Cechy Instrukcja obsługi Electrolux Ew 550 F

Instrukcja obsługi Electrolux Ew 550 F oferuje użytkownikom wszystkie niezbędne cechy, aby skutecznie wykonywać swoje zadania. Przede wszystkim jest to zaawansowany system filtracji, który zapewnia optymalną wydajność filtrowania. Ponadto, urządzenie wyposażone jest w funkcje automatycznego wyłączania, awaryjnego zatrzymania i zmiany napięcia. Co więcej, urządzenie ma możliwość sterowania, monitorowania i ustawiania parametrów filtra przez użytkownika. Instrukcja obsługi Electrolux Ew 550 F również zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Cechy Instrukcja obsługi Electrolux Ew 550 F

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Fairgrounds 25 Aug 2009 12:50 3674 0

Reply | New topic

 • #1Level 41  

  #1

  ELECTROLUX EW 1232 F instrukcja obsługi POLSKI
  Producent: ELECTROLUX
  Model: EW 1232 F
  Jezyk: POLSKI

  Attachments:

  • pralka EW1232F. pdfDownload(496. 04 KB)
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Household Utility Household and Heating Systems Instructions ELECTROLUX EW 1232 F instrukcja obsługi POLSKI

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EW510F. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EW510F będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EW510F

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EW510F (1401 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EW510F

