Instrukcja montażu i podłączenia Canon Imageclass C2500

Instrukcja montażu i podłączenia drukarki Canon Imageclass C2500 jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą samodzielnie zainstalować i podłączyć swoją drukarkę. Instrukcja szczegółowo opisuje, jak zamontować drukarkę, jak ją podłączyć do komputera i jak wykonać niezbędne dostosowania. Instrukcja zawiera również informacje o konfiguracji i konserwacji urządzenia oraz o tym, jak zarządzać drukowaniem i skanowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i podłączenia Canon Imageclass C2500

Poniżej omówiono metodę wyświetlania i procedurę zapisywania instrukcji obsługi oprogramowania (pliki PDF) w komputerze.

UWAGA

 • W tym punkcie przykładowa procedura jest wykonywana w systemie Windows 7. Elementy menu, wyświetlane ekrany i czynności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze.
 • Projekt widoczny na płycie CD-ROM zależy od używanego modelu aparatu.
 • Również nazwy oprogramowania i plików mogą zależeć od używanego modelu.

Aby wyświetlić instrukcje obsługi oprogramowania, należy skopiować je do komputera z płyty [Software INSTRUCTION MANUAL] dołączonej do aparatu.

1. Włóż płytę [Software INSTRUCTION MANUAL] do komputera.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM.

 • Kliknij opcję [Open folder to view files] (Otwórz folder, aby wyświetlić pliki) w menu [AutoPlay] (Autoodtwarzanie) lub dwukrotnie kliknij ikonę wyświetloną w folderze [(My) Computer] ((Mój) komputer).

3. Kliknij prawym przyciskiem preferowany język i wybierz opcję [Copy] (Kopiuj). pl/media/G0152451_tcm125-1201062. pl/media/G0152452_tcm125-1201063. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Pliki PDF z instrukcjami obsługi wymienione poniżej zostaną skopiowane do komputera.
OprogramowanieWindowsMacintosh
EOS UtilityEUx. xW_E_xxEUx. xM_E_xx
Digital Photo ProfessionalDPPx. xW_E_xxDPPx. xM_E_xx
ImageBrowser EXIBXx. x_E_xx
Picture Style EditorPSEx. xW_E_xxPSEx. xM_E_xx
Map UtilityMUx. x_E_xx

* Dostępność plików zależy od oprogramowania dołączonego do aparatu.

4. Kliknij prawym przyciskiem pulpit lub folder, aby wybrać opcję [Paste] (Wklej). pl/media/G0152453_tcm125-1201064. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Dwukrotnie kliknij plik w skopiowanym folderze, aby go otworzyć. pl/media/G0152455_tcm125-1201065. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Do wyświetlania plików wymagany jest program Adobe Reader (zalecana jest najnowsza wersja).
 • Program Adobe Reader można bezpłatnie pobrać z Internetu.
 • Instrukcje obsługi oprogramowania także można pobrać ze strony internetowej Canon. Więcej informacji o sposobie pobierania można znaleźć po kliknięciu odpowiedniego łącza umożliwiającego pobieranie plików.
 • Instrukcja obsługi programu Image Browser EX znajduje się na płycie CD-ROM. Aby uzyskać bardziej szczegółową instrukcję obsługi programu Image Browser EX, zaznacz opcję [Image Browser EX Guide] (Instrukcja obsługi programu Image Browser EX) w aplikacji po przeprowadzeniu automatycznej aktualizacji oprogramowania.

Działanie sterownika drukarki podlega poniższym ograniczeniom. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze sterownika urządzenia.

Ograniczenia sterownika drukarki

 • Podczas wprowadzania ustawień w oknie dialogowym Ustawienia strony należy rozpocząć od wybrania używanego modelu z listy Format dla (Format For). W przypadku wybrania innej drukarki, drukowanie może nie przebiegać prawidłowo.

 • Jeśli w narzędziu Canon IJ Printer Utility w sekcji Informacja o poziomie atramentu (Ink Level Information) nie jest wyświetlany pozostały poziom atramentu, sprawdź, czy kaseta FINE jest poprawnie zainstalowana. Gdy w narzędziu Canon IJ Printer Utility zostanie wyświetlona Informacja o poziomie atramentu (Ink Level Information), zamknij pokrywę urządzenia. Poniższych funkcji nie można używać na komputerach z systemem operacyjnym Mac OS. Są one jednak dostępne na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Drukowanie dwustronneDrukowanie broszuryDrukowanie sąsiadująco/plakatu
W zależności od używanej aplikacji, po lewej stronie okna dialogowego Drukuj może być wyświetlany podgląd. W przypadku podłączenia tego urządzenia i urządzenia AirPort za pomocą kabla USB w celu drukowania, należy zainstalować najnowsze oprogramowanie układowe urządzenia AirPort.

Zaawansowana instrukcja obsługi

Instrukcja montażu i podłączenia Canon Imageclass C2500

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i podłączenia Canon Imageclass C2500

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i podłączenia Canon Imageclass C2500