepiej nie być pociąganym do odpowiedzialności i od razu należy przygotować dokument jakim jest instrukcja bhp wzór w prawidłowy sposób.

Zawartość instrukcji bhp reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 2 jest zapisane: (…) Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów (…).

Oznacza to, że instrukcje powinny zawierać następującą strukturę:

 1. Czynności przed rozpoczęciem pracy;
 2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
 3. Czynności po zakończeniu pracy;
 4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo.

Co w takim razie z instrukcjami, które takich zagadnień nie mają?

Odpowiedź jest prosta. Są wykonane niezgodnie z prawem i powinny zostać zwrócone producentowi. A teraz zapytam inaczej: co z instrukcjami bhp, które zawierają więcej punktów, niż wyżej wymienione? Dodatkowo znajdują się w nich, np.

 1. Uwagi ogólne;
 2. Podstawowe warunki bezpieczeństwa;
 3. Czynności zabronione;
 4. Uwagi końcowe.

Wielu producentów na rynku stosuje rozszerzoną strukturę. Te instrukcje będą wykonane zgodnie z prawem, ponieważ oprócz 4 podstawowych punktów, zawierają inne punkty dodatkowe, które mogą wynikać np. z charakterystyki danego stanowiska pracy lub zakładu, wpływając tym samym na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Przepis § 41. 2 wskazuje nam tylko minimalną zawartość wzorcowej instrukcji bhp.

Dodam również, że zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń, powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę. Oznacza to również, że należy zaktualizować instrukcje bhp ponieważ one wpływają na przebieg oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Co więcej: § 41. 1 jasno precyzuje, że” (…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (…)”. Co do tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości.

Instrukcje BHP dostępne w sklepie

Posiadamy największą bazę instrukcji bhp w Polsce.

Kto opracowuje instrukcje stanowiskowe z zakresu bhp?

Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwych instrukcji bhp na stanowiskach pracy, ale nie wskazuje kto musi je opracować. Z przepisów obowiązującego prawa nie wynika obowiązek ich opracowania przez pracownika służby bhp, lecz jedynie obowiązek opiniowania instrukcji bhp. Kto zatem takie instrukcje powinien opracować?

Wyłącznie od pracodawcy zależy, komu zleci opracowanie instrukcji. Uważam, że najbardziej odpowiednią osobą do opracowania instrukcji bhp jest pracownik nadzoru, osoba znająca specyfikę pracy na danym stanowisku, sposób pracy danego urządzenia oraz zagrożenia z nim związane – np. kierownik działu itp. Oczywiście, przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenie. Pracodawca może również zlecić wykonanie takich instrukcji specjalistom z zewnątrz, którzy przy udziale przedstawicieli pracowników macierzystego zakładu, stworzą instrukcje bhp, dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy. Należy pamiętać, że zgodnie art. 23711a §1 Kodeksu Pracy, pracodawca powinien skonsultować opracowane instrukcje z pracownikami lub ich przedstawicielami.
Zaleca się, aby treść instrukcji bhp przed jej wdrożeniem była skonsultowana z możliwie jak najszerszym gronem załogi, od kierownictwa firmy do szeregowego pracownika, a przede wszystkim z pracownikiem służby bhp.

FAKTY i MITY związane z instrukcjami bhp

1. Instrukcja bhp musi mieć kolor żółty z przekreślonym paskiem

Fałsz

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w Polsce, przepisy nie precyzują formy graficznej instrukcji bhp. Co oznacza, że instrukcja może być opracowana w dowolnym kolorze i może zawierać dowolne elementy graficzne, np. logo firmy. Instrukcje powinny jedynie w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać określone czynności, czyli np. powinny być napisane w języku polskim. Chociaż prawo nie reguluje kwestii koloru, to przyjęło się, że kolor żółty jest dominujący w artykułach bhp i z reguły instrukcje z taką kolorystyką się tworzy.

2. Instrukcja bhp musi być jednostronicowa

Fałsz

To, ile instrukcja liczy sobie stron, zależy od specyfiki stanowiska pracy, czynników kształtujących to stanowisko i przede wszystkim od możliwych niebezpieczeństw z nim związanych. Instrukcja bhp powinna być tak sporządzona, by była łatwa w odbiorze dla wszystkich pracowników. Nie może składać się z prawniczych paragrafów. Każdy, kto się z nią zapoznaje, musi dobrze zrozumieć jej treść. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby instrukcje były wielostronicowe.

3. Pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z instrukcją bhp

Fałsz

Jak wynika z art. 2374 Kodeksu Pracy, pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Taki podpis pracownik składa na karcie szkolenie wstępnego bhp, potwierdzając tym samym udział w szkoleniu stanowiskowym. Żadne dodatkowe podpisy, poświadczające zapoznanie się z instrukcjami bhp nie są obowiązkowe. Bardzo często instrukcje bhp są traktowane przez „innych specjalistów” jako zasady bhp, a więc zapoznanie się pracownika z instrukcją bhp powinno być każdorazowo potwierdzone na piśmie – nie ma takiego obowiązku, a wszystkie dodatkowe dokumenty ponad kartę szkolenia wstępnego bhp mogą być traktowane jako niemające mocy prawnej.

4. Pracodawca ma obowiązek zatwierdzić i podpisać instrukcję bhp

Fałsz

O tym, że to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy, pisaliśmy już powyżej. Brak jest jednak podstawy prawnej, nakładającej na pracodawcy obowiązek podpisywania i zatwierdzania instrukcji bhp. Wielu producentów instrukcji drukuje specjalne tabele z miejscem na podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia. Nie oznacza, że to jest złe. Pracodawca przecież jak chce, może nawet osobiście zatwierdzać wszystkie instrukcje. Kwestię drukowania tych miejsc na podpis, bardziej wymusił rynek i nieznajomość przepisów przez klientów, którzy wręcz żądali, aby takie miejsce pojawiło się na wydruku. Co więcej wielu „innych specjalistów” żąda, aby to producent podpisywał się na instrukcji bhp, co jest absurdalne. Przecież to nie producent odpowiada za stan bhp w firmie i to nie producent odpowiada za zapewnienie aktualnych, dostosowanych do specyfiki zakładu instrukcji bhp.

