Biuletyn części zamiennych Haier Dw12 Tfe3 F

Biuletyn części zamiennych Haier DW12 TFE3 F to oficjalny dokument, który zawiera listę wszystkich części zamiennych dla urządzenia Haier DW12 TFE3 F. Biuletyn zawiera szczegółowe informacje na temat każdej części, w tym jej oznaczenie, nazwę, numer katalogowy, opis, wymagane narzędzia i akcesoria oraz instrukcje montażu. Biuletyn zawiera również informacje na temat gwarancji i polityki zwrotów, aby pomóc klientom w dokonywaniu wyboru odpowiednich części i korzystaniu z nich w sposób bezpieczny i wydajny.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn części zamiennych Haier Dw12 Tfe3 F

Zmywarka
DW12-HFE2ME

Instrukcja Obsługi

1

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
HAIER

Nazwa producenta
Nazwa importera

HAIER Poland Sp. z o. o.
Oznaczenie modelu
Typ urządzenia

Zmywarka do naczyń domowa

Napięcie znamionowe

220-240 V

Częstotliwość

50 Hz

Klasa izolacji elektr.

I

Moc znamionowa

2150 W

Klasa efektywności energetycznej
Identyfikacja cyklu standardowego

(WYŻSZA)

ABCDEFG

(NIŻSZA)

Progr. delikatny 50°C / Norma PN-EN 50242

Zużycie energii w cyklu standardowym *)

1, 05 kWh

Klasa efektywności zmywania

Klasa efektywności suszenia

ABCDEFG
Pojemność znamionowa zmywarki

12 kompletów

Zużycie wody na cykl standardowy

18 litrów/cykl

Czas trwania cyklu standardowego **)

165 min

Szacowane roczne zużycie (220 cykli)

231 kWh / 3960 litrów

Poziom hałasu [ dB(A) re 1pW]

55

Wyprodukowano dla HAIER w:

Chiny

Wymiary (WxSxG) cm

85x60x60

*) Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków eksploatacji
**) Rzeczywisty czas trwania cyklu zależy od warunków eksploatacji

2

Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa............................................................. 5
Panel sterowania............................................................................................... 6
Wnętrze urządzenia........................................................................................... 7
Sól...................................................................................................................... 8
Detergent oraz płyn nabłyszczający................................................................ 10
Umieszczanie naczyń w zmywarce................................................................. 11
Zmywanie........................................................................................................ 14
Przyciski funkcji dodatkowych......................................................................... 15
Tabela programów........................................................................................... 16
Jak oszczędzać energię elektryczną............................................................... 17
W jaki sposób utrzymywać zmywarkę w dobrym stanie.................................. 17
Czyszczenie i konserwacja.............................................................................. 18
Rozwiązywanie drobnych problemów............................................................. 19
Instalacja.......................................................................................................... 20

3

Dziękujemy za wybranie produktu firmy Haier. Dzięki zastosowaniu
najnowszych technologii oraz wysokiej jakości materiałów mamy nadzieję że
produkt ten spełni Państwa wysokie wymagania.
Wysoka jakość procesu produkcji idąca w parze z naszą troską o środowisko
naturalne, owocuje powstaniem niezawodnych i energooszczędnych urządzeń
gospodarstwa domowego.
Z uwagi na trwające ciągle prace badawcze, mające na celu uczynić nasze
urządzenia jeszcze nowocześniejszymi i bardziej oszczędnymi, zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych zarówno w urządzeniach
jak i w treści niniejszego dokumentu, bez uprzedzenia.
Dokument ten został wydany przez firmę Haier Poland Sp. -
dystrybutora sprzętu gospodarstwa domowego marki Haier. Wszelkie prawa
do powielania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób,
publikowania w całości lub części w dowolnej formie są zabronione bez
pisemnej zgody ich właściciela.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
Pozwoli ona Państwu na szybkie zaznajomienie się ze sposobem użytkowania
nowej zmywarki. Zalecamy przechowywanie instrukcji w bezpiecznym miejscu
i przekazywanie jej kolejnym użytkownikom urządzenia.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

4

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówka
Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi gdyż
zawiera ona istotne wskazówki dotyczące instalacji urządzenia jak również
jego bezpiecznej i właściwej obsługi oraz konserwacji.
o Uważnie zdjąć opakowanie.
o Po rozpakowaniu, sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. W razie
wątpliwości, prosimy skontaktować się z serwisem.
o Zmywarka może być używana wyłącznie przez osoby dorosłe, do
zmywania zastawy oraz naczyń kuchennych.
o Dzieci mogą użytkować urządzenie jedynie pod nadzorem dorosłych.
o Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa
o Nie wolno dotykać urządzenia stojąc boso na podłodze. Niedopuszczalne
jest również dotykanie zmywarki wilgotnymi dłońmi.
o Nie wolno podłączać urządzenia do sieci za pośrednictwem przedłużaczy
lub rozgałęziaczy.
o Podczas instalacji, należy zwrócić uwagę aby przewód przyłączeniowy
zmywarki nie był przycinany, miażdżony ani nadmiernie naciągany lub
wyginany.
o Jeżeli urządzenie wydaje się pracować nieprawidłowo lub planujecie
Państwo przystąpić do czynności konserwacyjnych, zmywarkę należy
bezwzględnie odłączyć od sieci elektrycznej.
o Detergenty oraz inne środki używane do zmywania należy przechowywać
w miejscach niedostępnych dla dzieci. Dzieci nie mogą przebywać w
pobliżu otwartego urządzenia.
o Urządzenie nie może być instalowane na zewnątrz budynków, nawet jeżeli
miejsce to jest zadaszone. Zmywarki nie wolno również wystawiać na
działanie czynników atmosferycznych (np. deszczu).
o Opieranie się lub siadanie na otwartych drzwiczkach zmywarki spowoduje
jej przewrócenie i uszkodzenie.

5

o Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, należy odciąć dopływ wody oraz
odłączyć je od sieci elektrycznej a następnie zapoznać się z rozdziałem
,, Rozwiązywanie drobnych problemów". W razie niemożności rozwiązania
problemu, postępując zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w
wymienionym rozdziale, należy skontaktować się z serwisem.
o Wszelkie czynności naprawcze mogą być wykonywane jedynie przez
wykwalifikowany personel.
o Urządzenia, które nie będą już używane muszą zostać zabezpieczone,
poprzez odcięcie przewodu zasilającego oraz zniszczenie zamka
drzwiczek.
o Urządzenie należy zamontować tak, aby jego wtyczka była zawsze
dostępna.
o Jeżeli przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, należy wymienić go
na przewód tego samego typu, u producenta lub w wyspecjalizowanym
zakładzie naprawczym.
Aby urządzenie służyło Państwu przed długi czas zalecamy:
o Dokonywanie
serwisowych.

napraw

wyłącznie

w

autoryzowanych

zakładach

o Używanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części
zamiennych.

