Dokument instalacyjny Beko Cn236230x

Dokument instalacyjny Beko Cn236230x jest szczegółowym opisem instalacji, konfiguracji i użytkowania urządzenia. Zawiera informacje o wymaganych czynnościach instalacyjnych, konfiguracji i ustawieniach urządzenia, a także informacje o bezpieczeństwie i zgodności z przepisami prawa. Dokument zawiera także szczegółowe instrukcje obsługi, informacje o usługach i częściach zamienne, a także instrukcje w razie awarii. Dokument instalacyjny Beko Cn236230x jest niezbędnym narzędziem do świadomego i bezpiecznego użytkowania urządzenia i zapewnienia jego długotrwałej trwałości.

Ostatnia aktualizacja: Dokument instalacyjny Beko Cn236230x

Potrzebujesz wsparcia?

Beko jest tutaj, aby Ci pomóc.

Wybierz produkt

Wskaż produkt, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Instrukcje obsługi

Wyszukaj numer urządzenia

Informacje gwarancyjne

Sprawdź naszą standardową gwarancję i rozszerzoną gwarancyjnę na komponenty

Skontaktuj się z nami

Chcesz się skontaktować?

Przewodnik napraw i części zamiennych

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Odwiedź naszą stronę wyszukiwania usług

Znajdź usługę

Zaleca się rozmrażanie zamrażarki mniej więcej raz w miesiącu lub gdy poziom szronu osiągnie grubość 0, 5 cm.

Chłodziarki z systemem odszraniania nie wymagają ręcznego rozmrażania.

Podczas działania chłodziarki możesz słyszeć odgłosy przypominające szum wody. Odgłosy te powstają, gdy w układzie chłodniczym przepływa ciecz i gaz. Nie jest to usterka.

Dźwięk ten może być również emitowany z sieci wodociągowej, jeśli chłodziarka jest wyposażona w urządzenie do wytwarzania lodu, lub podczas automatycznego rozmrażania, jeśli urządzenie ma funkcję odszraniania. Spróbuj określić, skąd pochodzi dźwięk. Jeśli dźwięk pochodzi z zamrażarki lub z obszaru pomiędzy dopływem wody a kostkarką do lodu, dźwięk ten jest zjawiskiem normalnym i po chwili ustanie automatycznie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas emitowania tego hałasu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Dźwięk ten informuje o otwartych drzwiach. Jeśli drzwi chłodziarki pozostaną otwarte, wspomniany alarm włączy się po kilku minutach. Alarm wyłączy się po zamknięciu drzwi.

Podczas przechodzenia pralki z jednego etapu do drugiego, na przykład z mieszania do wirowania, słychać stukot. W takim przypadku odgłos stukania jest normalny i nie oznacza uszkodzenia. 

Jeśli dźwięk jest rytmiczny, przyczyną może być ciężki przedmiot lub ciało obce w bębnie. Jeśli podejrzewasz, że tak właśnie jest, zatrzymaj pralkę i odprowadź wodę z wnętrza, aby usunąć przedmiot. 

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas emitowania tego hałasu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Te odgłosy są normalnym zjawiskiem podczas odprowadzania wody z bębna. Ustaną one po całkowitym odprowadzeniu wody.

Silnik pralki może wydawać odgłosy buczenia lub furkotu podczas wirowania bębna. Jeśli słyszysz tylko te dźwięki podczas odprowadzania wody z urządzenia, może to oznaczać problem z wężem odpływowym. 

Wąż odpływowy usuwa wodę z bębna. Nie powinien on być wygięty ani zatkany. Sprawdź wąż i w razie potrzeby odblokuj lub wyprostuj go.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas wydawania tego dźwięku, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

Jeśli dźwięk jest rytmiczny, przyczyną może być nierównomierne obciążenie lub ciało obce w bębnie. W przypadku podejrzenia, że zaszła taka sytuacja, należy zatrzymać pralkę i spuścić wodę z wnętrza. Usuń obce przedmioty lub dodaj inne rzeczy, takie jak ręczniki, aby zrównoważyć obciążenie bez przekraczania dopuszczalnego limitu pojemności urządzenia.

Te odgłosy mogą być również spowodowane uderzeniem urządzenia w węże znajdujące się z tyłu, na ścianie lub w szafce. Sprawdź, czy węże są prawidłowo zamocowane i czy urządzenie nie zmieniło pierwotnego położenia. 

Na koniec należy sprawdzić, czy urządzenie stoi poziomo i stabilnie na stopkach. Spróbuj zakołysać pralką z boku na bok lub do przodu i do tyłu. Nadmierne kołysanie może być spowodowane nierówną podłogą lub nieprawidłowym wypoziomowaniem stopek urządzenia.

Sprawdź wypoziomowanie urządzenia za pomocą poziomicy spirytusowej. Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, należy wyregulować stopki, sięgając pod chłodziarkę i wyszukując dwie nóżki z przodu. Należy je obrócić w prawo lub w lewo, aż stabilnie zetkną się z podłogą.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz porady dotyczącej produktu, kupujesz akcesoria, czy po prostu chcesz wyrazić opinię - jesteśmy tu dla Ciebie.

222 50 14 14Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18

Potrzebujesz więcej wsparcia?

Znajdź najczęściej zadawane pytania, przewodniki wideo, artykuły i nie tylko.

Zobacz poniższy poradnik dla Beko CN236230X. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko CN236230X, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko CN236230X. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko CN236230X tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko CN236230X