5. Instrukcja bhp musi wisieć na ścianie przy każdym stanowisku pracy

Fałsz

Sposób i formę udostępniania pracownikom aktualnych instrukcji bhp ustala pracodawca i wcale nie musi to być ściana obok stanowiska pracy. Możliwe jest wiele sposobów spełniających wymóg § 41. 1. Może to być:

 1. Udostępnienie pracownikom instrukcji bhp w wersji planszowej bezpośrednio przy stanowiskach, maszynach i urządzeniach, których te instrukcje dotyczą, np. na szafce, w biurku, na maszynie, itp.,
 2. Udostępnienie pracownikom instrukcji bhp w segregatorze bhp, z którymi pracownicy byliby zapoznawani przed rozpoczęciem pracy na danych stanowiskach związanym z użyciem maszyn i urządzeń, i które byłyby dostępne we wskazanym przez pracodawcę miejscu przez cały czas pracy pracowników,
 3. Przekazanie pracownikom instrukcji bhp w wersji elektronicznej poprzez umieszczenie ww. instrukcji w intranecie zakładowym, do którego mieliby dostęp wszyscy pracownicy poprzez wewnętrzną sieć komputerową.

PODSUMOWUJĄC:

To ważne, by instrukcje bhp, które zdecydujesz się zakupić, były nie tylko tanie, ale również zgodne z wymogami prawnymi. Sklep BHPEX daje Ci taką gwarancję. W naszej ofercie jest kilka tysięcy instrukcji bhp, dotyczących najróżniejszych stanowisk pracy:

 1. Instrukcje bhp w wersji planszowej, gotowej do zawieszenia. Posiadają one specjalne „lepce” na odwrocie – dzięki nim instrukcja może bezpiecznie zawisnąć na ścianie. Wykonano je z materiału odpornego na ścieranie i złe warunki atmosferyczne.
 2. Instrukcje bhp w wersji elektronicznej do pobrania, w formacie pdf. Taką instrukcję możesz wydrukować dowolną ilość razy, wysłać mailem lub zamieścić w wewnętrznej sieci komputerowej pracodawcy (Intranet).

Zapraszamy do naszego sklepu bhp.

Wiesława Saroma, Benedykt Zygadło,
Roboty drogowo-mostowe
broszura A5, 48 ss., wyd. 2015.

Broszura zaadresowana jest do pracodawców i kadry zarządzającej. Autorzy podjęli próbę identyfikacji i oceny stopnia narażenia pracowników zajmujących się robotami drogowymi i mostowymi oraz wskazania możliwych rozwiązań prewencyjnych. Publikacja koncentruje uwagę czytelnika na wybranych zagrożeniach fizycznych i chemicznych.

Jarosław Mazur,
Roboty torowe,
broszura B5, 56 ss., wydanie I, 2014

Od kilku lat w Polsce prowadzona jest intensywna modernizacja infrastruktury kolejowej. Przebudowy i remontów tej sieci podejmują się coraz częściej firmy budowlane, których pracownicy nie mają wcześniejszych doświadczeń z pracą na kolei. Autor broszury omawia zasady bezpiecznego wykonywania pracy oraz poruszania się po terenie kolejowym. Broszura przeznaczona jest dla pracowników firm budowlanych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o bezpiecznej pracy na torach. pl/pl/f/v/113651/maszyny. pdf" target="_blank">

Włodzimierz Łabanowski,
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn,
broszura, 48 ss., Warszawa 2014

Publikacja przeznaczona jest dla pracodawców użytkujących maszyny i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich użytkowania. Przedstawiono w niej opis minimalnych wymagań technicznych i przykłady działań dostosowawczych, a także obowiązki pracodawcy związane z wyposażaniem stanowisk pracy w maszyny nowe. Podkreślona została rola norm zharmonizowanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Broszura zawiera wskazówki pozwalające określić czy przeprowadzona modernizacja maszyny była na tyle głęboka, że maszyna powinna być zakwalifikowana, jako nowa. Zamieszczony tekst jest nową uaktualnioną wersją według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r. pl/pl/f/v/146670/poradnik-maszyny-2013-listopad. pdf" target="_blank">

Włodzimierz Łabanowski,
broszura, 52 ss., Warszawa 2013

Publikacja przeznaczona jest dla pracodawców użytkujących maszyny i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich użytkowania. Podkreślona została rola norm zharmonizowanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa i użytkowania maszyn. Broszura zawiera też wskazówki pozwalające określić czy przeprowadzona modernizacja maszyny była na tyle głęboka, że maszyna powinna być zakwalifikowana jako nowa. Zamieszczony tekst to przejrzana i uaktualniona wersja poprzedniego wydania broszury (z roku 2012) według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2013r. pl/pl/f/v/146665/maszyny%20drewno. pdf" target="_blank">

Włodzimierz Łabanowski,
Maszyny do obróbki drewna. Dostosowanie do wymagań minimalnych,
broszura A, 52 ss., nowe uaktualnione wydanie II, stan prawny 2014 r.

W broszurze autor przedstawia niebezpieczne maszyny do mechanicznej obróbki drewna. Są to różnego rodzaju pilarki, strugarki wyrówniarki i grubiarki, frezarki pionowe dolnowrzecionowe. Obecnie producenci maszyn do obróbki drewna przed wprowadzeniem ich do obrotu są zobligowani do przeprowadzenia procedury oceny zgodności, zazwyczaj z udziałem tzw. jednostki notyfikowanej. Dzięki tym działaniom do użytkowników trafiają obrabiarki gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa. Autor publikacji zaleca użytkownikom przestarzałych obrabiarek, doprowadzenie ich do właściwego stanu technicznego zapewniającego co najmniej minimalny poziom bezpieczeństwa. Nowa uaktualniona publikacja autorstwa Włodzimierza Łabanowskiego ułatwia dostosowanie tego typu maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy. Dołączona lista kontrolna pozwala skontrolować m. przygotowanie pracowników do pracy, stan techniczny maszyn oraz organizację stanowisk pracy. pl/pl/f/v/115413/wypadki%20przy%20pracy%20poradnik%202014. pdf" target="_blank">

Leszek Pietrzak,
Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy,
broszura B5, wyd. 2014.

Publikacja Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy powstała z myślą o pracodawcach z małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie mają doświadczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zawarto w niej informacje dotyczące metod badania wypadków przy pracy, prowadzenia postępowania powypadkowego i późniejszych działań prewencyjnych. Autor wskazuje na zależność pomiędzy właściwie przeprowadzoną oceną ryzyka zawodowego a możliwością zapobiegnięcia wypadkowi przy pracy. pl/pl/f/v/134490/lista%20kontrolna%202015. pdf" target="_blank">

Marek Gołaś, Paweł Wieczorek,
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa. Lista kontrolna z komentarzem,
broszura A4, 36 ss.