Panel sterowania

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

- Lampka kontrolna włącznika głównego
- Włącznik główny
- Wyświetlacz opóźnienia włączenia / czasu do zakończenia programu
- Przycisk włącznika czasowego
- Przycisk zmywania w górnym koszu (1/2 wsadu)
- Wskaźnik niskiego poziomu soli
- Wskaźnik niskiego poziomu płynu nabłyszczającego
- Dźwignia otwierania drzwiczek
- Przyciski programów
- Kontrolki programów
6

Wnętrze urządzenia

J
K
L

- Półka na filiżanki
- Górny kosz
- Regulator wysokości górnego kosza
- Górne ramię natryskowe
- Dolny kosz
- Dolne ramię natryskowe
- Filtry
- Dozownik proszku oraz płynu nabłyszczającego
- Pokrywa zasobnika soli
- Koszyk na sztućce
- Półka na długie noże
- Trzeci tryskacz

Dane techniczne
Szerokość
Głębokość
Wysokość
Pojemność
Ciśnienie wody w przyłączu
Napięcie znamionowe
Maksymalna moc przyłączeniowa

60 cm
85 cm
12 standardowych zestawów naczyń
0, 03-0, 6 MPa
220 - 240 V~
7

Sól
Sól
Twardość wody różni się, zależnie od miejsca instalacji urządzenia. Jeżeli do
zmywania będzie używana twarda woda, na elementach zmywarki oraz
naczyniach będą powstawały osady.
Urządzenie wyposażone jest w zmiękczacz, wykorzystujący specjalną sól, do
usuwania z wody zbędnych minerałów.

Dodawanie soli do zasobnika
Należy zawsze używać soli, przeznaczonej do zmywarek.
Pojemnik na sól znajduje się poniżej dolnego kosza i powinien być napełniany
zgodnie z poniższymi wskazówkami:
-

Wysunąć dolny kosz i odkręcić pokrywę zasobnika na sól.

Jeżeli urządzenie napełniane jest solą po raz pierwszy, pojemnik należy
napełnić wodą.

Umieścić lejek, dostarczony wraz z urządzeniem, w otworze i wsypać około
2kg soli. Wypływanie niewielkich ilości wody z zasobnika, jest zjawiskiem
normalnym.

Dokładnie zakręcić pokrywę zasobnika.

Pojemnik na sól musi zostać napełniony ponownie, gdy na panelu sterującym
zaświeci się lampka kontrolna niskiego poziomu soli.
Aby zapobiec korozji elementów zmywarki, pojemnik należy napełniać,
bezpośrednio przed planowanym cyklem zmywania.

8

Regulacja dozowania soli
Zmywarka pozwala regulować ilość dodawanej soli, zależnie od twardości
dostarczanej wody. Pozwala to zoptymalizować jej zużycie i utrzymać je na
możliwie niskim poziomie.
Aby nastawić zużycie soli, należy postępować zgodnie z poniższymi
wskazówkami:

Odkręcić pokrywę pojemnika na sól.

Wewnątrz zasobnika umieszczono pokrętło, na którym znajduje się strzałka
(patrz rysunek).

Jeżeli jest to konieczne, obrócić pokrętło, w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, z położenia,, -" w kierunku znaku,, +", zależnie od
stopnia twardości wody.

Regulacji należy dokonywać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poniższej
tabeli:
Twardość wody
O

Clarke
0-14
14-36
36-71
& gt; 71

dH
0-17
18-44
45-89
& gt; 89

mmol/l
0-1, 7
1, 8-4, 4
4, 5-8, 9
& gt; 8, 9

Położenie regulatora
/
Zakres średni
+

9

Zużycie soli (g/cykl)
0
20
40
60

Detergent oraz płyn nabłyszczający
Detergenty
Należy używać wyłącznie środków przeznaczonych do zmywarek domowych.
Zasobnik należy napełniać przed każdym zmywaniem, zgodnie ze
wskazówkami podanymi w rozdziale,, Tabela programów". Pojemnik na
detergent znajduje się na wewnętrznym panelu drzwiczek urządzenia.

Dozowanie detergentu
Aby otworzyć pokrywę A pojemnika na detergent, należy nacisnąć przycisk B.
Proszek do zmywania, należy wsypać do zasobnika C.
Po dodaniu środka do zmywania, pojemnik, należy zamknąć, poprzez
dociśnięcie klapki, aż zadziała mechanizm zatrzaskowy.

Wskazówka: Aby pokrywa zasobnika mogła zamknąć się bez przeszkód,
należy usunąć ewentualne pozostałości rozsypanego proszku z jego krawędzi.

Płyn nabłyszczający
Preparat ten nabłyszcza naczynia oraz ułatwia ich suszenie bez powstawania
plam po wodzie. Dozownik znajduje się na wewnętrznym panelu drzwiczek
urządzenia. Należy napełniać go jeżeli zaświeci się lampka kontrolna niskiego
poziomu płynu nabłyszczającego.

10

Napełnianie pojemnika na płyn nabłyszczający
Aby otworzyć zasobnik, należy odkręcić pokrywę C, w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara. Napełnić pojemnik, uważając aby nie został
przepełniony. Ilość płynu zużywanego na jeden cykl zmywania, może być
regulowana za pomocą pokrętła F, znajdującego się poniżej pokrywy C, przy
użyciu wkrętaka. Dostępne jest 6 ustawień, fabrycznie dozowanie nastawiono
na poziom 3.

Ważne
Właściwe dozowanie płynu ułatwia suszenie.
Jeżeli na powierzchni naczyń pozostają krople wody lub plamy należy
zwiększyć ilość dodawanego płynu nabłyszczającego.
Jeżeli na naczyniach pojawiają się opalizujące smugi, należy zmniejszyć
dozowanie płynu.

Umieszczanie naczyń w zmywarce
Przed umieszczeniem naczyń w zmywarce, należy usunąć z ich powierzchni
resztki potraw, aby zapobiec zatykaniu filtrów, powodującemu obniżenie
skuteczności zmywania.
Jeżeli w garnkach znajdują się mocno przypalone resztki potraw, zalecamy
namoczenie ich przed zmywaniem, co pozwoli uniknąć konieczności
zwiększenia ilości wymaganych cykli zmywania.
Wysuwane kosze pozwalają w wygodny sposób załadować zmywarkę.
Zmywarka ma pojemność 12 kompletów naczyń standardowych.

11

Dolny kosz
Rys. A
W koszu dolnym należy umieszczać naczynia najtrudniejsze do
wyczyszczenia: garnki, pokrywki, półmiski, miski, zgodnie z rysunkami na
następnej stronie.
Półmiski oraz pokrywki, należy układać po bokach kosza, aby zapobiec
ewentualnemu blokowaniu górnego ramienia natryskowego.
Garnki, miski itp. należy zawsze układać dnem do góry.

Głębokie garnki, należy układać przechylone tak, aby woda mogła z nich
swobodnie wypływać.

Dolny kosz może być wyposażony w składane wsporniki naczyń (Rys. C).
Złożenie wsporników pozwala wygospodarować więcej miejsca
potrzebnego do zmywania dużych naczyń, garnków itp.

Kosz na sztućce (Rys. D) można rozdzielać, dzięki czemu można
wykorzystywać tylko jedną jego część, gdy sztućców jest niewiele. Koszyk
na sztućce można również umieszczać w górnym koszu zmywarki.

Sztućce należy umieszczać w koszyku uchwytami do dołu. Jeżeli kosz
wyposażony jest w boczne koszyki na sztućce, łyżki należy układać
pojedynczo w przeznaczonych do tego otworach. Długie sztućce należy
układać w pozycji poziomej, z przodu górnego kosza.

Górny kosz
Rys. B
Kosz górny przeznaczony jest do zmywania lżejszych i bardziej delikatnych
naczyń, takich jak szklanki, filiżanki, spodki jak również talerze, małe miski i
płytkie garnki (o ile nie są one zbyt brudne). Naczynia należy układać tak aby
strumień wody nie powodował ich przemieszczania.
Wysokość górnego kosza można regulować (Rys. E).