Strona: 1

Gratulujemy wyboru naszego wyrobu, który z pewnością będzie dobrze służył przez wiele lat.Przede wszystkim bezpieczeństwo!Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje o tym, jak używać tegonowego urządzenia. Jeśli nie przestrzega się instrukcji, można utracić prawo do bezpłatnego serwisu w okresiegwarancji. Prosimy przechowywać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu i przekazć ją ewentualnym przyszłymużytkownikom chłodziarki.• Prosimy nie przyłączać chłodziarki do prądu, dopóki nie zostanie usunięte całe opakowanie izabezpieczenia na czas transportu.• Jeśli chłodziarkę transportowano w pozycji poziomej, przed włączeniem należy postawić ją w pionie naco najmniej 12 godziny, aby przywrócić prawidłowy stan systemu.• Chłodziarki tej można używać tylko w jej oryginalnym celu, czyli do przechowywania i zamrażaniażywności.• Nie zalecamy używania tej zamrażarki w pomieszczeniach nieogrzewanych i chłodnych, takich jakgaraże, szklarnie, przybudówki, szopy, altanki, itp. Patrz ‘Umiejscowienie’.• Prosimy sprawdzić przy odbiorze, czy chłodziarka nie jest uszkodzona, i czy wszystkie jej części iakcesoria są w należytym stanie.• Prosimy nie używać zamrażarki, jeśli jest uszkodzona, prosimy jej nie uruchamiać, a w raziewątpliwości poradzić się sprzedawcy.• Nie można pozwolić, aby zamrażarką bawiły się dzieci• Nie można siadać ani stawać, a także pozwalać dzieciom siadać ani stawać ani na samej chlodziarce,ani na wysuwanych z niej elementach.• Nie wolno wieszać się na drzwiach zamrażarki.• Chłodziarka ta nie zawiera fluorowanych czynników chłodzących (CFC/HFC), a tylko chłodziwoizobutanowe (R600a), gaz ziemny nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.Gaz (R600a) jest łatwopalny. Należy zatem upewnić się, że obieg chłodniczy nie został uszkodzonyani w transporcie, ani przy pracy chłodziarki.W razie uszkodzenia:• Należy unikać otwartego ognia, źródeł iskrzenia oraz substancji łatwopalnych.• Należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym stoi zamrażarka.• Zbrudzenie oczu wyciekającym chłodziwem może spowodować ich uraz.• Nie należy instalować chłodziarki w pomieszczeniu mniejszym niż 10 m3.• Nie wolno pozbywać się chłodziarki poprzez spalenie jej. W izolacji chłodziarki zastosowanopozbawione CFC substancje łatwopalne.• Aby zasięgnąć informacji o możliwościach złomowania zamrażarki prosimy skontaktować się zmiejscowymi władzami.Uwaga - Należy utrzymywać całkowitą drożność otworów wentylacyjnych w obudowie chłodziarki lubotaczających ją przegrodach budowlanych.Uwaga - W celu przyśpieszenia procesu rozmrażania zamrażarki nie należy używać żadnychurządzeń mechanicznych ani innych środków poza zalecanymi przez jej producenta.Uwaga - Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.Uwaga - Wewnątrz komór zamrażarki do przechowywania żywności nie wolno używać żadnychurządzeń elektrycznych, o ile nie są z rodzaju zalecanego przez jej producenta.• Aby uniknąć zagrożenia skaleczeniem, należy wystrzegać się dotykania metalowych przewodówskraplacza z tyłu chłodziarki.• W razie ewentualnej awarii najpierw należy odłączyć zamrażarkę od zasilania elektrycznością.• Przed czyszczeniem chłodziarki zawsze należy wyjąć z gniazdka wtyczkę zasilania lub wyłączyćbezpiecznik.Wyjmując przewód zasilający z gniazdka należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód.• Urządzenia elektryczne naprawiać mogą tylko wykwalifikowani fachowcy. W razie uszkodzeniaprzewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go wymienić producent, jego agentserwisowy lub podobnie wykwalifikowany personel.25PL Instrukcja użytkowania

Strona: 2

26Instrukcje transportoweZamrażarkę należy transportować tylko w pozycjipionowej.Przed wykonaniem próby roboczej w sklepie,opakowanie urządzenia musi być nienaruszone.Po transportowaniu w pozycji poziomejchłodziarkę uruchomić można dopiero w 12godziny po ponownym postawieniu jej pionowo.Chłodziarkę należy chronić przed deszczem,wilgocią i innymi wpływami atmosferycznymi.Producent chłodziarki nie przyjmujeodpowiedzialności w przypadkachnieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.ZłomowanieStarej chłodziarki należy pozbyć się tak aby niezaszkodzić środowisku naturalnemu.Wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka i odciąćprzewód zasilający. Przed złomowaniemchłodziarki usunąć lub zniszczyć zamkizatrzasków i zapadek. W ten sposób zapobiegasię zatrzaśnięciu się dzieci we wnętrzu chłodziarki,co może być niebezpieczne dla ich życia.Ustawienie chłodziarki•Nie należy uzywać chłodziarki w pomieszczeniu,w którym temperatura może spaśc poniżej 10 °Cw nocy, a zwłaszcza w zimie. Przy niższychtemperaturach chłodziarka może nie działać,czego skutkiem będzie skrócenie dopuszczalnegookresu przechowywania żywności.• Strefy klimatyczne dla tej chłodziarki podano wulotce z Danymi Technicznymi oraz zapisano natabliczce znamionowej w jej wnętrzu. Podano tamodpowiednie temperatury otoczenia wedługponiższego opisu.Strefy klimatyczne Temperatury otoczeniaSN.............................. +10 oC do 32 oCN................................. +16 oST............................... +16 oC do 38 oT................................. +16 oC do 43 oSN-ST......................... +10 oSN-T........................... +10 oMiejsce na chłodziarkęUrządzenie należy umieścić wyłącznie tak, jakpokazano na ilustracji, w suchym pomieszczeniu,które można wietrzyć.Należy wystrzegać się bezpośredniegooddziaływania na chłodziarkę światła słonecznegolub źródeł ciepła takich jak piec lub grzejnik.Jeśli nie można tego uniknąć, należy zachowaćnastępujące odległości minimalne:Kuchenki elektryczne: 3, 00 cmGrzejnik: 3, 00 cmUrządzenia chłodnicze: 2, 50 cm• Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrzawokół chłodziarki.• Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza,należy wokół chłodziarki pozostawićwystarczająco dużo wolnej przestrzeni (Rys. 3).Należy umocować dwie plastykowe przegródkidostarczone wraz z chłodziarką skręciwszy je o 1/4obrotu w stronę skraplacza z tyłu chłodziarki. (Rys. 4).• Chłodziarkę należy ustawić na równej powierzchni.Dwie przednie nóżki można ustawić odpowiednio dowarunków (Rys. 5). Aby zapewnić pionoweustawienie chłodziarki należy nastawić dwieprzednie nóżki przekręcając je zgodnie zewskazówkami zegara lub przeciwnie do nich, ażchłodziarka pewnie stanie na podłodze.Prawidłowe ustawienie nóżek zapobieganadmiernym drganiom i hałasowi.Połączenia elektryczneUwagaUrządzenie to musi być uziemione.• Należy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie zasilaniaw miejscu ustawienia zamrażarki odpowiadapodanym na tabliczce znamionowej w jej wnętrzu.• Bezpieczeństwo zamrażarki pod względemelektrycznym zapewnione jest tylko wtedy, jeślidomowy system uziemienia zainstalowano zgodnie zprzepisami.• Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby niestała na przewodzie zasilającym, co może grozićjego uszkodzeniem.• Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki wgniazdku zasilającym. Nie należy stosować anidesek rozdzielczych z wieloma gniazdkami, aniprzedłużaczy.