Listę kontrolną kierujemy do mikroprzedsiębiorców, którzy chcą samodzielnie sprawdzić, czy stan bezpieczeństwa i higieny pracy w ich zakładzie jest zgodny z obowiązującym prawem. Pomoże także w zdobyciu wiedzy tym, którzy chcą wyeliminować istniejące zagrożenia dla życia i zdrowia i wprowadzi nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne w swojej firmie. pl/pl/f/v/144787/lista-2015-lipiec. pdf" target="_blank">

Stanisław Staszewski,
Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy.
Lista kontrolna z komentarzem.
80 ss., wydanie III, Warszawa 2015

Dagmara Kupka,
Bezpiecznie i zgodnie z prawem. Lista kontrolna z komentarzem,
47 ss., wydanie II, Warszawa 2015

Marcin Łakomy,
Budownictwo. Roboty rozbiórkowe,
Broszura format B5, 32 ss., Warszawa 2013.

Broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej realizacji robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych. Powstała z myślą o przyszłych inwestorach, projektantach i osobach, które będą organizowały oraz nadzorowały roboty rozbiórkowe. Bezpieczna realizacja robót rozbiórkowych w dużej mierze zależy od prawidłowego procesu planowania i przygotowania – wyboru właściwej technologii, rozpoznania zagrożeń i doboru skutecznych metod ich ograniczania, dlatego akcent został położony właśnie na te etapy. pl/pl/f/v/146591/transport%20mech. pdf" target="_blank">

Roman Burghardt,
Budownictwo. Transport mechaniczny,
broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2013.

Adresatami wydawnictwa są pracodawcy, użytkownicy wózków oraz osoby nadzorujące prace operatorów. Jest to drugi tom serii. W części pierwszej autor omówił zasady bhp związane z transportem ręcznym. Część druga zawiera szczegółowy opis zagrożeń związanych z eksploatacją wózków, koparek, ładowarek i platform roboczych, które wynikają z niewłaściwej obsługi. Zostały omówione wymagania kwalifikacyjne dla operatorów, przygotowanie pracowników do pracy, a także wymagania ogólne dla wózków i ich wyposażenia. Broszura zawiera przykładową listę zagrożeń oraz opis działań profilaktycznych, które poprawiają bezpieczeństwo podczas prac transportowych. pl/pl/f/v/147921/bhp-szkola-luty-2016. pdf" target="_blank">

Grażyna Jarosiewicz,
Wypadki w szkole. Co zrobić, aby ich było mniej,
broszura, 28 ss., wydanie II, Warszawa 2016.

Jak informuje Centrum Informatyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, w szkołach rocznie dochodzi do ponad 70 000 wypadków wśród uczniów – 300 to wypadki ciężkie, zaś 50 – to przypadki śmiertelne. Wypadkom ulegają również nauczyciele oraz pozostałe osoby zatrudnione w oświacie – 4 000 zdarzeń rocznie. Broszura omawia, jak należy postępować, aby skutecznie poprawiać bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Opisuje m. obowiązki dyrektorów szkół w zakresie zapewniania technicznego bezpieczeństwa pracownikom i uczniom. Przedstawia zagrożenia występujące w szkole i działania techniczne oraz organizacyjne, które mają przeciwdziałać wypadkom. Wskazuje nauczycielom, jak zapobiegać nieszczęśliwym zdarzeniom w szkole i poza nią. Adresatami publikacji są dyrektorzy szkół, a także nauczyciele, pracownicy służby bhp oraz społeczni inspektorzy pracy. pl/pl/f/v/146567/13%20nanomaterialy. pdf" target="_blank">

Tomasz Grausz,
Nanomateriały. Bezpiecznie w pracy.
Broszura, 40 ss., wydanie I, Warszawa 2013

Czym są nanomateriały? Jakie są ich właściwości? Jakie korzyści wynikają z ich używania? Czy mogą stwarzać zagrożenia? Odpowiedzieć na te pytania próbują specjaliści zajmujacy się nanotechnologią.
Publikacja adresowana jest do pracodawców oraz służb bhp, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z tą tematyką. Omawia problematykę związaną z nanomateriałami mogącymi wystąpić na stanowiskach pracy, rodzajami zagrożeń oraz z propozycjami sposobów zabezpieczania przed ich szkodliwym działaniem na organizm człowieka. Ważnym problemem, na który zwraca uwagę autor jest brak odpowiednich uregulowań prawnych, dotyczących nanocząstek mogących uwolnić się do środowiska, co w przypadku części produktów nie nakłada na producentów obowiązku zawierania na etykietach stosowanej informacji o wykorzystanej technologii. pl/pl/f/v/146667/nanomaterialy-popr-17-03-2015-internet%20z%20. pdf" target="_blank">

Tomasz Grausz,
Nanotechnologie. Bezpieczne czy groźne?
broszura, 12 ss.

Ulotka powstała z myślą o pracownikach, którzy stykają się zawodowo z nanomateriałami. Jej zadaniem jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami, jakie wynikają z pracy z nanomateriałami oraz takie ukształtowanie postaw, aby użytkownik potrafił w swoim środowisku pracy minimalizować zagrożenia i niebezpieczeństwo wynikające z kontaktu z substancjami potencjalnie szkodliwymi. Czytelnik dowie się, na co powinien zwrócić szczególną uwagę podczas pracy i jakie ma możliwości ochrony przed zagrożeniami. pl/pl/f/v/134492/potkniecia-marzec2015%201. pdf" target="_blank">

Dariusz Borowiecki,
Poślizgnięcia i potknięcia.
broszura, 24 ss, dodruk 1. wydania, Warszawa 2015

Podczas wykonywania pracy jesteśmy narażeni na poślizgnięcia i potknięcia. Czasem wystarczy pośpiech, chwila nieuwagi, niedopatrzenie lub bałagan. Upadki ma ją często nieodwracalne skutki, powodują np. kalectwo, które uniemożliwia dalszą pracę zawodową. O ład i porządek w środowisku pracy powinni dbać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Aby im to ułatwić, prezentuje my sytuacje, które grożą wypadkiem oraz sposoby zapobiegania poślizgnięciom i potknięciom, zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi praktykami. pl/pl/f/v/152253/ul%20CieploZimno-wyd3-2016%20Intern. pdf" target="_blank">

Praca w wysokich i niskich temperaturach.
Informacje dla pracodawców
ulotka, wydanie 3., Warszawa 2016.