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Informacje poprzedzone tym symbolem stanowia uzupelnienie instrukcji funkcjonowania i praktycznego uqywania urzadzenia. Symbol tulipan oznacza zalecenia i wskazówki dotyczace oszczednego korzystania z urzadzenia w sposób przyjazny dla ßrodowiska.Oto nasz wklad w ochron rodowiska: uywamy papieru pochodzcego z recyklingu.22Spis treciWane informacje Utylizacja Zalecenia w zakresie ochrony rodowiska Dane techniczne InstalacjaRozpakowanie Ustawienie i poziomowanie Podlczenie wa doplywowego wody Podlczenie wa odplywowego wody Podlczenie do zasilania elektrycznego24 25 25 26 2727 27 28 28 28KonserwacjaObudowa Drzwi Pojemnik na rodki piorce Maly filtr wa doplywowego wody Filtr spustowy Awaryjne odpompowanie wody Wskazówki dotyczce przechowywania w niskich temperaturach3838 38 38 38 39 39 38Co zrobi, jeli urzdzenie nie pracuje? 40-41 Punkty Serwisowe 42-43Pastwa nowa pralka automatyczna Opis urzdzeniaPojemnik na rodki piorce Karta z programami29 29EksploatacjaPanel sterowania Wskazówki dotyczce prania Sortowanie odziey Temperatury Przed wloeniem bielizny Maksymalne iloci bielizny Ciar bielizny Usuwanie plam rodki piorce i zmikczajce Dozowanie rodków piorcych Midzynarodowe symbole konserwacji odziey Kolejno czynnoci Tabela programów3030 31 31 31 31 31 31 31 32 32 33 34-35 36-3723POLSKIWane informacjePrzed przystpieniem do podlczenia i eksploatacji pralki powinni Pastwo dokladnie zapozna si z instrukcj obslugi.Instalacja· Przed uruchomieniem urzdzenia naley usun wszystkie elementy opakowania. Jeeli nie zostan usunite moe doj do uszkodzenia pralki oraz znajdujcych si w jej pobliu przedmiotów i mebli. [... ] Do polaczenia obu weqy naleqy zastosowa© odpowiednia zlaczke.P1088P0021Nie moqna przedluqy© weqa doplywowego. Jeßli jest on za krótki i nie moqna przenieß© zaworu doplywowego, naleqy kupi© nowy, dluqszy waq.Podlczenie wa odplywowego wodyWaq odplywowy moqna umießci© w trzech róqnych pozycjach: Na krawedzi zlewozmywaka przez zastosowanie kolanka z tworzywa, dostarczonego wraz z urzadzeniem. Waqne jest, aby predkoß©, która woda uzyskuje podczas odplywu, nie spowodowala zeßlizgniecia sie kolanka z krawedzi zlewozmywaka. Naleqy wiec przymocowa© je sznurkiem do baterii lub haczyka na ßcianie, zaczepiajac go o specjalny otwór, biegnacy wzdlluq zagietej czeßci weqa.P0023Podlaczenie do zasilania elektrycznegoPralka jest przystosowana do funkcjonowania pod napieciem 220-230 V pradu jednofazowego i 50 Hz. Naleqy sprawdzi©, czy instalacja domowa jest w stanie znieß© maksymalne obciaqenie urzadzen (2, 25 kW), biorac pod uwage równieq korzystanie z innych sprzetów gospodarstwa domowego. Producent nie ponosi qadnej odpowiedzialnoßci za zniszczenia i uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczenstwa. Wymiany przewodu zasilajacego mozna dokona© jedynie w autoryzowanym punkcìe serwìsowym.P0022Podlaczy© do rozgalezienia syfonu zlewozmywaka. Rozgalezienia to musi znajdowa© sie nad syfonem tak, aby zakrzywiona czeß© weqa znalazla sie na poziomie nie niqszym niq 60 cm od posadzki.Waqne: po zainstalowaniu urzadzenia przewód zasilajacy musi by© latwo dostepny.28Pastwa nowa pralka automatycznaUrzdzenie, które Pastwo kupili spelnia wszystkie nowoczesne wymagania zwizane z efektywnym praniem o niskim zuyciu wody, energii i detergentów. · Regulator temperatury pozwala wybra najwlaciwsz dla pranej bielizny temperatur. · Automatyczne chlodzenie wody z 95°C do 60°C przed odpompowaniem chroni rury odplywowe przed zniszczeniem lub deformacj.Opis urzdzenia1 Pojemnik na ßrodki piorace 2 Karta z programami 3 Panel sterowania 4 Drzwi pralki 5 Filtr 6 Nóqki regulacyjne2EW 514 S13456Pojemnik na rodki piorcePranie wstpne Pranie zasadnicze Plukanie ze rodkiem zmikczajcymKarta z programamiKarta z opisem programów w jezyku angielskim znajduje sie w wewnetrznej czeßci dozownika detergentu. Opisy w inne jezykach sa zalaczone do instrukcji obslugi.P101729Panel sterowania2 3 4 56781 Pojemnik na rodki piorce 2 Przycisk "Stop z woda w pralce"Wcißniecie tego przycisku podczas wykonywania programów G-H-J-K -L powoduje zatrzymanie wody z ostatniego plukania, aby zapobiec gnieceniu sie bielizny. Wybór odpowiedniego rodka uzaleniony jest od rodzaju tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia bielizny przeznaczonej do prania. Do prania w pralce automatycznej mona uywa nastpujcych rodków: ­ proszki do prania wszystkich rodzajów tkanin, ­ proszki do prania tkanin delikatnych (maksymalnie do 60°C) oraz welnianych, - plynne rodki do prania, zwlaszcza w niskich temperaturach (do 60°C) dla wszystkich rodzajów tkanin, albo tylko do prania tkanin welnianych. rodki piorce i zmikczajce naley umieszcza we wlaciwych komorach pojemnika przed rozpoczciem prania. Jeeli uywacie Pastwo koncentratów proszków i plynnych detergentów, naley wybiera programy bez prania wstpnego. Plynny rodek do prania naley wla do komory pojemnika tu przed rozpoczciem pracy pralki. rodki zmikczajce musz by dodane do komory tu przed rozpoczciem pracy pralki.1 2 3 400 - 15 00 - 07 16 - 25 08 - 14 26 - 37 15 - 21 wicej ni 21 wicej ni 3732iMidzynarodowe symbole konserwacji odzieyPonisze symbole pojawiaj si na metkach odziey i pozwol Pastwu wybra programy najwlaciwsze dla pranej bielizny.PRANIE ZASADNICZE Maksymalna temperatura prania 95°C PRANIE DELIKATNE Maksymalna temperatura prania 60°C Maksymalna temperatura prania 40°C Maksymalna temperatura prania 30°C6040Pra rcznieNie praCHLOROWANIEWybielanie w zimnej wodzieNie wybielaPRASOWAPrasowa w temperaturze maksymalnej 200°CPrasowa w temperaturze maksymalnej 150°CPrasowa w temperaturze maksymalnej 110°CNie prasowaACZYCI CHEMICZNIE Czyszczenie zwyklePCzyci nadchloranem, petrolem, czystym alkoholem R 111 i R 113FCzyci petrolem, czystym alkoholem i R 113 Nie czyci chemiczniew wysokiej temperaturze w niskiej temperaturzeSUSZYSuszy na plaskoSuszy na sznurzeSuszy przypite klipsamiSuszy w suszarce Nie suszy w bbnowej suszarce bbnowej3395Kolejno czynnociPrzed pierwszym uyciem naley nastawi pralk na program dla bawelny, na temperatur 60°C, bez wkladania bielizny. W ten sposób mona si upewni, e w bbnie pralki nie znajduje si ewentualny kurz lub inne zabrudzenia, pochodzce z procesu produkcji. Odmierzy polow dozownika proszku, wsypa do komory prania zasadniczego i rozpocz pranie.4. Wybra© qadana funkcje dodatkowaW razie potrzeby wcisna© przycisk. Bielizn naley ladowa do bbna nie spltan, due sztuki umieszcza na przemian z malymi. Ustawi temperaturUstawi wybran temperatur obracajc pokrtlo termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.P00042. ] Wlczy program odpompowania do czasu, a wskanik programatora zatrzyma si w pozycji,, Stop". · Przykrci ponownie w doplywowy, a odplywowy wloy na swoje miejsce. · W ten sposób upewnicie si Pastwo, e wewntrz urzdzenia nie ma ju wody, która moglaby zamarzn i uszkodzi pralk. Naley pamita, e temperatura pomieszczenia musi wynosi powyej 0°C wtedy, gdy bdziecie Pastwo chcieli uruchomi pralk ponownie.P0133P0040Awaryjne odpompowanie wodyJeli podczas prania woda nie zostala automatycznie odpompowana (pompa jest zablokowana, filtr lub w odplywowy jest zatkany) naley postpi wedlug poniszych wskazówek: · wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka; · zakrci zawór wodny; · jeli zachodzi taka konieczno, odczeka a woda si ochlodzi; · na podlodze poloy misk; · koniec wa odplywowego wloy do miski i poczeka, a woda zostanie spuszczona. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EW510F

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EW510F.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Fairgrounds 25 Aug 2009 12:50 5648 0

Reply | New topic

 • #1Level 41  

  #1

  ELECTROLUX EW 1066 F instrukcja obsługi POLSKI
  Producent: ELECTROLUX
  Model: EW 1066 F
  Jezyk: POLSKI

  Attachments:

  • pralka EW1066F. pdfDownload(1. 8 MB)
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Household Utility Household and Heating Systems Instructions ELECTROLUX EW 1066 F instrukcja obsługi POLSKI

Cechy Instrukcja obsługi Electrolux Ew 550 F

Bezpośredni link do pobrania Cechy Instrukcja obsługi Electrolux Ew 550 F

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Cechy Instrukcja obsługi Electrolux Ew 550 F