Strona: 3

27Poznając swoją chłodziarkęPoniższe informacje o akcesoriach podaje sięjedynie w celach referencyjnych. Poniższeakcesoria mogą różnić się nieco od osprzętu tejchłodziarki.Rys. 11. Panel sterowania2. Oświetlenie wewnętrzne3. Wentylator komory chłodzenia4. Półka na butelki5. Regulowane półki komory chłodziarki6. Pokrywa pojemnika na świeże warzywa7. Pojemniki na świeże warzywa8. Komora na żywność świeżą – Komora 09. Tacka na lód10. Komora szybkiego zamrażania11. Komory do przechowywania żywnościmrożonej12. Regulowane nóżki przednie13. Balkonik na nabiał14. Balkonik na słoiki15. Balkonik na butelki16. Wentylator komory zamrażaniaWentylator służy do zapewnienia obiegu powietrzaw komorze.Przed uruchomieniemPrzed uruchomieniem chłodziarki należysprawdzić spełnienie warunków bezpieczeństwa wnastępujących punktach:• Czy chłodziarka stoi równo na podłodze?• Czy miejsca wokół niej wystarczy na swobodnyprzepływ powietrza?• Czy wnętrze jest czyste? (Zobacz także rozdział“Czyszczenie i konserwacja”)• Teraz można włączyć urządzenie do siecizasilającej.Skraplacz jest włączony, oświetlenie wnętrzazapala się przy otwieraniu drzwi chłodziarki.Zanim temperatura nie osiągnie pożądanegopoziomu, nie należy do chłodziarki wkładaćNastawianie temperatury roboczejTemperaturę w komorach chłodzenia i zamrażaniamożna nastawiać wg wskazań wyświetlaczaelektronicznego (Rys. 2)Symbol „ION” pali się ciągle na wyświetlaczu, coznaczy, ze urządzenie to wyposażone jest wjonizator.Jonizator to urządzenie elektroniczne, któreoczyszcza z bakterii powietrze w komorze nażywność świeżą. Działa w pewnych przedziałachczasu i jest uruchamiane i zatrzymywane przezspecjalny algorytm.Jonizator wyłącza się gdy otwiera się drzwiczki dokomory na żywność świeżą.Podwójny system chłodzenia / Active DualCooling System:Chłodziarka ta wyposażona jest w dwa odrębnesystemy chłodzące do chłodzenia komory nażywność świeżą oraz komory zamrażalnika. A więcpowietrze w komorze na żywność świeża nie mieszasię z powietrzem w zamrażalniku. Dzięki tym dwómodrębnym systemom chłodzącym chłodzeniezachodzi szybciej niż w innych chłodziarkach. Niemieszają się zapachy w tych komorach. Ponadtododatkowo oszczędza sie energię, ponieważodszranianie wykonywane jest indywidualnie.

Strona: 4

28Opis funkcji sterowania1 - Funkcja szybkiego chłodzeniaPo naciśnięciu przycisku “Quick Fridge” [Szybkiechłodzenie] temperatura w komorze spadnieponiżej wartości nastawionej.Funkcji tej używać można do gwałtownegochłodzenia żywności w komorze chłodzenia.Jeśli ochłodzona ma być znaczna ilość świeżejżywności, zaleca się uruchomienie tej funkcjiprzed włożeniem żywności do chłodziarki.Wskaźnik szybkiego chłodzenia będzie się palićprzez cały czas, gdy funkcja ta pozostajezałączona. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownienaciśnijcie przycisk "Quick Fridge" [Szybkiechłodzenie]. Wskaźnik Quick Fridge [Szybkiechłodzenie] zgaśnie i ustawienia temperaturypowrócą do normalnych wartości.Jeśli nie wyłączy się szybkiego chłodzenia,funkcja ta wyłączy się automatycznie po 2godzinach lub gdy temperatura w komorzechłodzenia osiągnie żądaną wartość.Funkcja ta nie zostanie wywołana przyprzywróceniu zasilania po jego awaryjnymwyłączeniu.2 - Wskaźnik szybkiego chłodzeniaIkonka ta miga w animowany sposób,gdy funkcja Quick Fridge [Szybkie chłodzenie] jestczynna.3 - Funkcja nastawiania temperaturychłodzeniaFunkcja ta umożliwia nastawienie temperatury wkomorze chłodzenia.Naciśnij ten przycisk, aby nastawić temperaturę wkomorze chłodzenia odpowiednio na 8, 6, 4, 2.4 - Komora chłodzenia Wskaźniknastawienia temperaturyWskazuje temperaturę nastawioną w komorzechłodzenia.5 - Wskaźnik temperatury w komorzewskaźniki 8, 6, 4 oraz 2 palą się ciągle.6 - Funkcja nastawiania zamrażaniakomorze zamrażalnika. Naciśnij ten przycisk, abynastawić temperaturę w komorze zamrażalnikaodpowiednio na -18, -20, -22, oraz -24.7- Wskaźnik ustawienia temperatury wkomorze zamrażaniaPokazuje temperaturę nastawioną w komorzezamrażania.8- Wskaźnik ustawienia temperatury wkomorze zamrażania:wskaźniki temperatur -24, -22, -20 oraz -18 paląsię ciągle.9 - Funkcja szybkiego zamrażaniaWskaźnik szybkiego zamrażania zapala się pozałączeniu funkcji szybkiego zamrażania. Abywyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk"Quick Freeze" [Szybkie zamrażanie]. Wskaźnik"Quick Freeze" zgaśnie i ustawienia temperaturypowrócą do normalnych wartości. Jeśli niewyłączy się szybkiego zamrażania, funkcja tawyłączy się automatycznie po 4 godzinach lub gdytemperatura w komorze zamrażania osiągnieżądaną wartość.Jeśli chcecie zamrozić znaczne ilości świeżejżywności, naciśnijcie przycisk "Quick Freeze"przed włożeniem jej do komory zamrażalnika. Zawielokrotnym naciskaniem raz po raz przyciskuszybkiego zamrażania " Quick Freeze" uruchomisię elektroniczne zabezpieczenie i sprężarka niezostanie uruchomiona od razu.10 - Wskaźnik szybkiego zamrażaniaIkonka ta miga w animowany sposób, gdyzałączona jest funkcja szybkiego zamrażania.11 - Funkcja Eco-Fuzzy (Specjalny trybużytkowania oszczędnego)Aby uruchomić funkcję Eco-Fuzzy, naciśnij i przez3 sek. przytrzymaj przycisk funkcji Quick Freeze[Szybkie chłodzenie]. Chłodziarka zostanieuruchomiona w najbardziej oszczędnym trybie conajmniej 6 godzin później, a gdy funkcja ta jestaktywna zapali się wskaźnik oszczędnegoużytkowania. Pononwnie na 3 sekundy naciśnijprzycisk Quick Freeze [Szybkie zamrażanie],aby wyłączyć funkcję Eco Fuzzy.12 - Wskaźnik ostrzegawczy wysokatemperatura/ błądLampka ta zapala się jako ostrzeżenie w raziezbyt wysokiej temperatury lub awarii.