Ulotka adresowana jest do pracodawców. Według przepisów bhp są oni zobowiązani do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy dostosowanych do panującej temperatury. Dotyczy to zarówno pracy w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni. Ulotka przedstawia pracę w mikroklimacie zimnym i gorącym oraz warunki zatrudniania młodocianych i kobiet ciężarnych w obydwu przypadkach. Dodatkowo wskazuje przyczyny oraz skutki wychłodzenia i przegrzania. pl/pl/f/v/146576/ul%20NiebezpStudzienki%20Internet. pdf" target="_blank">

Niebezpieczne studzienki, szamba i zbiorniki.
Ulotka A3, wydanie I, 2015.

Ulotka prezentuje najważniejsze zasady bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych, takich jak: studnie, szamba, studzienki kanalizacyjne, zbiorniki na gnojowicę i silosy na materiały sypkie. Szczególnie ważne są: świadomość pracodawców i pracowników, dobra organizacja pracy, stosowanie właściwie dobranych zabezpieczeń, w tym środków ochrony indywidualnej oraz odpowiednie przygotowanie miejsca pracy. pl/pl/f/v/146559/13%20pracownik%2060%20. pdf" target="_blank">

Anna Kucharska,
Pracownik 60+.
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2013

W ciągu najbliższych lat okres pracy do emerytury będzie się stopniowo wydłużał. W jaki sposób wykorzystać potencjał pracowników 60+? Jak spożytkować ich wiedzę i doświadczenie? Jak radzić sobie z ich ograniczeniami wynikającymi z pogarszającego się stanu zdrowia?
Odpowiedzi na te pytania właściciele firm oraz przedsiębiorcy znajdą w broszurze pt. „Pracownik 60+”. Zagadnienia zawarte w publikacji dotyczą tworzenia przyjaznych warunków pracy oraz stosowania rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem. pl/pl/f/v/97396/poradnik-szpitale. pdf">

Grażyna Jarosiewicz
Mniej Dźwigaj. Informacje dla pracowników systemu opieki zdrowotnej.
Broszura, 33 ss., wydanie III, Warszawa 2013

Choroby i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego w szczególności kręgosłupa są tak powszechne, że stanowią jeden z głównych problemów społecznych. Wśród grup zawodowych najbardziej narażonych na ryzyko rozwoju tych schorzeń znajdują się osoby zatrudnione w szpitalach, w placówkach opiekuńczo-leczniczych oraz w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych. W publikacji przedstawiono najważniejsze zasady organizacji i sposoby wykonywania pracy w pozycji siedzącej i stojącej, związanej z ręcznym transportem i czynnościami takimi jak: podnoszenie, przenoszenie, ciągnięcie, pchanie. pl/pl/f/v/97399/13%20bezp%20piekarnia. pdf">

Paweł Parfianowicz, zdjęcia Jacek Żerański
Bezpieczna piekarnia.

Wykonywanie prac piekarskich wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie różnorodnych czynników zagrażających ich zdrowiu i życiu. Wysoka temperatura w pomieszczeniach, wykonywanie ciężkich prac fizycznych, praca nocna, obsługa niebezpiecznych maszyn, kontakt z gorącymi przedmiotami lub śliskimi powierzchniami, możliwość poparzenia gorącą parą to tylko niektóre z zagrożeń. Broszura zawiera wiele rad, które mogą pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa podczas pracy w małych i dużych piekarniach. pl/pl/f/v/118533/Budownictwo. %20Bezpieczenstwo%20na%20stanowiskach%20pracy. " target="_blank">

Dagmara Kupka
Budownictwo. Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy.
Broszura A4, 45 ss., wydanie I, Warszawa 2014.

Broszura to materiał pomocniczy dla branży budowlanej. Broszura składa się z 19 kart. Każda z nich przedstawia w sposób syntetyczny podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy. Wszystkie zawierają podstawową listę kontrolną. W publikacji omówiono: poruszanie się po budowie, instalacje elektryczne na budowie, prace z chemikaliami, prace na drabinach, ręczne prace transportowe, prace spawalnicze, prace elektronarzędziami, prace pilarką tarczową, prace w wykopie, prace zbrojarskie, prace montażowe szalunków, prace betoniarskie, prace murarskie, prace tynkarskie, prace na rusztowaniu, montaż balustrad ochronnych, prace w przestrzeniach zamkniętych, prace dekarskie, prace brukarskie. Autorką opracowania jest nadinspektor Dagmara Kupka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. pl/pl/f/v/142748/Instalacje-Budowa-internet%20z%20. pdf" target="_blank">

Stanisław Piórkowski
Instalacje elektryczne na budowie.
Broszura A4, 39 ss.


 

Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz,
Informator dla pracodawców
Książka, 104 ss., wydanie VIII, Warszawa 2016

Główne tematy książki to m. in. : obowiązki i prawa i pracownika w zakresie bhp, profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników - badania lekarskie, środki higieny osobistej, środki ochrony indywidualnej, szkolenia w dziedzinie bhp, czynniki uciążliwe w środowisku pracy, czynniki stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia, prace szczególnie niebezpieczne, maszyny i inne urządzenia techniczne, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, ochrona pracy kobiet, ochrona pracy młodocianych, ocena ryzyka zawodowego, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, wykroczenia przeciwko prawom pracownika dotyczące bhp, odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów bhp.

 

Karty bezpiecznego wykonywania pracy dla branży budowlanej. Materiał pomocniczy do instruktażu stanowiskowego.

Dziewiętnaście kart, format A4, kolor. Wydanie 2014 r.

Poruszanie się po budowie, instalacje elektryczne, prace chemikaliami, na drabinach, spawalnicze, tynkarskie, murarskie, zbrojarskie, w wykopie, pilarką tarczową, elektronarzędziami, ręczne prace transportowe, betoniarskie, brukarskie, montażowe szalunków, w przestrzeniach zamkniętych, montaż balustrad ochronnych, na rusztowaniach oraz dekarskie. Każda karta zawiera syntetycznie przedstawione podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy. Zalecenia i opis dobrych praktyk przygotowano na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Wszystkie karty zawierają podstawową listę kontrolną. Autorem serii jest Dagmara Kupka.