Półka na filiżanki
Rys. F
Górny kosz wyposażony jest w półki ułatwiające zmywanie niskich filiżanek i
małych misek. Zależnie od potrzeb półki można składać lub rozkładać.

Półka na długie noże
Rys. G
Dzięki tej półce, mocowanej do ramki górnego kosza możliwe jest bezpieczne
zmywanie długich, ostrych noży.

12

Dolny kosz (Rys. A)

Górny kosz (Rys. B)

Standardowy wsad 12 zestawów naczyń (dla IEC-EN 50242)
Składanie wsporników naczyń (Rys. C)

Koszyk na sztućce (Rys. D)

Regulacja wysokości kosza (Rys. E)

Półka na filiżanki (Rys. F)

Półka na noże (Rys. G)

13

Zmywanie
Przygotowanie urządzenia do pracy
Upewnić się czy wtyczka jest włączona do gniazdka sieciowego.

Upewnić się czy zawór wodny jest w pełni otwarty.

Załadować urządzenie, patrz,, Umieszczanie naczyń w zmywarce".

Dodać detergent do odpowiedniego zasobnika, patrz "Detergent oraz płyn
nabłyszczający"

Nacisnąć przycisk włącznika głównego, zaświeci się odpowiednia lampka
kontrolna. W tej chwili urządzenie jest włączone i wciągu kilku sekund
należy wybrać żądany program zmywania.

Wybór i rozpoczęcie programu zmywania
Prosimy o zapoznanie się z rysunkiem umieszczonym w rozdziale,, Panel
sterowania".
Program zmywania należy wybrać przy użyciu przycisków I. Wybranie danego
programu sygnalizowane jest zaświeceniem się kontrolki J. Prosimy o
dobranie programu zmywania zależnie od potrzeb, stopnia zabrudzenia
naczyń oraz ich ilości. Aby wybranie programu było łatwiejsze, należy
zapoznać się z Tabelą programów, umieszczoną w dalszej części instrukcji.
Po kilku sekundach, rozpocznie się proces zmywania. Na wyświetlaczu pojawi
się przybliżony czas do zakończenia zmywania. Jeżeli czas konieczny do
zakończenia przekracza 99 minut, będzie on pokazywany w formacie,, X. Y"
gdzie X oznacza pełne godziny, zaś Y dziesiąte części godziny (1/10 godziny
= 6 minut). Kolejna zmiana programu jest wówczas niemożliwa. Jeżeli
zachodzi konieczność modyfikacji programu zmywania, prosimy zapoznać się
z rozdziałem,, Anulowanie i zmiana programu zmywania".

Anulowanie i zmiana programu zmywania
Wskazówka: trwający program może być zmieniany tylko przez kilka
pierwszych chwil po włączeniu. W przeciwnym wypadku, proszek do
zmywania mógł zostać już wykorzystany, a urządzenie mogło wypompować
wodę z detergentem, używaną w cyklu zmywania. W takim wypadku, pojemnik
na proszek, należy ponownie napełnić.
Aby zmienić program należy nacisnąć przycisk wyłącznika głównego B.
Wszystkie ustawienia zostaną anulowane. Można wówczas ponownie
zaprogramować zmywarkę, zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami.

14

Lampka kontrolna programu zmywania
Urządzenie wyposażone jest w lampki kontrolne J, informujące o wybraniu
programu zmywania.

Po zakończeniu programu zmywania
Zakończenie zmywania sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym. Po
zakończeniu programu lampka kontrolna J przestanie migać. Należy wówczas
wyłączyć zmywarkę przyciskiem włącznika głównego, zakręcić dopływ wody
do urządzenia oraz otworzyć drzwiczki. Zalecamy odczekać kilka minut, przed
rozładowaniem zmywarki, aby uniknąć przenoszenia naczyń podczas gdy są
jeszcze gorące i bardziej podatne na pękanie. Pozwoli to również na ich
dokładne wysuszenie.

Nastawianie włącznika czasowego
Przy użyciu przycisku włącznika czasowego D, można nastawić opóźnienie,
rozpoczęcia programu zmywania w zakresie 1-12 godzin. Wybrane opóźnienie
będzie pojawiać się na wyświetlaczu C. Po nastawieniu żądanego opóźnienia,
należy wybrać program zmywania. Po kilku sekundach lampka kontrolna
programu oraz wskazanie nastawionego czasu opóźnienia zaczną migać
informując o rozpoczęciu odliczania. Po upłynięciu czasu opóźnienia,
zmywanie rozpocznie się automatycznie.
W trakcie odliczania czasu oczekiwania nie zalecamy wprowadzania zmian
ustawień. Jeżeli są one konieczne, należy wyłączyć zmywarkę przy użyciu
przycisku B. Po ponownym włączeniu, należy jeszcze raz nastawić wybrany
program oraz jego opcje.
Jeżeli drzwiczki urządzenia zostaną otwarte podczas odliczania czasu,
zostanie ono zatrzymane. Wznowienie odliczania, nastąpi po ponownym
zamknięciu drzwiczek.

Przyciski funkcji dodatkowych
Przycisk 1/2 wsadu
Przycisk ten (patrz,, Panel sterowania", E) umożliwia zmywanie tylko w górnym
koszu, jeżeli ilość naczyń jest niewystarczająca aby zapełnić obydwa kosze.
Pozwala to zaoszczędzić wodę oraz energię elektryczną. Można używać go z
każdym programem zmywania, nie zalecamy wyboru tej opcji przy
wykorzystaniu programu intensywnego. Podczas używania przycisku 1/2
wsadu, należy również pamiętać o zmniejszeniu dawki detergentu o połowę.

15

Tabela programów
Program
Intensywny

Normalny

Szybki

Delikatny
(IEC-EN50242)

Namaczanie

Naczynia

Przebieg programu

Naczynia silnie zabrudzone, garnki i Mycie wstępne w gorącej wodzie.
patelnie (nie używać do zmywania Mycie zasadnicze (70OC).
naczyń delikatnych).
Płukanie w zimnej wodzie.
Płukanie w gorącej wodzie.
Suszenie.
Naczynia o średnim stopniu Mycie wstępne w zimnej wodzie.
zabrudzenia, garnki i patelnie.
Mycie zasadnicze (55OC).
Ekonomiczny program do mycia Mycie skrócone (40OC).
niezbyt zabrudzonych naczyń zaraz Płukanie w zimnej wodzie.
po ich użyciu. Nie zawiera cyklu
suszenia
Ekonomiczny program do mycia
naczyń wrażliwych na wysokie
temperatury. Naczynia należy
zmywać zaraz po użyciu.

Mycie wstępne w zimnej wodzie.
Mycie zasadnicze (50OC).
Program do namaczania naczyń Krótki program zapobiegający przysychaniu
oczekujących na zmywanie po resztek do naczyń oczekujących na
kolejnym posiłku.
zmywanie.

