Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia 3m 1707

Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia 3m 1707 jest ważnym narzędziem do zapewnienia bezpiecznego użytkowania tego sprzętu. Instrukcja ta zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystania sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z regulacjami prawnymi. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpiecznej instalacji i obsługi sprzętu oraz wskazówki dotyczące konserwacji i korzystania z niego w bezpieczny sposób. Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia 3m 1707 jest ważna dla każdego, kto korzysta z tego sprzętu, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne wyniki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia 3m 1707

Ruchliwe skrzyżowanie widziane nocą z perspektywy lotu ptaka


Bezpieczeństwo i ochrona

Ty uważasz na innych. My uważamy na Ciebie.

W obrębie różnych sektorów przemysłu i zastosowań technologie firmy 3M, wiedza i energia napędzają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Pomagają one Tobie kontrolować otaczające środowisko, a tym samym skupić się na wykonywanym w danej chwili zadaniu.

 • Bezpieczeństwo pracy
  • Bezpieczeństwo miejsca pracy
   • Bezpieczeństwo obiektów
    • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
          • **Site area ** WorkplaceSafety-Anti-SlipTapesandTreads*** url**http://solutions. 3mpoland. pl/wps/portal/3M/pl_PL/EU-SafetySecurityProtection/Home/ProdInfo/WorkplaceHealthSafety/**Site area ** Safety-BuildingSafety

           Od rozwiązań przeciwpożarowych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru, aż po folie chroniące przed trudnymi warunkami pogodowymi i aktami wandalizmu, nasze technologie gwarantują spokój zarówno Tobie, jak i użytkownikom Twojego obiektu.

           **Site area ** PersonalSafety-Communication Solutionshttp://solutions. pl/wps/portal/3M/pl_PL/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Products/PeltorCommunication/**Site area ** WorkplaceSafety-CommunicationSolutions**Site area ** PersonalSafety-Detection Solutionshttp://solutions. pl/wps/portal/3M/pl_PL/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Products/DetectionInstruments/**Site area ** WorkplaceSafety-DetectionSolutions**Site area ** PersonalSafety-Head and Face Protectionhttp://solutions. pl/wps/portal/3M/pl_PL/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Products/SafetyHelmets_FaceShields/**Site area ** WorkplaceSafety-HeadandFaceProtection**Site area ** PersonalSafety-Hearing Protectionhttp://solutions. pl/wps/portal/3M/pl_PL/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Products/HearingProtection/**Site area ** WorkplaceSafety-HearingProtection**Site area ** Safety-Personal Safety

           Firma 3M dostaracza rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, które podnoszą komfort, jednocześnie ułatwiając pracownikom podniesienie poziomu zgodności z wymogami dzięki zastosowaniu sprzętu ochronnego — od ochrony oczu i głowy po ochronę słuchu i układu oddechowego.

           Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie pracywww. google. com
           **Site area ** PersonalSafety-Protective Apparelhttp://solutions. pl/wps/portal/3M/pl_PL/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Products/ProtectiveCoveralls/**Site area ** WorkplaceSafety-ProtectiveApparel**Site area ** PersonalSafety-Ochrona wzrokuhttp://solutions. pl/wps/portal/3M/pl_PL/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Products/EyeProtection/**Site area ** WorkplaceSafety-ProtectiveEyewear**Site area ** PersonalSafety-Reflective Materialhttp://solutions. pl/wps/portal/3M/pl_PL/EU-SafetySecurityProtection/Home/ProdInfo/PersonalSafety/ScotchliteReflective/**Site area ** WorkplaceSafety-RespiratoryProtectionhttp://solutions. pl/wps/portal/3M/pl_PL/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Products/RespiratoryProtection/**Site area ** PersonalSafety-Respiratory Protection/3M/pl_PL/ochrona-ukladu-oddechowego-pl/**Site area ** Road-TrafficSafetyBezpieczeństwo ruchu drogowego/3M/pl_PL/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/**Site area ** PersonalSafety-Welding Safetyhttp://solutions. pl/wps/portal/3M/pl_PL/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Products/WeldingProtection/**Site area ** WorkplaceSafety-WeldingSafety**Site area ** BuildingSafety-WindowFilmshttp://solutions. pl/wps/portal/3M/pl_PL/3MWindowFilm/WindowFilm/SolutionsFor/Commercial/**Site area ** Safety-WorkplaceSafety

           Firma 3M dostarcza rozwiązania związane z bezpieczeństwem miejsca pracy, pomagające zminimalizować ilość wypadków pracowników, zapewniające płynny przebieg procesu produkcyjnego oraz utrzymanie pozytywnej reputacji organizacji. pl/wps/portal/3M/pl_PL/EU-SafetySecurityProtection/Home/ProdInfo/WorkplaceHealthSafety/">Dowiedz się więcej o produktach związanych z bezpieczeństwem miejsca pracy