Karty z zakresu pierwszej pomocy.

2 karty, format A4, wydanie I, 2015 r.

Pierwsza pomoc - apteczka opisuje obowiązki pracodawcy w zakresie zapenienia punktów pierwszej pomocy na budowie, a także rekomenduje wyposażenie apteczek.
Nagłe zatrzymanie krążenia przedstawia zasady prowadzenia resuscytacji. pl/pl/f/v/120967/pozysk-drewna. pdf" target="_blank">

Jakub Chojnicki, zdjęcia Andrzej Jaworski
Bezpieczne pozyskanie drewna
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2013.

Broszura jest adresowana do drwali – operatorów pilarek łańcuchowych, zrywkarzy oraz ich pomocników; a także pracodawców – właścicieli Zakładów Usług Leśnych oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczną organizację pracy w lesie. Poradnik omawia bezpieczną organizację stanowisk pracy, zasady bezpiecznej ścinki drzew, informuje o najczęściej pojawiających się zagrożeniach podczas pracy i sposobach ich unikania. pl/pl/f/v/134069/br%20BezpPozyskDrewna%20DobrPrakt-2014-Internet. pdf" target="_blank">

Jakub Chojnicki, zdjęcia Andrzej Jaworski
Bezpieczne pozyskanie drewna.
Broszura, 48 ss., wydanie I, Warszawa 2013

To druga broszura Jakuba Chojnickiego na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pozyskania drewna. Tym razem jest to ilustrowany poradnik, którego adresatami są zarówno osoby wykonujące ścinkę drzew, jak i nadzorujący ich pracę. Autor przedstawił najważniejsze zagadnienia - począwszy od bezpiecznego używania pilarki łańcuchowej przez przygotowanie stanowiska ścinki, techniki bezpiecznego obalania drzew - po zrywkę drewna. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział o zasadach ścinki drzew, zawierający schematy ilustrujące metody bezpiecznego pozyskania drewna. Broszura zawiera wiele zdjęć i rysunków szczegółowo ilustrujących omawiane zagadnienia. pl/pl/f/v/120015/Bezpieczne%20pozyskanie%20drewna. %20Lista%20kontrolna%20z%20komentarzem. Lista kontrolna z komentarzem" src="https://www. pl/pl/f/view/fobject_id:120013" title="Bezpieczne pozyskanie drewna. Lista kontrolna z komentarzem"/>

Radosław Olkowski
Bezpieczne pozyskanie drewna. Materiał pomocniczy dla właścicieli zakładów usług leśnych.
Lista kontrolna, 68 ss., wydanie I, Warszawa 2015.

Proces technologiczny pozyskiwania drewna uznawany jest za szczególnie niebezpieczny, stwarzający duże zagrożenia wypadkowe. Bardzo ważne jest więc właściwe organizowanie i nadzorowanie prac oraz ciągłe egzekwowanie od pracowników właściwych, zgodnych z przepisami sposobów wykonywania powierzonych zadań. Wydawnictwo zawiera zbiór uporządkowanych, pogrupowanych problemowo pytań. Odpowiedź na nie pozwoli zidentyfikować występujące zagrożenia i nieprawidłowości oraz podjąć decyzje dotyczące niezbędnych zmian. Uzupełnieniem listy pytań kontrolnych są praktyczne wskazówki i komentarze oparte na przepisach prawa pracy. pl/pl/f/v/146584/br%20srodkochronsluchu. pdf" target="_blank">

Emil Kozłowski
Środki ochrony narządu słuchu.
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2012.

Publikacja została opracowana na podstawie wyników wieloletniego programu pt. „Poprawa Bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego przez CIOP. Zawiera ogólne zasady postępowania dla pracodawców związane z doborem i użytkowaniem ochronników słuchu ze względu na środowisko pracy. Omawia rodzaje, sposób kontroli, znakowania i instrukcji dla środków zabezpieczających słuch, a także problemy związane z użytkowaniem ich razem z innymi środkami ochrony indywidualnej. Broszura może być wartościowym źródłem informacji dla pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy oraz innych użytkowników. pl/f/v/147190/polaczone-oczy. pdf" target="_blank">

Dagmara Kupka
Środki ochrony narządu wzroku.
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2015

Środki ochrony oczu zabezpieczają wzrok i gałkę oczną przed szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. Broszura zawiera zasady postępowania związane z doborem środków ochrony oczu i ich użytkowaniem ze względu na warunki pracy. Omawia problemy związane z jednoczesnym stosowaniem kilku środków ochronnych oraz dopasowaniem, oznakowaniem i konserwacją środków ochrony indywidualnej.
W publikacji prezentowane są sposoby zabezpieczania wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem nadfioletowym i promieniowaniem podczerwonym. pl/pl/f/v/134577/srodkiochronyoddech. pdf" target="_blank">

Katarzyna Majchrzycka
Środki ochrony układu oddechowego
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2012

Eliminowanie źródeł substancji chemicznych poprzez stosowanie odpowiednich ochron zbiorowych, izolowanie stref niebezpiecznych, wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, a w szczególności w środki ochrony układu oddechowego jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Broszura zawiera ogólne zasady postępowania dla pracodawców, którzy stosują technologie związane z emisją czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika. Publikacja została opracowana z myślą o pracownikach przemysłu budowlanego, wydobywczego, służby zdrowia i ratownictwa ze względu na specyfikę zatrudnienia, także w zmiennych warunkach środowiskowych. Stanowi również uzupełnienie lub jedyne rozwiązanie problemu ryzyka wynikającego z występowania zanieczyszczeń w środowisku pracy lub niedoboru tlenu. pl/pl/f/v/134077/br%20TranspRecznyBudowa%20wzn2015%20Intern. pdf" target="_blank">

Roman Burghardt
Budownictwo-transport ręczny na placu budowy
Warszawa 2015

Anna Łuczak i Andrzej Najmiec
Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców
Broszura B5, 32 ss.