Detergent

Płyn
nabłyszczający

Przybliżony czas
trwania (min)*

30g

TAK

115

105

15g

NIE

31

25+5g**

165

* Rzeczywisty czas trwania programu może różnić się od podanego w tabeli, zależnie od warunków eksploatacji, ciśnienia i temperatury wody oraz stopnia
zanieczyszczenia zmywanych naczyń. Podczas zmywania tylko w górnym koszu, czas trwania programu ulegnie skróceniu. Należy wówczas pamiętać również
o zmniejszeniu dawki środka do zmywania.
** Aby uzyskać wysoką skuteczność zmywania do pojemnika na detergent należy dodać 25g środka do zmywania, pozostałe 5g należy wysypać na wewnętrzną
stronę drzwiczek, co spowoduje zwiększenie stężenia środka do zmywania podczas cyklu mycia wstępnego znacznie poprawiając wynik zmywania przy
jednoczesnym utrzymaniu zużycia detergentu oraz energii elektrycznej na minimalnym poziomie.

16

Jak oszczędzać energię elektryczną
Zmywarkę należy włączać dopiero po całkowitym zapełnieniu koszy. Aby
zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz przysychaniu
resztek, należy użyć programu namaczania.
Wybierać właściwy program zmywania: wybór powinien zostać dokonany w
zależności od rodzaju naczyń (zastawa stołowa, garnki) oraz stopnia ich
zabrudzenia.
Używać właściwej ilości środka do zmywania: po użyciu większej ilości
detergentu naczynia nie będą bardziej czyste, natomiast zmywanie będzie
bardziej uciążliwe dla środowiska naturalnego.
Naczyń nie trzeba płukać przed umieszczeniem w zmywarce.

W jaki sposób utrzymywać zmywarkę w dobrym
stanie
Po każdym zmywaniu
Po zakończeniu zmywania, należy zamknąć dopływ wody do urządzenia i
pozostawić drzwiczki lekko uchylone, co zapobiegnie powstawaniu wilgoci
oraz nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka
Przed czyszczeniem lub rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy
wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Zapobiegnie to porażeniom prądem
elektrycznym.

Nie używać rozpuszczalników ani środków czystości rysujących
powierzchnie
Do czyszczenia obudowy oraz gumowych elementów zmywarki nie należy
używać środków czyszczących, rysujących powierzchnie lub zawierających
rozpuszczalniki. Zalecamy używanie miękkiej ściereczki oraz wody z
dodatkiem mydła.
Aby usunąć plamy z wnętrza urządzenia, zalecamy użycie miękkiej ściereczki
zwilżonej wodą z dodatkiem octu lub środka przeznaczonego do czyszczenia
wnętrza zmywarek.

Przemieszczanie urządzenia
Jeżeli urządzenie ma zostać przetransportowane, należy starać się przewozić
je w pozycji pionowej.
Jeżeli jest to absolutnie konieczne, zmywarkę można przewozić na tylnej
ściance obudowy.

17

Uszczelki
Pozostawanie resztek potraw na uszczelkach zmywarki powoduje
powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Okresowe czyszczenie tych
elementów zapobiegnie wymienionemu zjawisku.

Podczas dłuższych wyjazdów
Przed dłuższym wyjazdem, zalecamy wykonanie programu zmywania, przy
pustym urządzeniu i pozostawieniu drzwiczek urządzenia nieco uchylonych.
Pozwoli to na przedłużenie żywotności uszczelek oraz zapobiegnie
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, wewnątrz zmywarki.

Czyszczenie i konserwacja

Filtry
Aby urządzenie pracowało wydajnie, filtry muszą pozostawać czyste.
Filtry mają za zadanie usuwać z wody używanej do zmywania, pozostałości
potraw, co pozwala na powtórne jej użycie podczas dalszego ciągu cyklu
zmywania. Z tego powodu zalecamy usuwanie większych pozostałości potraw
z filtrów, po każdym zmywaniu, poprzez spłukanie półokrągłego filtru A pod
bieżącą wodą. Aby wymontować zestaw filtrów, należy pociągnąć uchwyt do
góry. Kompletny zestaw filtrów (składający się z półokrągłego filtru A oraz
drobnego filtru B) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu. Do czyszczenia
filtrów należy używać miękkiej szczotki. Po zakończeniu czyszczenia zestaw
filtrów należy zmontować zgodnie z rysunkiem i umieścić w otworze w
zmywarce i docisnąć.
Zmywarki nie wolno użytkować bez uprzedniego zamontowania filtrów.
Niewłaściwe zamontowanie filtrów spowoduje obniżenie skuteczności
zmywania oraz prawdopodobne uszkodzenie naczyń bądź urządzenia.

18

Czyszczenie ramion natryskowych
Gdy cząstki potraw dostaną się do wnętrza ramion natryskowych, możliwe jest
zatkanie dysz (patrz,, Wnętrze urządzenia", D-F). Ramiona natryskowe należy
sprawdzać co pewien czas i w razie konieczności czyścić.

Rozwiązywanie drobnych problemów
Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, przed skontaktowaniem się z
zakładem serwisowym zalecamy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.
Możliwe, że nieprawidłowości w pracy urządzenia spowodowane są
niedopełnieniem pewnych czynności obsługowych.

Urządzenie nie włącza się
Sprawdzić czy:
- Wtyczka jest osadzona właściwie w gniazdku sieciowym.
- Nie nastąpiła awaria zasilania.
- Drzwiczki urządzenia są właściwie zamknięte.
- Urządzenie zostało włączone włącznikiem głównym.
- Dopływ wody nie został odcięty.

Urządzenie nie pobiera wody
- Zawór wodny jest otwarty oraz czy wąż podłączony jest prawidłowo.
- Nie nastąpiła przerwa w dostawie wody oraz czy jej ciśnienie jest
wystarczające.
- Wąż doprowadzający wodę nie jest zaciśnięty lub załamany.
- Filtr we wlocie wody nie jest zatkany.

Naczynia nie zostały właściwie umyte
Zmywarka nie wypompowuje wody
- wąż ściekowy nie jest zaciśnięty lub załamany.

19

Na powierzchni naczyń powstają ślady minerałów lub mają one
mleczne zabarwienie
- Pokrywa zasobnika na sól została właściwie zakręcona.
- Ustawiono właściwe dozowanie płynu nabłyszczającego.

Jeżeli pomimo spełnienia wymagań podanych powyżej urządzenie
nie pracuje prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym
zakładem serwisowym, podając następujące informacje:
Opis objawów uszkodzenia
Typ urządzenia (Model) oraz numer seryjny (S/N... ). Informacje te znajdują
się na tabliczce umieszczonej z boku, na wewnętrznej stronie drzwiczek
urządzenia.
Urządzenia nie wolno naprawiać samodzielnie. Nie należy zlecać napraw
pracownikom serwisów nie posiadającym autoryzacji. Instalacja części
zamiennych innych niż oryginalne może powodować zagrożenie dla
użytkowników urządzenia oraz powodować jego poważne uszkodzenia.

Instalacja
Miejsce instalacji urządzenia
Umieścić urządzenie w żądanym miejscu. Tył zmywarki powinien przylegać do
ściany zaś boki do sąsiednich szafek lub ścian. Urządzenie wyposażone jest w
wąż wlotowy wody oraz ściekowy, które można wyprowadzać z lewej lub
prawej strony zmywarki, co ułatwia instalację.

Poziomowanie urządzenia
Po umieszczeniu urządzenia w żądanym położeniu, należy je wypoziomować,
przy użyciu regulowanych nóżek (dających się wykręcać lub wkręcać).
Urządzenie nie powinno być nachylone bardziej niż o 2O w stosunku do
poziomu. Właściwe wypoziomowanie urządzenia zapewnia mu odpowiednie
warunki pracy.