Strona: 5

2913 - Wskaźnik użytkowania oszczędnegoWskaźnik użytkowania oszczędnego zapala się,gdy temperatura w komorze zamrażanianastawiona jestna-18°C. Wskaźnik użytkowania oszczędnegogaśnie, gdy wybierze się funkcję szybkiegochłodzenia lub szybkiego zamrażania.14 - Lampka wskaźnika jonizacjiLampka wskaźnika pali się ciągle. Lampka tawskazuje, że chłodziarka zabezpieczona jestprzed bakteriami.15 - Funkcja oszczędzania energiiNaciśnij przycisk Quick Freeze [Szybkiezamrażanie] na 3 sekundy. Zapali się ikonkaoszczędzania energii. Tryb oszczędzania energiiuruchomi się, jeśli przez 10 minut nie naciśnie siężadnego przycisku na wyświetlaczu i nie otworzydrzwiczek. W trybie oszczędzania energii nawyświetlaczu gasną wszystkie ikonki z wyjątkiemikonki oszczędzania energii.Gdy tryb oszczędzania energii jest czynny,wyłącza się za naciśnięciem dowolnego przyciskulub otwarciem drzwiczek, a ikonki na wyświetlaczupowracają do stanu normalnego. Jeśli przyciskszybkiego zamrażania ponownie naciśnie się na 3sekundy, tryb oszczędzania energii się wyłaczy, ajego ikonka zgaśnie.16 - Tryb blokady przyciskówRównocześnie naciśnij i przez 3 sekundyprzytrzymaj przyciski Quick Frdge [Szybkiechłodzenie] i FF Set [Nastawienie FF]. Zapali sieikonka Key Lock [Blokada przycisków] i załączysię blokada. Przy załączonej blokadzie przyciskinie działają. Ponownie równocześnie naciśnij iprzez 3 sekundy przytrzymaj przyciski QuickFrdge [Szybkie chłodzenie] i FF Set [NastawienieFF]. Ikonka blokady przycisków zgaśnie i blokadawyłączy się.ChłodzeniePrzechowywanie żywnościKomora chłodnicza służy do krótkoterminowegoprzechowywania świeżej żywności i napojów.Produkty mleczne należy przechowywać wkomorze w zagłębieniu chłodziarki.Butelki można przechowywać na półce na butelkilub balkoniku na butelki w drzwiach.Surowe mięso najlepiej przechowywać wpolietylenowym woreczku na drugiej półce od góryPrzed włożeniem do chłodziarki gorącą żywność inapoje należy ostudzić do temperatury pokojowej.Sugeruje się, aby nie trzymać zamrożonejżywności nad pokrywą pojemnika na świeżewarzywa w celu jej rozmrożenia.Do tego celu można użyć pozostałych półek.Alkohol wysokoprocentowy należy przechowywaćwyłącznie w dokładnie zamkniętych naczyniachustawionych w pozycji pionowej.W chłodziarce nie należy przechowywaćsubstancji wybuchowych ani pojemników złatwopalnymi gazami pędnymi (śmietana wpuszkach, puszki z rozpylaczami itp. ). Zachodzi tuzagrożenie wybuchem.ZamrażanieZamrażanie żywnościStrefa zamrażania oznaczona jestsymbolem.W urządzeniu tym można zarówno zamrażaćżywność świeżą, jak i przechowywać uprzedniozamrożoną. Prosimy przestrzegać zaleceńpodanych na opakowaniu żywności.Nie należy zamrażać napojów gazowanych,ponieważ po zamrożeniu zawartości butelka możeulec rozerwaniu.Należy zachować ostrożność przy obchodzeniusię z produktami zamrożonymi, takimi jak barwnekostki lodu.

