Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Beko Bssa315e3fn

Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Beko Bssa315e3fn dostarcza użytkownikom szczegółowe instrukcje dotyczące montażu, uruchamiania i konserwacji tego modelu urządzenia. Instrukcja obejmuje informacje dotyczące zamontowania urządzenia, włączenia go i wykonywania czynności konserwacyjnych, a także szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania ustawień i używania urządzenia. Oprócz tego zawiera również informacje na temat czynności konserwacyjnych, jakich należy dokonać, aby zapewnić, że urządzenie będzie działać prawidłowo i bezpiecznie. Instrukcja ma na celu pomóc użytkownikom w pełni wykorzystać wszystkie funkcje i możliwości urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Beko Bssa315e3fn

Canon - imageRUNNER ADVANCE DX C3835i / C3830i / C3826i / C3822i - Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podręcznik szybkiej obsługi

15/04/2022
(A)
Pobierz
(2. 61MB)

Przewodniki Użytkownika Online (HTML/PDF)

21/12/2022
(B)
Widok
(-)

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

Pobierz
(0. 46MB)

Przewodnik funkcji dodatkowych

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

02/09/2014
(B)

BRAdmin Professional 4 User's Guide

14/07/2022
(A)
Pobierz
(1. 41MB)

Przewodnik użytkownika BRAdmin Professional 4 dla Microsoft Azure

14/07/2022
(0)

Załącznik

Informacje o licencji Open Source
(Angielski)

21/04/2020
(08)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

02/06/2022
(5)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 801/2013
(Angielski)

20/10/2022
(B)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem.

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź innych osób.

OSTRZEŻENIE:

Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.

 • Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
 • Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

  Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.

  Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów stwarza niebezpieczeństwo. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.

 • Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
 • Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
 • Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
 • W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa się z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
 • Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
 • Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
 • Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.

  Niezastosowanie się może spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.

  Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem bez założonego dekla na obiektyw.

  ponieważ mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.

  W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży lub dostarczonego w zestawie akumulatora należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 • Należy korzystać wyłącznie z akumulatora przeznaczonego do danego produktu.
 • Nie należy podgrzewać akumulatora ani trzymać go w pobliżu ognia.
 • Nie należy ładować akumulatora za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
 • Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
 • Nie należy używać przeciekającego akumulatora.
 • Przed wyrzuceniem akumulatora należy zasłonić jego złącza taśmą lub innym izolatorem.

W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatora ze skórą lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać je dużą ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.

Podczas użytkowania ładowarek należy przestrzegać poniższych instrukcji.

 • Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu zasilającego i gnieździe elektrycznym.
 • Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
 • Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta do końca do gniazda elektrycznego.
 • Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
 • W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są podłączone do gniazda elektrycznego.
 • Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy uszkadzać, przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
 • Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
 • Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
 • Nie należy ładować akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.

  W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym samym obszarem skóry.

  Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku korzystania z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę, należy używać statywu lub podobnego akcesorium.

  Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów nakazujących wyłączanie produktu w miejscach, w których jego użycie jest zabronione.

  Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych urządzeń w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do wypadków.

  PRZESTROGI:

  Należy stosować się do poniższych przestróg. Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

  Lampy błyskowej nie należy uaktywniać w pobliżu oczu.

  Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.

  Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.

  Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.

  Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie przedmioty z dala od lampy błyskowej.

  W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia lampy błyskowej.

  Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.

  Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.

 • Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska z przymocowanym produktem na haku lub na innym przedmiocie może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Nie należy również potrząsać produktem ani narażać go na silne uderzenia.
 • Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go innym przedmiotem.

  Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

 • Jeśli podczas lub po użyciu produktu wystąpi jakakolwiek nietypowa reakcja skórna lub podrażnienie skóry, należy powstrzymać się od dalszego stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.
 • Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Beko Bssa315e3fn

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Beko Bssa315e3fn

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Beko Bssa315e3fn