Podłączenie do źródła wody zimnej
Podłączyć wąż dolotowy do zaworu o średnicy 3/4 ". Należy upewnić się czy
połączenie jest szczelne.
Jeżeli rury są nowe lub przyłącze nie było używane przez długi okres czasu,
przed podłączeniem urządzenia należy spuścić nieco wody, aby upewnić się,
że nie zawiera ona nieczystości. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony
może dojść do zatkania wlotu wody oraz uszkodzenia zmywarki.

20

Podłączenie do źródła wody ciepłej
Urządzenie można podłączać do źródła wody ciepłej, o ile jej temperatura nie
przekracza 60OC.
W takim wypadku, czas trwania programu zmywania zostanie skrócony o
około 15 minut, zaś jego skuteczność nieco obniżona.
Przy podłączaniu urządzenia do źródła wody ciepłej, należy przestrzegać
wszystkich wskazówek podanych dla podłączenia do źródła wody zimnej.

Zabezpieczenie przed zalaniem
Urządzenie wyposażone jest w system odcinający dopływ wody w momencie
powstania nieszczelności w wężu doprowadzającym wodę lub wewnątrz
zmywarki, co pomaga zapobiegać zalaniom. Jeżeli z jakiegoś powodu
obudowa zaworu, zawierająca podzespoły elektryczne ulegnie uszkodzeniu,
należy bezzwłocznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Aby zapewnić
poprawne działanie systemu przeciwdziałającego zalaniu, elektrozawór A
zamontowany na wężu doprowadzającym wodę musi być podłączony do
przyłącza wodnego w sposób pokazany na rysunku. Inne rodzaje podłączenia
są niedopuszczalne. Nie wolno przecinać węża wlotowego ponieważ w jego
wnętrzu znajdują się zespoły elektryczne pod napięciem. Jeżeli długość węża
nie jest wystarczająca, musi on zostać wymieniony na dostępny w zakładzie
serwisowym wąż o odpowiedniej długości.

21

Podłączenie odpływu
Wąż odpływowy należy podłączać do rury ściekowej o minimalnej średnicy
wynoszącej 4cm lub zawiesić na krawędzi zlewu. Należy upewnić się czy wąż
nie jest załamany lub
zaciśnięty.
Zalecamy
używanie
specjalnego
mocowania plastikowego A,
dostarczanego
wraz
z
urządzeniem. Wolny koniec
węża musi być zawieszony
na wysokości od 40 do 100
cm, w żadnym wypadku nie
może on być zanurzony w
wodzie.
Uwaga:
Plastikowe mocowanie węża należy przymocować właściwie do ściany, aby
zapobiec przesuwaniu się węża ściekowego lub jego zsunięciu się z krawędzi
zlewu.

Podłączenie do sieci elektrycznej
Należy upewnić się czy parametry sieci elektrycznej, pokrywają się z danymi
zamieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
Podłączenia można dokonywać jedynie za pośrednictwem wtyczki oraz
gniazdka sieciowego, wyposażonego w obwód uziemiający.
Urządzenie należy instalować tak, aby jego wtyczka była zawsze dostępna.
Jeżeli przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, należy wymienić go na
przewód tego samego typu, u producenta lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym, w celu uniknięcia zagrożenia.
Urządzenia nie wolno podłączać za pośrednictwem przedłużaczy oraz
rozgałęziaczy.

Tabliczka znamionowa
ZMYWARKA DOMOWA
220-240 V~

50 Hz
13A MAX

0, 03-0, 6 MPa

IPX1 Model: DW12-HFE2ME
2040 W

Wymiary zewnętrzne 600X600X850 (mm)
Numer seryjny
2900403100002

Wyprodukowano w Chinach

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez
uprzedzenia.
22

23

24

 • Haier HW-C1270TVE-U jakie łożyska i uszczelniacz?

  Dzięki. Jeszcze trochę np. w tej chwili muszę poprać:-) i myślałem, że ktoś to już przerabiał, że za rozbieranie pralki wezmę się, jak już przyjdą "właściwe" części.

  AGD Początkujący 08 Mar 2016 18:31Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 777

 • Haier monoblok 8 kW nigdy nie zaszrania dwie rurki parownika

  Witam jak w temacie Haier 8 kW monoblok nigdy nie zaszrania dwie rurki parownika od dołu chyba 5 i 6 rurka. Dzwoniłem do Haier PL i miły Pan servisant zalecił dobicia gazu w układzie. Zamówiłem servis gw. i doładował servisant gwarancyjny jak mówił brakuje 1 at. ok. 300g. Nic nie dało PC zaczeła...

  Systemy Grzewcze Użytkowy 10 Lut 2022 19:01Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 660

  zmywarka haier dw9-afe - dolne śmigło nie śmiga

  ostatnio trochę regenerowałem domową zmywarkę - zamówiłem górne śmigło (ułamały się zaczepy) i pierścień z uszczelką do zasilania śmigła (sparciala uszczelka).zamówiłem na internecie w sklepie czesciagd - pasuje od indesit ld44eu.serwis rozkłada ręce i proponuje miesiąc czekania i 3 razy większy...

  05 Gru 2010 19:20Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3748

  Całkowicie bezprzewodowy 55-calowy telewizor 3D od Haier

  Haier Inc pokazał niedawno swój nadzwyczajny telewizor 3D, który posiada technologię bezprzewodowej transmisji energii i nie posiada wtyczki do gniazdka elektrycznego.Haier nazwał swój prototyp "całkowicie bezprzewodowym telewizorem", ponieważ nie tylko elektryczność, ale i sygnały wideo są...

  Newsy 23 Sty 2012 19:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2745

  Która pralka lepsza (Electrolux vs Haier)

  Wpadły mi w oko pralki Hoovera ( z tego co wygrzebałem teraz to ma coś wspólnego z Candy i Haier'em) pytanie ile w tym Candy jest i na odwrótŹle postawione pytanie, jak widać błędne pojęcie o rzeczywistości.The Hoover Company – amerykańskie przedsiębiorstwo produkujące odkurzacze, pralki,...

  AGD Co kupić? 03 Paź 2022 19:59Odpowiedzi: 36 Wyświetleń: 13065

  HAIER DW9 AFM uszczelki do drzwi

  WitamNie przejmuj się jak sprawdzisz swój model w pozycji: < Sprawdź dopasowanie części do modelu> i dostaniesz odpowiedź negatywną. Sprawdzałem w Aswo - jest pewne.Przed zamówieniem zadzwoń do North.

  AGD Bazar 29 Sty 2012 19:57Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1618

  Lodówko zamrażarka Haier 368/1/b - Objawy brak:czynnika chłodzącego. Co dalej?

  Witam. Mam 10 letnią lodówkę Haier. Objawy to brak R600A. Nie wiem czy nie ma jakiejś nieszczelności bo prawie nie mrozi tylko kompresor chodzi godzinami. Mam pytanie czy trzeba też wymienić filtr osuszacz bo do tego modelu pewnie części brak. Gaz będę napełniał stacją do napełniania Polar+ waga. Lodówki nie...

  30 Paź 2013 12:59Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6699

  Haier LE 22G610CF - Na kanałach mux-3 telewizor się resetuje co chwilę

  Witam,Czy miał już ktoś taki problem? Dzisiaj włączam telewizor led 22" (Haier LE 22G610CF) i zaczął się resetować. Posprawdzałem na innych kanałach i wychodzi na to że na wszystkich kanałach mux-3 po ok. 5-15s od momentu jak pojawi się obraz telewizor się resetuje (wyłącza i włącza ponownie i tak...