Strona: 6

30Nie należy przekraczać 24-godzinnej zdolnościzamrażania zamrażarki. Patrz: ulotka DaneTechniczne.Aby zachować oryginalne własności żywności,należy ją zamrażać tak szybko, jak to możliwe.W ten sposób nie przekracza się zdolnościzamrażania i temperatura wewnątrz chłodziarkinie wzrośnie.Żywność uprzednio zamrożoną i świeżozamrażaną należy przechowywać osobno.Przy zamrażaniu żywności gorącej kompresorchłodzący pracować będzie aż po całkowite jejzamrożenie. Może to tymczasowo spowodowaćnadmierne ochłodzenie komory chłodniczej.Jeśli drzwiczki komory zamrażania lub komorychłodzenia trudno otwierają się zaraz po ichzamknięciu, nie ma powodu do obaw. Dzieje siętak z powodu różnicy ciśnień, które wyrównają się,co po kilku minutach umożliwi normalneotwieranie drzwi.Zaraz po zamknięciu drzwi słychać odgłos prózni.Jest to całkiem normalne.Komora temperatury zeroKomora ta służy do przechowywania mrożonek,które powinny powoli rozmarzać (mięso, ryby,curczęta, itp). Komora temperatury zero jestnajzimniejszym miejscem w chłodziarce, gdzie widealnych warunkach można przechowywać nabiał(masło, sery), mięso, ryby lub kurczęta. Nie należytu umieszczać warzyw ani owoców.Sporządzanie kostek loduTackę na kostki lodu należy w 3/4 napełnić wodą iumieścić w zamrażarce.Gdy tylko woda zamarznie, można wyjąc kostkilodu.Do wyjęcia kostek lodu nie wolno używać ostrychprzedmiotów takich jak nóż, czy widelec. Grozi toskaleczeniem!Należy raczej pozostawić lód, aby lekko odtajał,albo na chwilę włożyć spód tacki do ciepłej wody.Rozmrażanie chłodziarkiUrządzenie to jest chłodziarką bezszronową.Tak więc wewnątrz strefy przechowywaniażywności nie będzie się zbierać żaden szron.Jednak w miarę potrzeb strefa parowaniaurządzenia poddawana będzie automatycznemuodszranianiu. Woda kapie do zbiorniczka z tyłuchłodziarki i automatycznie paruje w cieplesprężarkiNależy sprawdzić, czy zbiorniczek ten jestprawidłowo umieszczony ponad sprężarką.Ostrzeżenie!Wentylator w komorach zamrażarki i żywnościświeżej obraca zimne powietrze. Nie wolnowsadzać żadnych przedmiotów przez osłonęzabezpieczającą. Nie można pozwolić, abywentylatorem w komorach zamrażarki i żywnościświeżej bawiły się dzieci.Nie wolno przechowywać produktówzawierających łatwopalny gaz aerozolowy (np.dozowników, puszek z materiałami do rozpylania,itp. ) ani substancji wybuchowych.Nie wolno przykrywac półek żadnym materiałemochronnym, który może utrudniać obieg powietrza.Nie można pozwolić, aby chłodziarką bawiły siędzieci, ani manipulowały jej pokrętłami iprzyciskami.Aby uzyskać najlepsze osiągi chłodziarki, nienależy zasłaniać osłon zabezpieczającychwentylator. 9 i Rys. 10)Uwaga!Chłodziarka ta wyposażona jest w 2 wentylatoryobiegu powietrza, które mają zasadniczeznaczenie dla wydajności jej pracy. Prosimypamiętać, aby nie blokować (zatrzymywać) ani niehamować wentylatorów żywnością, czyopakowaniami. Blokowanie (zatrzymanie) lubhamowanie wentylatora powoduje wzrosttemperatury wewnątrz zamrażalnika(rozmrażanie).

Strona: 7

31Wymiana żarówki oświetleniawewnętrznego(Rys. 11)W razie przepalenia się żarówki można ją łatwowymienić. Najpierw upewnij się, że chłodziarkajest odłączona od zasilania poprzez wyjęciewtyczki z gniazdka. Weź płaski śrubokręt idelikatnie, bez użycia siły wsadź go w szczelinępomiędzy kloszem lampki, a wewnętrzną ścianaobudowy. Następnie delikatnie przyciskaj uchwytśrubokręta w lewo, aż zauważysz, że poluźnił sięlewy wypust klosza lampy. Powtórz to samo wprawej szczelinie, tym razem naciskającśrubokrętem w prawo. Po poluźnieniu z obu stronmożna łatwo zdjąć klosz.Sprawdź, czy żarówka jest bezpiecznie wkręconaw oprawkę. Wetknij wtyczkę urządzenia dogniazdka zasilającego. Jeśli światło nadal niedziała, w najbliższym sklepie ze sprzętemelektrycznym zaopatrz się w nową żarówkę 15 W(maks. ) z końcówką z gwintem E14, a następniezastąp nią starą żarówkę. Należy natychmiastostrożnie pozbyć się przepalonej żarówki.Po wymianie żarówki załóż klosz w jegopoprzednie miejsce. Zwróć uwagę, aby wypustkiklosza poprawnie zatrzasnąć w obudowie.Czyszczenie i konserwacjaPowierzchnie wewnętrzne i zewnętrznePrzed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkęprzewodu zasilającego z gniazdka lubodłączyć zasilanie gniazdka wyłącznikiem.Wnętrze czyści się letnią wodą i łagodnymdetergentem.Nie wolno używać detergentów ani środkówściernych lub kwasowych.Wnętrze komory należy wytrzeć do sucha.Należy starannie zapobiegać zawilgoceniu wodąpołączeń elektrycznych regulacji temperatury luboświetlenia wewnętrznego.Jeśli urządzenie to ma być nieużywane przezdłuższy okres czasu, należy wyjąc wtyczkęprzewodu zasilającego z gniazdka i całkowicieopróżnić z żywności. Należy oczyścić zamrażarkęzostawiając drzwi otwarte.Aby zamrażarka dobrze się prezentowała, możnawypolerować jej powierzchnie zewnętrzne orazakcesoria drzwi woskiem silikonowym.Raz w roku należy oczyścić skraplacz z tyłuchłodziarki posługując się szczotką lubodkurzaczem. Osadzanie się kurzu prowadzi dowzrostu zużycia energii.Należy w regularnych odstępach czasu badaćuszczelkę drzwi.Czyści się ją samą wodą i wyciera całkiem dosucha.Czyszczenie akcesoriówBalkoniki w drzwiach:Należy całkowicie opróżnić balkoniki w drzwiach zNależy podnieść w górę osłonę balkonika iwyciągnąć ją w bok.Dno balkoników w drzwiach wyjmuje się ciągnącje w górę.Pojemnik zbiorczy (misa):Należy dbać, aby misa z tyłu chłodziarki byłazawsze czysta.Należy ostrożnie uwolnić zapadkę misy zeskraplacza przyciskając ją jakimś narzędziem (np.śrubokrętem), tak aby można było misę wyjąć.Wyjąc misę, umyć ją i wytrzeć do sucha.Zamontować ją wykonując powyższe czynności wodwrotnym porządku.Szuflady na warzywa:Aby oczyścić szufladę, należy wysunąć ją jaknajdalej, unieść jej przód w górę, a potem wyjąćcałkowicie (Rys. 7-8).