Autorzy przedstawiają zagrożenia dla zdrowia i życia kierowców. Szczegółowo omawiają czynniki psychospołeczne mające bezpośredni związek z bezpieczeństwem pracy w transporcie drogowym. Sprawność kierowcy, zmęczenie, agresja w ruchu drogowym, alkohol, nawet telefon komórkowy - każdy z tych czynników może stać się przyczyną wypadku. Statystyki alarmują. Co roku, na świecie dochodzi do 1, 3 mln wypadków drogowych, w których ginie ponad 40 tys. osób. W Polsce, transport drogowy znajduje się na 3. miejscu, za przemysłem i budownictwem, pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy. pl/pl/f/v/97494/bhp%20biuro. pdf" target="_blank">

Wojciech Dyląg
BHP w biurze

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi pracy w otoczeniu spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wielogodzinna, wykonywana w wymuszonej pozycji, praca na stanowisku administracyjno-biurowym stwarza oczywiste zagrożenie dla układu ruchu. Pracy tej towarzyszą również inne zagrożenia, m. czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi, takimi jak promieniowanie urządzeń biurowych i niewłaściwe oświetlenie. Broszura pomoże ustalić pracodawcy, czy stanowiska pracy administracyjnej w jego zakładzie w pełni odpowiadają wymogom prawnym. pl/pl/f/v/97495/12%20br%20bezp%20pracy%20na%20budowie. pdf">

Dagmara Kupka
Budownictwo. O bezpiecznej pracy na budowie – materiał szkoleniowy
Książka, 64 strony, wydanie 2, Warszawa 2013.

Wypadki w budownictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Najbardziej narażani są na utratę zdrowia, a nawet życia nowo zatrudnieni. Broszura stanowi materiał pomocniczy przy prowadzeniu instruktażu ogólnego i wstępnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla zatrudnionych osób na stanowisku pracownik ogólnobudowlany. Zawiera podstawowe informacje wynikające z obowiązujących przepisów i procedur dotyczących: obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracownika w zakresie bhp, zasad poruszania się po terenie budowy, wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi substancjami chemicznymi stosowanymi na budowie, podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru. pl/pl/f/v/148192/br%20Bud-BezpRustow-wzn2016%20Internet. pdf" target="_blank">

Dariusz Gnot, Piotr Kmiecik,
Budownictwo. Bezpieczne rusztowania
Broszura, 32 ss., wyd. 4, Warszawa 2016.

Rusztowania robocze, jako tymczasowe konstrukcje budowlane, umożliwiają prace na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów nad podłożem. Nieumiejętne ich zastosowanie jest częstą przyczyną wypadków. Co drugi wypadek na rusztowaniu zdarza się podczas jego eksploatacji, a co trzeci w trakcie montażu. Broszura zawiera podstawowe wiadomości dotyczące bezpiecznego użytkowania rusztowań przydatne zarówno dla monterów, jak i pracowników eksploatujących te konstrukcje. Zastosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, dokumentacja rusztowań, prace przygotowawcze, montaż i demontaż rusztowań, kontrola i odbiór rusztowań, to tylko niektóre z zagadnień przedstawionych w publikacji. Mamy nadzieję, że nasze wydawnictwo, poszerzając wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej budowy i eksploatacji rusztowań, przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków na polskich budowach. pl/pl/f/v/146658/11%20ergonomia-w-handlu. pdf" target="_blank">

Karolina Główczyńska-Woelke
Ergonomia pracy w handlu
Broszura B5, 32 ss., Warszawa 2011.

Broszura Ergonomia pracy w handlu powstała z myślą o kadrze kierowniczej i pracownikach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zwłaszcza wykonujących ręczne prace transportowe, pracujących w warunkach niedostosowanych do swoich wymagań fizycznych i psychicznych lub w narażeniu na chłód. Kadra kierownicza dowie się z niej, jak zorganizować pracę zgodnie z zasadami ergonomii, a pracownik – jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. pl/pl/f/v/146557/10%20br%20azbest-wzn1x-intern. pdf" target="_blank">


Azbest. Podręcznik dobrych praktyk.
Broszura B5, 156 ss., Warszawa 2010.

Podręcznik dobrych praktyk jest adresowany do pracowników firm remontowych i wyspecjalizowanych w usuwaniu azbestu. Zawiera między innymi zasady planowania prac, minimalizowania narażenia na działanie pyłu azbestowo-cementowego, monitorowania, doboru sprzętu, środków ochrony indywidualnej i ich konserwacji oraz usuwania odpadów. Broszura zawiera także wykaz polskich przepisów dotyczących azbestu. pl/pl/f/v/97508/ryzyko%20kowalczyk%202010. pdf" target="_blank">

Czesław Kowalczyk
Jak ocenić ryzyko zawodowe?
Broszura, 48 ss., Warszawa 2010.

Broszura jest skierowana do pracodawców małych zakładów pracy, którzy chcą samodzielnie przygotować ocenę ryzyka zawodowego oraz uporządkować swoją wiedzę. pl/pl/f/v/97506/ergonomia%20pracy%20z%20laptopem. pdf">

dr Tomasz Tokarski
Ergonomia pracy z laptopem
Broszura, 20 ss., Warszawa 2010.

Broszura Ergonomia pracy z laptopem powstała z myślą o użytkownikach komputerów przenośnych. Czytelnik dowie się z niej, jak zorganizować komputerowe stanowisko pracy w biurze i poza nim, aby zapobiec dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego. pl/pl/f/v/134494/ocena-ryzyka. pdf" target="_blank">

dr Mateusz Warchał
Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne.
Broszura, 32 ss., Warszawa 2012

Zagrożenia w środowisku pracy zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacyjnym i warunkami pracy. W miejscu już zbadanych pojawiają się nowe, wcześniej niedostrzegane. Ocena technicznego bezpieczeństwa pracy ustępuje miejsca nowym wyzwaniom związanym z oceną psychospołecznych warunków pracy. pl/pl/f/v/97499/13%20ul%20choroby%20narz%20glosu. pdf">

Choroby narządu głosu.
Informacje dla nauczycieli.
Ulotka, nowe wydanie 2013.

Schorzenia narządu głosu to najczęściej występujące choroby zawodowe w Polsce. Ze względu na specyfikę pracy, najbardziej narażoną na nie grupą zawodową są nauczyciele. Ulotka zawiera informacje o tym, jak zmniejszać na co dzień obciążenie głosu i ograniczyć ryzyko jego chorób dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom profilaktycznym. pl/pl/f/v/97500/12%202%20ul%20snieg-dachy%20wyd2. pdf" target="_blank">

Bezpiecznie odśnieżanie dachów
Ulotka format B5, 12 str., wydanie II, Warszawa 2012.