  RTV Użytkowy 10 Wrz 2015 20:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 954

  HAIER pralka - Styropian pod bębnem - zdjąć?

  Cześć,podłączyłem nową pralką HAIER. W instrukcji nie ma mowy o kawałku styropianu pod bębnęm od spodu pralki, natomiast takowy był.Wyjąłem go więc, wiedząc, że wsadzają często taki kawał stryropianu jako zabezpieczenie transportowe.Głównie jednak słyszałem, że takie rzeczy są w pralkach BEKO....

  29 Wrz 2018 00:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2220

  Haier HM70-BP1439N - Wyciek z komory szuflady na detergenty

  Nie znam konstrukcji tej konkretnej pralki, ale wygląda jakby od dozownika biegł wąż odpowietrzający. Niestety nie mogę sprawdzić ponieważ brak tego typu części w tutejszym spisie:Może zdjęcie tabliczki znamionowej pralki by coś więcej wniosło. Opisz dokładnie czy zauważyłeś jakieś objawy prócz wycieku...

  10 Maj 2022 13:53Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 249

  Zmywarki którą wybrać? Hotpoint czy Haier?

  Hotpoint Ariston to obecnie to samo co Whirlpool i nie jest to sprzęt delikatnie mówiąc najwyższych lotów i niestety dosyć mocno awaryjny. Co do chińskiego Haier to pewnie też nie będzie się nad czym rozpływać a serwisowanie z pewnością nie będzie tanie bo to takich marek części zamienne są coraz droższe....

  21 Paź 2022 06:46Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 183

  Szybki spadek temp. ogrzewania PC Haier Monoblock 8kW

  Witam wszystkich.Posiadam PC Haier Monoblock 8kW. Pompa wpięta bezpośrednio w podłogówkę, dom 120m2, sama podłoga. Czy to normalne gdy na pompie temp. ustawiona na 27 stopni, pompa dogrzewa do momentu gdy tę temperaturę osiągnie na powrocie, wyłącza się na około 1. 30h, gdy temperatura spadnie do...

  Systemy Grzewcze Serwis 09 Lis 2022 20:38Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 111

  Zmywarka Haier DW12-EFM padł programator.

  Ten haier to jeden z modeli indesita zabij nie pamiętam jaki model ale części są spół-zamienne. Programator nie szedł bo termostat czekał na zagrzanie wody.

  AGD Użytkowy 29 Mar 2011 15:27Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3175

  Zmywarka Haier DW 9 AMF - tylko wylewa wode

  Cześć.Jeśli zmywarka tylko wypompowuje wodę tzn że w dolnej misce jest woda( zadziałał aquastop). W tej zmywarce często pęka wąż od elektrozaworu do labiryntu - trzeba zdjąć lewą obudowę i założyć zbrojony wąż zamiast tego pękniętego.

  AGD Zmywarki 01 Gru 2006 21:47Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4878

  Zmywarka Haier DW12-CBE4 kod bledu?

  Witam.W tych zmywarkach często pęka wąż od elektrozaworu do płaszcza wodnego i woda leci do miski.

  05 Lut 2008 21:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2720

  Zmywarka Haier WQP6-3 - nie obracają się śmigła

  W pierwszej kolejności sprawdż pomę myjącą,zobacz czy turbina nie jest zablokowana przez jakieśobe ciało, to się zdarza bardzo często.Powodzenia..

  18 Kwi 2008 22:28Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6228

  Pralka Haier HW-B1460/ME czasami nie wiruje

  Na końcu wężyka ( po drugiej stronie niż hydrostat) oczyśc komorę ( często zgrubienie węża plastikowe lub gumowe).

  29 Kwi 2009 15:40Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4676

  Haier HV-705TB przetwornica nie startuje

  Przetwornica nie startuje, uszkodzone diody ZD3, ZD4, ZD5, rezystor R9 i TL431. Poszukuje schematu przetwornicy lub całej przetwornicy do tego monitora lub pomocy w określeniu jakie wartości mają części o których mowa.Model przetwornicy HOAU352001

  Monitory LCD Serwis 29 Mar 2009 14:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 663

  Haier WQP6-3 - nie grzeje

  Pomiędzy programatorem a grzałką jest termostat krańcowy (zabezpieczenie przed przegrzaniem)znajduje się pod zmywarką w tylnej jej części pomiń go lub wymień.

  23 Mar 2011 00:33Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3422

  Haier P42LV6-T1 brak obrazu

  Telewizor na bazie LG 42V7. Uszkodzona/zwarta hybryda na ZSUS, spalony bezpiecznik. Nie mogąc nigdzie dostać hybrydy zdecydowałem się na zakup używanego modułu ZSUS 6871QZH049A otrzymałem ten sam symbol z literką B na końcu symbolu. Wątpliwości pojawiły się od razu ponieważ sam wygląd/konstrukcja znacznie...

  TV LCD OLED Plazma Serwis 05 Lis 2011 21:10Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2878

  HAIER - Sprężarka do klimatyzatora wewnętrznego

  A nie możesz kupić dopasowanego "mocowo" skraplacza (te same średnice rur) z jakieś starej klimy on/off - w większości takich jednostek zewnętrznych wystarczy podać zasilanie 230V na sprężarkę, na wentylator skraplacza, na zawór trybu pracy - czyli 3 przewody (fazy), zero i ochronny żeby to wszystko...

  Wentylacja i Klimatyzacja 14 Cze 2013 16:51Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2904

  Haier dw 12 bfe - co to za część

  Witam, przedstawiam zdjęcie uszkodzonej części, możecie powiedzieć co to jest i gdzie mogę to dostać?Z góry dziękuję.

  08 Wrz 2013 09:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 657

  [Kupię] Kupię bęben pralki Haier HM600TX

  Witam, jestem zainteresowany kupnem bębna (może być całość, kompletny) do pralki Haier 600 TX. Bęben plastykowy, dla wizualizacji podaję fotki bębna.W jego dolnej części znajdują się 2 otwory do czujników, widoczne na foto.Jeśli ktoś posiada i chciałby się pozbyć to proszę o kontakt na pw.adres...

  15 Lip 2014 21:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1227

  Podniesiona lamelka komutatora, pralka Haier

  Części agd szukaj tu: [url=www. north. pl]LinkTaki silnik to ok 500zł - czy warto? Przeszukaj allegro i olx-a - ja tak znalazłem sterownik do swojej pralki za 60zeta - nowy 390.

  Elektro Początkujący 08 Maj 2017 19:28Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1284

  Pralka Haier HW60-10F2S - Bęben ociera o fartuch

  Dziękuję wszystkim za rady.Dzwoniłem dzisiaj do north. To nie była długa rozmowa. Z grubsza było tak: "Nie ma i czy mogę jeszcze w czymś pomóc? ":)Pan z części pralek hurtownia AGD. bazarek bardziej się pochylił nad sprawą i po wstępnym rozeznaniu tematu powiedział, że będzie problem. Zostawiłem...

  19 Lut 2019 20:45Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 4431

  Klimatyzacja split Haier Tundra Plus 3. 5KW błąd E7 czasami

  Kiedy szukać? Jak wystąpi błąd? W momencie jak działa ok, to mogę nic nieprawidłowego nie znaleźć. Jeszcze w zeszłym tygodniu bywały dni, że przez cały dzień nie było żadnego błędu. Teraz jest to częste.