           Produkty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony

           **Site area ** Building Materials For Safety/3M/pl_PL/p/c/materialy-budowlane/i/bezpieczenstwo-i-ochrona/**Site area ** Cleaning Supplies For Safety/3M/pl_PL/p/c/materialy-czyszczace/i/bezpieczenstwo-i-ochrona/**Site area ** Films and Sheeting For Safety/3M/pl_PL/p/c/folie/i/bezpieczenstwo-i-ochrona/**Site area ** Filtration and Separation For Safety/3M/pl_PL/p/c/filtracja/i/bezpieczenstwo-i-ochrona/**Site area ** Lab Supplies and Testing For Safety/3M/pl_PL/p/c/laboratoryjne-materialy-eksploatacyjne-i-testy/i/bezpieczenstwo-i-ochrona/**Site area ** Personal Protective Equipment/3M/pl_PL/p/c/srodki-ochrony-indywidualnej/i/bezpieczenstwo-i-ochrona/**Site area ** Signage and Marking For Safety/3M/pl_PL/p/c/oznakowanie/i/bezpieczenstwo-i-ochrona/**Site area ** Tapes For Safety-Content/3M/pl_PL/p/c/tasmy/i/bezpieczenstwo-i-ochrona/**Site area ** Tools and Equipment For Safety/3M/pl_PL/p/c/narzedzia-i-wyposazenie/i/bezpieczenstwo-i-ochrona/

           • Produkty związane z Bezpieczeństwem i Ochroną

            Z pasją podchodzimy do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

            Możesz zaufać naszym produktom ochrony indywidualnej wiedząc, że w 3M przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa i komfortu Twoich pracowników.

            Zobacz wszystkie produkty na rynek Bezpieczeństwo i OchronaArrow

           • 3M Science. Applied to Life.

            Podstawą wszystkiego, co robimy, pracując nad naszą nową marką, jest korzystanie z odkryć naukowych i naszych technologii. pl/3M/pl_PL/firma-pl/3m-science-applied-to-life/">Dowiedz się więcejArrow

           • Marki firmy 3M związane z bezpieczeństwem
           Informacje na temat rynków bezpieczeństwa w ramach obszaru działalności firmy 3M

           Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

           Co to jest instrukcja BHP?

           Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

           Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

           Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

           1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
           2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
           3. Instrukcje BHP dotyczące:
            • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
            • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
            • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
            • udzielania pierwszej pomocy.

           Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

           Rodzaje instrukcji BHP

           W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

          • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
          • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
          • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
          • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
          • Kto sporządza instrukcje BHP?

           Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

           Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

           Co powinna zawierać instrukcja BHP?

           Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

           Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

          • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
          • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
          • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
          • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
          • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

           Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

           Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

           Stale dostępne

           Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

           Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

           Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

           Podsumowanie

           Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

           Podstawy prawne:

           [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

           [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

           [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

           [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

           [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

           [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

           Powiązane wpisy:

          • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
          • Jak napisać procedurę
          • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
          • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
          • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
          • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
          • troje pracowników medycznych oglądających monitor komputera

           Instrukcja użytkowania (IFU ang. Instruction For Use)

           3M stara się ułatwiać pracę dzięki niezawodnym produktom wysokiej jakości, kompleksowym szkoleniom, dokumentacji oraz wsparciu klinicznemu, technicznemu i obsłudze klienta.

           W naszym portalu poświęconym przepisom można łatwo zaleźć instrukcje użytkowania (IFU) produktów 3M z dziedziny ochrony zdrowia.

           Do wybranych produktów dostępne są również dodatkowe informacje, takie jak deklaracje zgodności (DoC ang. Declaration of Conformity) i certyfikaty.


           Potrzebujesz dalszej pomocy?

           Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać dalszą pomoc.

           • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
          • * Informacje zawarte w witrynie wyszukiwarki IFU są przeznaczone dla pracowników ochrony zdrowia.W sprawach związanych ze stanem zdrowia i stosowanymi metodami leczenia oraz informacjami zawartymi w tej witrynie, w tym również na temat ryzyka i korzyści związanych z określonymi produktami i usługami, które mogą być omawiane w tej witrynie, pacjenci powinni konsultować się z lekarzem prowadzącym.Dokumenty mogą się zmieniać, więc kiedy chcesz z nich skorzystać, zawsze sprawdzaj ich najbardziej aktualną wersję na stronie wyszukiwarki IFU. Uwaga: wyszukiwanie według numeru produktu nie zawsze pozwala znaleźć właściwą wersję IFU danego produktu. IFU znajdowane przy użyciu tej metody mogą być używane tylko do celów informacyjnych i nie mogą być używane zamiast rzeczywistych etykiet produktów.

          • Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia 3m 1707

           Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia 3m 1707

           Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

           Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia 3m 1707