Ulotka adresowana jest do osób pracujących bezpośrednio przy odśnieżaniu. Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczną pracą przy odśnieżaniu dachów. Prace te powinny być zorganizowane z nadzwyczajną ostrożnością ze względu na ciągłe ryzyko poślizgnięcia i upadku. Publikacja określa obowiązki pracownika zatrudnionego przy usuwaniu śniegu z dachu, jak i osoby odpowiedzialnej za te prace. Doradza, żeby strome dachy były odśnieżane wyłącznie przez firmy specjalistyczne, posiadające dokumenty potwierdzające kompetencje w tej dziedzinie. pl/pl/f/v/97504/11%20ul%20drabiny. pdf">

Budownictwo. Drabiny
Ulotka, format B5, 12 ss., kolor, Warszawa 2011.

Ulotka przedstawia ogólne zasady bezpiecznego stosowania drabin: przystawnych i rozstawnych oraz właściwego ich doboru do wykonywanych robót. Zwraca uwagę na czynności, które są zabronione, podczas pracy na drabinie. Zaletą ulotki są liczne zdjęcia, które ilustrują dobre praktyki stosowania drabin. pl/pl/f/v/97505/bud%2010-12%20up%20po. Poślizgnięcia i potknięcia" src="https://www. pl/pl/f/view/fobject_id:121070" title="Budownictwo. Poślizgnięcia i potknięcia"/>

Budownictwo. Poślizgnięcia i potknięcia

Ulotka, format A4, Warszawa 2010.

Poślizgnięcia i potknięcia to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków na budowach. Ulotka przedstawia podstawowe zasady, które powinien stosować pracownik, aby uniknąć wypadku na placu budowy. Tekst ilustrują liczne zdjęcia, pomagające w zrozumieniu zagadnień. Ulotka została przygotowana przez Urszulę Gawrysiak, zajmującą się bezpieczeństwem i higieną pracy w jednej z największych firm budowlanych w Polsce. pl/pl/f/v/146653/br%20Siatki-ratZycie-wzn2015%20Intern. Siatki, które ratują życie" src="https://www. pl/pl/f/view/fobject_id:121050" title="Budownictwo. Siatki, które ratują życie"/>

Siatki bezpieczeństwa są nowoczesnym sposobem ochrony zbiorowej osób pracujących na wysokości, którego skuteczność została potwierdzona w branży budowlanej krajów Unii Europejskiej. W broszurze przedstawiono zakres, wymagania i metody montażu siatek. Mamy nadzieję, że popularyzacja tych zagadnień poprawi bezpieczeństwo na polskich budowach.

Budownictwo. Praca w wykopach
Broszura 2010.

Broszura adresowana jest do kadry zarządzającej. Autorzy Publikacji Urszula Gawrysiak i dr Grzegorz Kacprzak przedstawiają podstawowe techniki zabezpieczenia szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych wykopów przed obsunięciem się gruntu. Publikacja zawiera również informacje dotyczące przygotowania pracowników do pracy, udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnienia na budowie odpowiednich warunków socjalnych. Liczne zdjęcia ilustrują opisywane zagadnienia na przykładzie prac budowlanych prowadzonych na terenie Polski. pl/pl/f/v/97519/bud%2001. pdf" target="_blank">

Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo pracy
Ulotka, format A4, kolor

Nowe obowiązki kierownika budowy określone przez art. 21a i art. 22 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane (w wyniku wdrożenia do prawa polskiego zasad i przepisów prawa europejskiego, tu: Dyrektywa Rady 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r. ): obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jako koordynator działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – prawa i obowiązki.

Stres w pracy. Przykłady dobrych praktyk,
broszura, format A5, 32 s., Warszawa 2011.

Broszura jest rezultatem programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącego zwalczania stresu zawodowego. Kampania miała na celu wskazanie przyczyn stresu charakterystycznych dla zakładów-uczestników oraz zaplanowanie i podjęcie adekwatnych działań profilaktycznych. W publikacji zaprezentowano działania prewencyjne z wybranych 11 zakładów, w których po zakończeniu programu zredukowano poziom stresu zawodowego.

Karolina Główczyńska Woelke, Ocena ryzyka zawodowego 

broszura 32 ss.

Broszura jest skierowana do specjalistów i pracowników służby bhp oraz tych pracodawców, którzy chcą głębiej wniknąć w problematykę oceny ryzyka zawodowego, usystematyzować swoją wiedzę na ten temat. Autorka definiuje ocenę ryzyka zawodowego, przedstawia, jaki jest zakres oceny i związane z nim procedury. Prezentuje także zagadnienia dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych oraz dokumentowania oceny ryzyka. pl/pl/f/v/97536/07040087. pdf">

Pilarki łańcuchowe w gospodarstwie rolnym.  Ulotka. format A3.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf.

Szkodliwe czynniki biologiczne występujące w miejscu pracy.

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81 poz. 716 z późn. zm. ).

Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują:

 • drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie,
 • jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie,
 • hodowle komórkowe,
 • pasożyty wewnętrzne,

które mogą być przyczyną:

 • zakażenia,
 • alergii,
 • zatrucia.
 • Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych

  Podstawą klasyfikacji czynników biologicznych jest ich wpływ na zdrowie pracowników.

  W zależności od właściwości zakaźnych czynniki biologiczne zostały zaklasyfikowane do 4 grup zagrożeń. Kryteriami klasyfikacji czynników do poszczególnych grup są:

 • zdolność wywoływania choroby u człowieka i ciężkość jej przebiegu,
 • możliwość rozprzestrzeniania się choroby w populacji,
 • możliwość zastosowania skutecznej profilaktyki i leczenia.
 • Grupa 1 zagrożenia – czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.

  Czynniki zaliczane do tej grupy praktycznie nie stanowią zagrożenia dla pracowników, dlatego nie zostały zamieszczone w wykazie szkodliwych czynników biologicznych. W przypadku pracy z czynnikami należącymi do 1 grupy zagrożenia, przestrzeganie ogólnych zasad higieny określonych w obowiązujących przepisach jest wystarczającym warunkiem eliminującym narażenie lub ograniczającym stopień tego narażenia.