Strona: 8

Rady i uwagi praktyczne• Przed włożeniem do pojemnika na warzywaświeżą żywność należy oczyścić.• Przed włożeniem do chłodziarki żywność należyopakować lub owinąć, albo umieścić wodpowiednim pojemniku.• Żywność, która nie nadaje się doprzechowywania w niskich temperaturach(ananasy, melony, ogórki, pomidory, itp. ) należypakować w woreczki z folii polietylenowej.• Żywność o silnej woni, lub podatną na obcezapachy, należy pakować w materiałyhermetycznie szczelne lub odporne na zapachy.• Żywność świeżą i gotowaną przechowuje sięosobno, aby uniknąć zanieczyszczenia bakteriami.• Nie trzyma się świeżego mięsa w chłodziarcedłużej niż 2 lub 3 dni.• Żywność puszkowaną po otwarciu puszkiwyjmuje się z niej i przechowuje w odpowiednimpojemniku.• Należy przestrzegać okresów przydatności dospożycia podawanych na opakowaniu żywności.• Nie należy przykrywać półek, aby nie utrudniaćprzepływu powietrza w chłodziarce.• Nie trzyma się w chłodziarce żadnych substancjiniebezpiecznych lub trujacych.• Zawsze sprawdza się przydatność do spożyciażywności przechowywanej w lodowce przezdłuższy czas.• Żywności świeżej i gotowanej nie przechowujesię w tych samych pojemnikach.• Drzwi zamyka się natychmiast po otwarciu, abyuniknąć strat energii.• Osadu z lodu nie usuwa się twardymi ani ostrymiprzedmiotami.• Nie wkłada się do chłodziarki żywności gorącej.• Żywność rozmraża się w pojemnikach zodpływem rozmrożonej wody.• Przy zamrażaniu żywności świeżej nie należyprzekraczać maksymalnej dozwolonej zdolnościzamrażania (patrz: rozdział “Zamrażanie”)• Nie podaje się dzieciom lodów ani sorbetówprosto z zamrażalnika.Niska temperatura może spowodowaćodmrożenie warg.• Nie zamraża się ponownie żywności razrozmrożonej, żywność rozmrożona należy spożyćw ciągu 24 godzin. Ponownie zamrażać możnatylko żywność gotowaną.• Żywności zamrożonej nie wyjmuje się wilgotnymidłońmi.• W chłodziarce trzyma się tylko żywność świeżą iw nienagannym stanie.• Aby uniknąć przenikania zapachów i innejdegradacji żywności należy stosowaćodpowiednie materiały opakunkowe.• Gotowe mrożonki przechowuje się zgodnie zinstrukcją podaną na opakowaniu.• Żywność gotowaną zamraża się w niewielkichilościach. Zapewnia to szybkie zamrażanie izachowanie oryginalnych własności potraw.• Płynów nie zamraża się w szczelnie zamkniętychbutelkach ani naczyniach.Niskie temperatury mogą rozsadzić takiebutelki/naczynia.• Gotowe mrożonki trzyma się w odpowiednichworeczkach i wkłada do zamrażalnika najprędzej,jak to możliwe.Żywność zawsze rozmraża się w komorzechłodniczej.32

Strona: 9

Przykłady zastosowańBiałe wino, piwo i woda mineralna ochłodzić przed użyciemBanany nie przechowywać w chłodziarceRyby lub podroby przechowywać wyłącznie w woreczkachpolietylenowychSer użyć pojemników hermetycznych lub woreczkówpolietylenowych; najlepiej wyjąć z chłodziarki nagodzinę przed spożyciem.Melony przechowywać tylko przez krótki okres czasu, użyćhermetycznego pojemnika/ opakowaniaSurowe mięso i drób nie przechowywać razem z żywnością delikatną, takąjak potrawy gotowane lub mlekoRozmieszczenie żywnościPółki w komorze zamrażalnika Różne mrożonki, np. mięso, ryby, lody, warzywa, itp.Taca na jajka JajkaPółki komory chłodniczej Potrawy w garnkach, na talerzach z pokrywkami i wzamkniętych pojemnikachBalkoniki w drzwiczkach komory chłodniczej Niewielkie zapakowane potrawy lub napoje (np.mleko, soki owocowe, piwo)Pojemnik na świeże warzywa Warzywa i owoceWarzywa i owoce Produkty delikatesowe (ser, masło, salami, itp. )Zalecane ustawieniaKomora zamrażalnikaUstawienieKomora chłodziarkiObjaśnienia-18 lub -20°C 4°C Jest to ustawienie normalne i zalecane.-22 lub -24°C 4°C Ustawienia te zaleca się, gdy temperatura otoczeniaprzekracza 30°C.Quick Freeze 4°C Funkcji tej używa się do szybkiego zamrażaniażywności. Po zakończeniu tego procesu chłodziarkapowróci do pierwotnego trybu.-18°C lub zimniej 2°C Jeśli użytkownik uważa, że w komorze chłodzenianie jest dostatecznie zimno z powodu wysokiejtemperatury otoczenia lub częstego otwierania izamykania drzwiczek.-18°C lub zimniej Quick Fridge[Szybkiechłodzenie]Używa się tego, gdy komora chłodzenia jestprzeładowana żywnością lub chce się ją szybciejochłodzić. Zaleca się uruchomienie funkcji szybkiegochłodzenia na 4 - 8 godz. przed włożeniem żywności.33