  20 Gru 2019 18:26Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3654

  Telewizor Haier LEF65V200S - martwy, uszkodzona płyta główna Vestel 17MB98

  Telewizor ostatecznie sprzedałem na części

  TV Początkujący 12 Mar 2021 07:59Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1368

  Haier A3FE742CGBJ - przewód do czujnika drzwi jest zbyt krótki by go przenieść

  Przy zamianie drzwi podłączyłem kostkę prawidłowo, a przewód do czujnika drzwi jest zbyt krótki by go przenieść. Liczę na wasza pomoc i doświadczenie.Post stary, ale podpowiem może komuś się przyda;) Po przełożeniu drzwi miałem podobny problem. Okazuje się, że trzeba również przełożyć kontaktron,...

  26 Sie 2021 22:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3099

  Haier HMS1000TVE - elektrozawór pralki

  Nie chce zamykać cały czas głównego zaworu wody do pralki bo mam go zainstalowanego bardzo nisko pod kranem a dla starszej osoby niepełnosprawnej to jest straszna udręką wiec muszę go wymienić. A co do pewności uszkodzenia elektrozaworu to stwierdził to podobno fachowiec który od ładnych kilku lat naprawia...

  24 Maj 2022 21:46Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 363

  Haier HMF-406W - lodówka głośno się włącza i wyłącza

  Dzień dobry,Mam taką lodówkę już od 2 lat, ale dopiero teraz postanowiłem zapytać o hałas, który z siebie wydaje. W momencie w którym się włącza oraz wyłącza słychać dosyć głośne pyknięcie(nagranie w załączniku), którego nie sposób nie odnotować, będąc nawet w sąsiednim pokoju. Przez ten wystrzał...

  08 Wrz 2022 08:23Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 333

  Jaką klimatyzację wybrać: Heiko Brisa, Aux Freedom, Haier Pearl, inną?

  Witam, wybrałbym Mitsubishi, a dlaczego, bo często i gęsto sprzęt tej firmy widziałem w serwerowniach i w pomieszczeniach służących do transmisji radiowo-telewizyjnej. Inne firmy, to dla mnie wynalazki, aczkolwiek mogę się mylić.

  11 Lis 2022 10:11Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 231

  sterownik pompy ciepła Haier monoblok 8kW

  Hej,Mam tą samą padaczkę.Migająca czerwona dioda na Wilo wewnątrz pompy sygnalizuje błąd, w tym przypadku najpewniej brak obrotów wirnika.U mnie nic takiego nie było, ale na jednym z filmików YT od klimakatowice gość wspominał że się zdarza często w Haier'ach.Pozdr

  03 Lut 2023 12:35Odpowiedzi: 109 Wyświetleń: 28290

  Wybór pralki do zabudowy Electrolux / Whirlpool/ Haier

  Czytając Wasze wypowiedzi można wysnuć takie wnioski.Electrolux co do zasady jest lepszym produktem ale w przypadku tych dwóch pralek akurat można wywnioskować iż pomimo tego że ma prostszą konstrukcję (silnik szczotkowy plus falownik oddzialnie) może się w nim zepsuć każdy z tych elementów oddzielnie...

  04 Sty 2023 18:51Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 435

  [Sprzedam] Części do pralek zmywarek piekarników lodówek z demontażu

  Jak w temacie posiadam części zdemontowane z pralek zmywarek piekarników głównie nowych uszkodzonych w transporcie.Marki: Indesit, ariston, hotpoint, candy, hoover, beko, haier, samsung, oraz troszke hec, servis i inneKontakt: pralki. krakow(at)tlen. plWysyłać zdjęcia części...

  14 Cze 2011 14:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1974

  [Sprzedam] Części do pralek zmywarek piekarników z demontażu

  13 Sty 2016 18:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 915

  Sprzedam zmywarkę Haier dw9-afe - całość lub części

  Generalnie zmywarka jest sprawna, niestety porozkręcana.Szukając przyczyny usterki (pisałem na forum) rozebrałem całą - przyczyną okazała się dolna uszczelka.Dokupiłem taką - od innej zmywarki ale wydaje się być dobra.Nie złożyłem całości ale wszystko jest (to moj prywatny sprzęt z dokumentami),...

  29 Mar 2012 15:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2086

  Zmywarka HAIER DW9-AFE - wszystkie części!!

  06 Maj 2012 12:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1304

  Sprzedam części do pralek Haier.

  Posiadam części do pralek Haier takie jak, grzałki, silniki, programatory, paski, uchwyty, filtry, wyłączniki ciśnieniowe

  02 Gru 2012 00:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1476

  Sprzedam części do pralki haier hm 6000 tx

  Czy posiada Pan jeszcze jakieś części do tej pralki.Interesuje mnie pokrywa górna - blat tej pralki. Chętnie kupię jeżeli Pan posiada.Pozdrawiam,Mój tel. 511684197email jpieka(at)wp. plk

  17 Sty 2013 17:56Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2318

  [Sprzedam] wszystkie części z demontażu - zmywarka HAIER DW9-AFE

  Witam pisałem na PW ale Pan nie odpisał czy ma Pan jeszcze te części do tej zmywarki i jaki koszt tych części?

  22 Gru 2013 07:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1482

  [Sprzedam] Niesprawną pralkę Haier HDS 1000TXVE w całości lub na części

  Mam na sprzedaż części do pralki Haier HDS 1000TXVE. Pralka zakupiona w 2004 r i przez cały czas działała bez zarzutów do czasu uszkodzenia, w zeszłym tygodniu elektronicznego modułu sterującego. Zakup nowej elektroniki okazał się nieopłacalny. Reszta części sprawna. W razie zainteresowania...

  18 Cze 2014 21:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1782

  [Sprzedam] Zmywarka Haier DW9-CBE niekompletna - na części

  Zmywarka do zabudowy, szer. 45 cm.Używana, niekompletna (brak górnego spryskiwacza z osprzętem, możliwe braki elementów wyposażenia, wszystko widoczne na zdjęciach). Ułamany plastikowy haczyk zatrzasku drzwi.Stan techniczny nieznany.Cena 150 zł za całość, możliwa sprzedaż poszczególnych części,...

  08 Lip 2015 09:33Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 900

  [Sprzedam] Zmywarka Haier DW12-EFM na części

  Witam posiadam całą zmywarkę, mogę sprzedać każdą część z osobna tu jest spis wszystkich (dostępne na pw, ponieważ mam za mało postów)Mogę też sprzedać ją całą do wyboru, pisać tu na skrzynkę ewentualnie dzwonić pod 501093227 Ceny DO USTALENIA. Jestem z Chorzowa, możliwa wysyłka.

  06 Mar 2016 13:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 648

  [Sprzedam] Pralka Haier HMS 1000A części

  jak w temacie. Wszystkie części sprawne oprócz bębna ( urwał się).501 466 335

  24 Kwi 2018 15:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 279

  Części do pralki HAIER HW-C1460TVE

  Sprzedam części do pralki HAIER HW-C1460TVE programator i inne.

  29 Gru 2019 12:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 129

  Wysokie dźwięki z jednostki zewnętrznej klimatyzacji

  piszę z takim problemem. Jestem na świeżo po zamontowaniu klimatyzacji Haier AD18SS1ERA(N) + 1U18FS2ERA(S).Firma zamontowała, pokazała, że działa (i faktycznie działa, jednostka wewnętrzna chodzi cicho... ) ale jest jeden problem.Tam gdzie przez komin wchodzą przewody do klimatyzacji...