  Grupa 2 zagrożenia – czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia, np. :

 • Borrelia burgdorferi (krętek wywołujący boreliozę),
 • Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty),
 • Clostridium tetani (laseczka tężca),
 • Aspergillus fumigatus (kropidlak popielaty).
 • Grupa 3 zagrożenia – czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. :

 • Yersinia pestis (dżuma),
 • Mycobacterium tuberculosis (gruźlica),
 • Blastomyces dermatitidis (drożdżowiec skórny),
 • Wirus żółtej gorączki (wywołuje żółtą febrę).
 • Grupa 3** zagrożenia – czynniki biologiczne, które stanowią ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników, ponieważ nie są zazwyczaj przenoszone drogą powietrzną, np. :

 • Salmonella typhi (pałeczka duru brzusznego),
 • Shigiella dysenteriae Typ 1 (pałeczka czerwonki),
 • HIV, HBV, HCV,
 • Wirus wścieklizny,
 • Czynniki encefalopatii gąbczastych (BSE, CJD)
 • Grupa 4 zagrożenia – czynniki które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zawyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia, np. :

 • wirus Ebola,
 • wirus Lassa,
 • wirus ospy prawdziwej.
 • Wykaz prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych

 • praca w zakładach produkujących żywność,
 • praca w rolnictwie,
 • praca podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • praca w jednostkach ochrony zdrowia,
 • praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych,
 • praca w zakładach gospodarki odpadami,
 • praca przy oczyszczaniu ścieków,
 • praca w innych okolicznościach niż wyżej wymienione, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych.
 • Obowiązki pracodawcy

  1. Wdrażanie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych powinno rozpocząć się od dokonania prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej narażenie pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych.
  2. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego pozwala na zastosowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych.
  3. Ocena ryzyka powinna być aktualizowana w szczególności w przypadku:
  4. zmiany warunków pracy, które mogą prowadzić do zwiększonego zagrożenia dla zatrudnionych pracowników,
  5. skażenia środowiska pracy w wyniku awarii z udziałem czynnika biologicznego,
  6. wystąpienia infekcji lub choroby u pracowników, która może mieć związek,
  7. z czynnościami wykonywanymi w warunkach występowania czynników biologicznych.
  8. Pomimo stosowania środków zapobiegawczych, pracodawca wypełnia szereg obowiązków:
  9. unika stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzonej działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem biologicznym, który zgodnie z warunkami używania nie jest niebezpieczny lub jest mniej niebezpieczny dla zdrowia pracownika,
  10. prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej,
  11. ogranicza liczbę pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
  12. projektuje proces pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy,
  13. zapewnia pracownikom środki ochrony zbiorowej lub w przypadku gdy w inny sposób nie można uniknąć narażenia, środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu narażenia,
  14. zapewnia pracownikom środki hermetyczności w celu zapobiegania i redukcji przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego,
  15. stosuje znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym, który jest określony,
  16. w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz innych znaków ostrzegawczych,
  17. sporządza plan postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia,
  18. przeprowadza badania na obecność szkodliwego czynnika biologicznego, tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne, z wyłączeniem pierwotnie zamkniętej przestrzeni,
  19. zapewnia warunki bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników,
  20. stosuje procedury bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  21. zapewnia pracownikom systematyczne szkolenie;informuje pracownika o badaniach lekarskich, z których pracownik może skorzystać po ustaniu narażenia,
  22. prowadzi rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej
  23. informuje na wniosek pracownika lub jego przedstawiciela o:
  24. liczbie pracowników narażonych,
  25. osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników,
  26. informuje właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 2-4 grupy zagrożenia w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych.

  Informację należy przekazać właściwemu inspektorowi sanitarnemu:

 • co najmniej 30 dni przed dniem użycia po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia,
 • w każdym przypadku, gdy zachodzą istotne zmiany mające znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika w miejscu pracy,
 • w ciągu 30 dni po zakończeniu działalności przez przedsiębiorstwo lub zakład,
 • niezwłocznie, w przypadku każdej awarii lub wypadku, które mogły spowodować uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia.
 • Formularz o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy znajduje się w zakładce „Może Ci się przydać” oraz na stronie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

  W wyniku realizacji polsko-niemieckiej umowy bliźniaczej w ramach projektu Phare „Wdrożenie prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy włączając kwestie czynników biologicznych” oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi powstał w 2005 r. Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych (KPI) oraz Krajowy Rejestr Czynników Biologicznych w Miejscu Pracy.

  Materiały

  Formularz-zgłoszenie-użycia-czynnika-biologicznego
  Formularz-zgłoszenie-użycia-czynnika-biologicznego. pdf0. 17MB
  Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Abyg18lvta

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Abyg18lvta

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Abyg18lvta

  Budownictwo- Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Broszura, Wydanie 2012. Praca na wysokościUlotka, format A4, kolor

  Identyfikacja pracy na wysokości: kiedy nią jest, a kiedy nie; tragiczna statystyka: najczęstsze przyczyny upadków z wysokości; zasady bezpieczeństwa pracy: na drabinach przenośnych, na klamrach i innych podwyższeniach, na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych, na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach. Obowiązki pracodawcy; środki ochrony indywidualnej, wskazówki co do zapobiegania upadkom z wysokości.

  Uwaga wykopy! Ulotka, format A4, kolor

  Zasady prowadzenia robót ziemnych z wykopami: przed rozpoczęciem prac, podczas ich wykonywania, po częściowym lub całkowitym ich zakończeniu, zabezpieczenie wykopów oraz co jest zabronione w związku z pracami przy wykopach. pl/pl/f/v/97523/10%20ul%20urzadzenia%20elektryczne. pdf" target="_blank">

  Urządzenia i instalacje elektryczne na placu budowy
  Ulotka, format A4, kolor

  Zasady bezpiecznego eksploatowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na budowie: zasady ogólne, kto może wykonywać wszelkie związane z tymi urządzeniami i instalacjami prace, terminy oraz zakres i dokumentowanie badań i pomiarów, usytuowanie stanowisk pracy, prace szczególnie niebezpieczne; system ochrony przeciwporażeniowej - strefy ochronne; podstawowe i najczęściej spotykane nieprawidłowości. pl/pl/f/v/97524/10%20ul%20kierownik%20budowy. pdf" target="_blank">

  Budownictwo
  4 Afisze, 50x70 cm

  Komplet afiszy prezentuje najważniejsze zasady bezpiecznej pracy na budowie, w miejscach, gdzie jest największe zagrożenie wypadkami przy pracy.

  Afisze w formacie pdf