Strona: 10

PL Instrukcja użytkowania4. Zalecamy otwierać drzwiczki najrzadziej, jak tomożliwe.5. Nie należy trzymać drzwiczek otwartych dłużejniż to konieczne i dbać o to, aby po każdymotwarciu starannie je zamykać. Gdy drzwiczki sąotwarte, ciepłe powietrze dostaje się do wnętrzachłodziarki/zamrażalnika i urządzenie zużywawięcej energii na ochłodzenie żywności. Prosimywięc nie otwierać drzwiczek zbyt często abyoszczędzać energię i utrzymywać idealnątemperaturę przechowywania żywności.6. Maksymalną ilość przechowywanych mrożonekmożna osiągnąć nie używając środkowej i górnejszuflady umieszczonych w komorze zamrażania.Zużycie energii przez chłodziarkę określono przycałkowicie wypełnionej komorze zamrażania i nieużywając środkowej i górnej szuflady.7. Nie blokuj kratki wentylatora zamrażalnikaukładając żywność przed nią. Trzeba zachowaćprzynajmniej 3 cm odstęp przed kratkąwentylatora zamrażalnika, aby umożliwić przepływpowietrza niezbędny do skutecznego chłodzeniajego komory.8. Jeśli nie zamierzasz nic przechowywaćkomorze na żywność świeżą, uruchom funkcjęEco Fuzzy dla oszczędności energii. Komorazamrażalnika nadal będzie normalnie zamrażać.9. Uruchom funkcję oszczędzania energii. Jeślifunkcja oszczędzania energii jest czynna, zgasnąwszystkie ikonki na wyświetlaczu z wyjątkiemikonki oszczędzania energii. Wszystkie ikonkizapalą się, jeśli otworzy sie komorę na żywnośćświeżą lub dotknie wyświetlacza.10. Ustawienia temperatury zalecane dla komórna żywność świeżą i zamrażalnika to,odpowiednio,.+4°C oraz -18°C.Co robić, gdy...1- Chłodziarka nie działa, pomimo tego, że jestwłączona.• Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania jestprawidłowo włożona do gniazdka, a gniazdko jestwłączone do zasilania!• Sprawdzić, czy sieć zasilająca jest w porządku,czy może wyrzuciło jakiś bezpiecznik!• Sprawdzić poprawność nastawień regulatoratemperatury!2- Przerwa w zasilaniu elektrycznymTrzymać drzwi chłodziarki zamknięte. Żywnośćzamrożona nie ucierpi, jeśli przerwa w zasilaniutrwa krócej niż “Czas zachowania żywności poawarii” (w godzinach) podany w ulotce z DanymiTechnicznymi. Jeśli przerwa w zasilaniu trwadłużej, sprawdzić stan żywności i spożyć jąbezzwłocznie.Normalne odgłosy eksploatacyjnePewne odgłosy eksploatacyjne są całkowicienormalne i wynikają z funkcjonowaniasystemu chłodniczego chłodziarki;• Odgłosy bulgotania, syczenia, lub wrzeniapowodowane są przez krążenie czynnikachłodzącego w systemie chłodniczym. Odgłosy temogą dochodzić jeszcze przez pewien czas powyłączeniu sprężarki.• Nagłe, ostre trzaski lub odgłosy pękaniapowodowane są rozszerzaniem się lubkurczeniem ścianek wewnętrznych lub pewnychelementów wewnątrz komór chłodziarki.• Brzęczenie, warkot, pulsujące lub wysokonastrojone szumy powodowane są przezsprężarkę. Odgłosy te są nieco głośniejsze przyuruchamianiu sprężarki i cichną po osiągnięciuprzez chłodziarkę temperatury roboczej.Aby uniknąć dokuczliwych drgań oraz hałasunależy zadbać, aby:• Chłodziarka stała równo na wszystkich czterechnóżkach.• Chłodziarka nie dotykała ścian, otaczającychprzedmiotów, szafek kuchennych ani innychmebli.• Puszki, butelki lub naczynia wewnątrz chłodziarkinie stykały się i nie obijały o siebie.• Wszystkie półki i pojemniki prawidłowozamontowano w komorach i drzwiach chłodziarki.Rady praktyczne jak zmniejszyćzużycie energii elektrycznej1. Upewnij się, że chłodziarka stoi w dobrzewentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła(kuchenka, kaloryfer, itp. Jednocześniechłodziarka powinna stać tam, gdzie nie będzienarażona na bezpośrednie działanie promienisłonecznych.2. Dbaj o to, aby żywność kupowana w stanieschłodzonym/ zamrożonym wkładać do chłodziarkimożliwie najprędzej, zwłaszcza latem. Zaleca sięużywanie izolowanych termicznie toreb doprzenoszenia żywności do domu.3. Zalecamy rozmrażanie w komorze chłodzeniapaczek wyjętych z komory zamrażalnika. W tymcelu paczkę, która ma zostać rozmrożona,umieszcza się w naczyniu, aby powstała przy tymwoda nie wyciekła do komory chłodzenia.Zalecamy rozpoczynać rozmrażanie zamrożonejżywności na co najmniej 24 godziny przez jejużyciem.34

Strona: 11

Można także ugotować tak rozmrożoną żywność,a potem jeszcze raz ją zamrozić.3- Nie działa oświetlenie wewnętrzne.Sprawdzić zasilanie!Sprawdzić instalację zarówki! Przedsprawdzeniem żarówki wyjąc wtyczkę przewoduzasilającego z gniazdka.(Patrz także: rozdział “Wymiana żarówkioświetlenia wewnętrznego”)4- Alarm z powodu zbyt wysokiej temperaturyJeśli rzeczywista temperatura w komorzezamrażalnika jest zbyt wysoka, na wyświetlaczuzapala się ikona alarmu (Rys. 2/12). Ta ikonaalarmu gaśnie, gdy spada rzeczywistatemperatura w komorze zamrażalnika.Temperatura w zamrażalniku może osiągnąćpoziom alarmowy w nastepującychokolicznościach:a) Zbyt wysokoa temperatura przechowywanejżywnościb) Ciepłe powietrze w komorze zamrażalnikac) Drzwiczki zamrażalnika pozostawały przezdłuższy czas otwarte.Jeśli alarm z powodu zbyt wysokiej temperaturyutrzymuje się przez ponad 24 godziny, należyskontaktować się z personelem obsługi klientów.Alarm z powodu zbyt wysokiej temperatury nie jestaktywny przez 24 godziny po włączeniuchłodziarki do sieci elektrycznej.5- Komunikat błędu i alarmW przypadku jakiejkolwiek awarii z powodubłędnego przyłączenia chłodziarki do siecielektrycznej ikona alarmu na wyświetlaczu (Rys.2/12) zaczyna migać i pojawia się stosownykomunikat błędu.Jeśli na wyświetlaczu pojawią się pewne znaki(E0, E3, itp. ) należy skontaktować się zpersonelem obsługi klientów.Ikona alarmu gaśnie natychmiast po usunięciuawarii.6- Awaria rzeczywistej temperatury chłodzeniaChłodziarka chłodzi stosownie do nastawionejtemperatury chłodzenia. Pokazana nawyświetlaczu rzeczywista temperatura chłodzeniaosiągnie nastawioną temperaturę, gdy żywnośćjest już dość schłodzona.Temperatura w chłodziarce pokazana nawyświetlaczu może się wahać, ponieważ:a) drzwiczki chłodziarki są często otwierane/zamykane,b) Do chłodziarki włożono tacki z ciepłążywnością.c) Drzwiczki chłodziarki pozostawiono otwarte na7- Inne niesprawnościNie każda niesprawność wymaga wezwaniaobsługi serwisowej. Bardzo często problem możnarozwiązać samodzielnie, bez pomocy serwisu.Przed wezwaniem serwisu prosimy sprawdzić, czyniesprawność nie została spowodowana błędem wobsłudze. Jeśli tak jest, a mimo to wezwanoserwis, pobrana zostanie zapłata za usługęserwisu, nawet jeśli chłodziarka jest nadal nagwarancji.Jeśli problem nie ustąpił, prosimy skontaktowaćsię ze sprzedawcą lub punktem obsługi klientów.Przy zgłoszeniu prosimy podać typ i numerseryjny chłodziarki. Tabliczka znamionowaumieszczona jest we wnętrzu chłodziarki.Alarm z powodu otwartych drzwiczekChłodziarka zaopatrzona jest w brzęczyk, któryinformuje klientów, gdy jej drzwiczki pozostająotwarte przez minutę. Alarm ten jest alarmemokresowym i przypomina klientowi opozostawionych otwartych drzwiczkach.Nie ma alarmu sygnalizujacego otwarciedrzwiczek zamrażalnika.Aby wyłączyć alarm z powodu otwartychdrzwiczek wystarczy przycisnąć dowolny przyciskna wyświetlaczu lub zamknąć drzwiczki. Alarmwyłączy się wówczas do następnego razu.Przekładanie drzwiDla wygody użytkownika drzwiczki do tejchłodziarki zaprojektowano tak, aby można je byłootwierać w obie strony. Jeśli chcecie, abydzrwiczki otwierały się w drugą stronę, prosimyzgłosić się po pomoc do najbliższegoautoryzowanego punktu serwisowego.35

Strona: 12

Dane techniczneMarkaModel CN236230XRodzaj urządzenia NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKAtypu IICałkowita pojemność brutto (l) 355Całkowita pojemność użytkowa (l) 321Pojemność użytkowa zamrażalnika (l) 90Pojemność użytkowa komory chłodniczej 231Zdolność zamrażania (kg/24godz. ) 6Klasa energetyczna (1) A++Pobór energii (kWgodz/rok) (2) 260Autonomia (brak zasilania) (godz. ) 17Poziom hałasu [dB (A) re 1 pW] 43Waga (kg) 64Wysokość [cm] 201Szerokość [cm] 59. 5Głębokość [cm] 60Ekologiczny czynnik chłodzący R600a(1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ (bardziej efektywna) do D (mniej efektywna)(2) Rzeczywisty pobór energii zależy od warunków użytkowania i umiejscowienia chłodziarki.Tabliczki znamionoweNUMER PRODUKTU 7514120014MODEL CN236230XN. F. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II Klasa SN-TPOJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO 355/321 l.OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI 231 lOBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI 90 lZDOLNOŚĆ MROŻENIA 6 kg/24 godz.CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3 0, 054 kgCZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10KOMPRESOR 230 V ~; 50 HZ 120 W/0, 60 AWYPRODUKOWANO W RUMUNII36Symbol na wyrobie lub opakowaniu oznacza, że wyrób ten nie może być traktowany jakoodpadki domowe. Zamiast tego należy je dostarczyć do właściwego punktu zbierania surowcówwtórnych z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając odpowiednie złomowanie tegowyrobu przyczyniamy się do zapobiegania potencjalnie szkodliwym konsekwencjom dla środowiskanaturalnego oraz zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane jegonieodpowiednim złomowaniem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o odzyskiwaniusurowców wtórnych z tego wyrobu, prosimy skontaktować się ze swym organem administracjilokalnej, służbą oczyszczania miasta lub ze sklepem, gdzie wyrób ten został zakupiony.

Produkt został dodany do listy życzeń.

Produkt został usunięty z listy życzeń.

Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.

Are you sure you want to clear your wishlist?

Można porównywać produkty tylko z tej samej kategorii.

Dodano element do porównania. Kontynuuj!

Usunięto element z listy porównawczej.

Lista porównawcza jest pełna!

Na liście znajduje się tylko 1 produkt. Dodaj więcej produktów, aby móc je porównać.

Wybierz idealne urządzenie

Utrzymywanie świeżości żywności w lodówce Beko

Ciesz się doskonałymi rezultatami prania za każdym razem

Pełnowymiarowe zmywarki zapewniające łatwe zmywanie

Wielofunkcyjne odkurzacze posprzątają każdy zakamarek domu

  • ChłodnictwoChłodziarki
  • ZamrażarkiChłodziarko-zamrażarkiChłodziarki do zabudowyChłodziarko-zamrażarki do zabudowy
GotowanieKuchnie wolnostojącePiekarniki do zabudowySzuflady grzewczeMikrofale do zabudowyMikrofale wolnostojącePłyty do zabudowyOkapy do zabudowyZestaw do zabudowyZmywanieZmywarki wolnostojąceZmywarki do zabudowyMałe AGDEkspresy do kawyCzajnikiWyciskarkiBlenderyMikseryTostery i OpiekaczePralkiPralki wolnostojącePralki do zabudowyPralko-suszarkiWolnostojące pralko suszarkiPralko suszarki do zabudowySuszarki automatyczneŻelazkaŻelazka paroweStacje parowePranieCzyste powietrzeOczyszczacze powietrzaOdkurzaczeAutomatyczne roboty odkurzająceOdkurzacze bezprzewodoweOdkurzacze tradycyjneUrządzenia do dezynfekcjiUrządzenie UVC do dezynfekcjiO firmie Beko

O nas

Kariera

Dla akcjonariuszy

Partnerstwa

Strategia podatkowa

B2B - InwestycjePomoc technicznaBlogPromocje

Znajdź sprzedawcę detalicznego

Produkty - Funkcje i Innowacje.

Technologia HarvestFresh™

Pełnia witamin zachowana na dłużej, dzięki innowacyjnej technologii 3 kolorów, które imitują 24-godzinny cykl słońca w lodówkach. 

Wiele funkcji gotowania, które ułatwiają zdrowe życie

Funkcje zmywarki, które zaoszczędzą Twój czas.

Doskonałe funkcje piorące, które ułatwiają życie

Zapewniające świeżość funkcje okapu, które ułatwiają życie

Dokument instalacyjny Beko Cn236230x

Bezpośredni link do pobrania Dokument instalacyjny Beko Cn236230x

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument instalacyjny Beko Cn236230x