  28 Mar 2020 22:06Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 4962

  Jaką pralkę ładowaną od góry wybrać i czy ELECTROLUX EW5TN507P będzie ok?

  Jakościowo nic lepszego na polskim rynku nie kupisz niż AEG/Electrolux. Natomiast jedyne jeszcze w pełni serwisowalne pralki o załadunku od góry to Whirlpool, Indesit, Haier.Pralka WHIRLPOOL MTDLR 7222BS PL - boje się rdzyHAIER RTXSG47TMCRE-16 niby fajne ma bebechy z wyższej półki. Jednak...

  11 Sty 2022 23:17Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 696

  Pralki inwertorowe - a wymiana łożysk

  Dziękuję za porady i ciekawą dyskusję. W pełni popieram słowa kolegi (at)skryn "Jak kto dba, tak ma. "Oczywiście można prać do puki bęben w pralce się kręci, a nie spalił się zalany silnik.Wymiana łożysk co dwa lata, problem? Jak się jest do tego przygotowany, ( wcześniej zrobione pranie) 4 godziny...

  20 Kwi 2022 11:16Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 2163

  Jaki klimatyzator w dobie braku węgla do ogrzania ( dogrzania) domu.

  Jeden gość ostro zachwalał Gree, ale jako, że to produkcja chińska, to raczej nie kupię.A to akurat dość chwalona pod kątem jakości wykonania marka. A znajdź produkcję nie-chińską:DJa niedawno kupiłem i montowałem Gree Muse 5, 2kW i działa to - po prostu. Wiele lżejsze od 3, 5kW z lat 2014-2015,...

  28 Sty 2023 09:52Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 336

  Koszty ogrzewania - węgiel, gaz, prąd, drewno

  Z tymi "uchwałami antysmogowymi" to niezła jazda jest. Niestety to sprawka samorządów więc wybory do sejmu nic nie zmienią. Do tego różne REPowerEU z zakazami idącymi w odwrotnym kierunku i ci co w porę w konsultacjach antysmogowców nie pogonili mają przegwizdane.Wystarczy odpowiednio skonstruowana...

  18 Lut 2023 09:01Odpowiedzi: 2252 Wyświetleń: 94101

  Jaka pralka ładowana od góry do 1500 zł?

  Jak z trwałością modelu TDLR 70211?Zależy jak się egzemplarz trafi, lubią szybko korodować pokrywy.2. TRWAŁOŚĆ. Gwarancja na wszystko, bez jakichś kruczków, bo wiem, że wiele firm lubuje się w takich sprawach.Wyłączenia zwykle są takie same u wszystkich, czyli plastiki, uszkodzenia mechaniczne...

  06 Wrz 2020 08:15Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1323

  Co kupić> pralka budżet ok 1500 1800 zet solidniejsza - dużo dziecięcych prań

  Właśnie siadła mi stara pralka Gorenje rocznik 2001:(muszę coś pilnie kupić - budżet ok 1500 - 1800 -- jestem w stanie dodać kilka stów jeśli warto.Mam dwójkę maluchów - idą ostre częste prania - później to idzie do suszarki wiec musi być solidnie odwirowane.Co kupić?Czytałem pozytywy o Bosch...

  15 Maj 2022 21:53Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 594

  Lodówka MPM 427-SBS-05W/AA - warto kupić?

  Beko i Haier to ta sama półka a często podobne części.Pierwsze poważne usterki pojawiają się po 3-4 latach zazwyczajW Lg często kiedyś padały profile uszczelek w drzwiach ale zazwyczaj działo się to jeszcze na gwarancji.A Samsungi to loteria. Często pompy wody szwankują i kostkarka. Więc lepiej...

  25 Sie 2022 17:13Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 1089

  Lodówka na wino. Gdzie można kupić takie pofalowane półki?

  Znam schładzarki do wina produkcji Samsunga i Haiera, oprócz tego pojedyncze półki na butelki występują w niektórych chłodziarkach Electroluxa oraz Aristona i Gorenje. Występują one jako części zamienne ale nie są tanie np półka do schładzarki Samsunga model RW13EBSS występująca pod numerem katalogowym...

  AGD chłodnictwo 02 Kwi 2006 23:29Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3566

  [sprzedam] Stację Hot Air PT852+topniki + telefony na częsci

  Witam. Jak w temacie. Stacja używana może ze 20 razy w sumie nówka jeszcze 2-3 m-ce gwarancji jest na nią.Do tego dodaję prawie cały Topnik RF800 i Solder Flux RMA-223 Volume: 10 ccDo tego reklamówka telefonów - oczywiście zwłoki na części. Może komuś się przydadzą do nauki lutowania układów BGA...

  Elementy elektroniczne Bazar 12 Lip 2007 19:45Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3241

  6 najgorszych produktów z CES 2013 wg InfoWorld

  Redaktorzy serwisu InfoWorld opublikowali subiektywną listę sześciu najbardziej nieudanych, lub wręcz najgłupszych produktów zaprezentowanych podczas targów CES 2013 w Las Vegas.Tablet 4K Panasonica. 20-calowy tablet o rozdzielczości 4K, zaprojektowany z myślą o architektach i projektantach...

  15 Sty 2013 16:51Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 7140

  Jaki telefon kupić za 400-500zł?

  Kolega boku95 ma rację co do tego że w większości płacimy za markę, i ten który oferuje to ponoć bardzo przyzwoity telefon, jednak sam bym takiego nie kupił ( chyba że bym dostal jako prezent;). Parametry są całkiem dobre, jak byś się nim zainteresowal to szukaj tego modelu czyli Haier W910. często takie...

  Smartfony Użytkowy 27 Paź 2013 19:45Odpowiedzi: 76 Wyświetleń: 19536

  Smartfon z dual sim za około 400zł

  Poszukaj Haier W718 - ostatnio zamówiłem z Chin za 315zł (jeszcze nie doszedł). IP67, gorilla, 4''.No tak, ale posądzam, że kolega 3Xtrim potrzebuje telefon wyjąć z pudełka, naładować i radośnie używać.A przy stwierdzeniu, że coś nie tak otrzymać w 24h RMA i odesłać do serwisu, albo wymiany.Tymczasem...

  30 Paź 2013 17:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2919

  Jaka klimatyzacja split z montażem do 3, 5-4 tys.

  Vivax? Sinclair? - Chyba najgorsze urządzenia z jakimi się spotkałem.Jeśli chcesz dobrą klimatyzację to polecam Samsunga, nowe serie Classic+ lub droższy Premium. Aha i dlaczego aż 3, 5 kW skoro powierzchnia to 20m2?Dobierz klimę: 35W/1m3 + okno od nasłonecznionej strony 200W/m2. Ja tak dobieram...

  30 Kwi 2014 20:48Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2589

  Klimatyzator przyścienny 7-8KW budżetowy

  Z budżetowych bo z takimi akurat mam do czynienia, znam.4, 5kW Chigo w serwerowni w mojej głównej firmie, bez przerwy działa od 3, 5 roku, nie wyłączam go nigdy. Chłodzi jak trzeba.6, 5kW Electra mamy 3 szt w jednym pomieszczeniu (ponad 200m hala od południa same okna), kiedy się tam pracuje to chodzą...

  27 Cze 2016 23:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1752

  Szukam opinii o sprzęcie Kernau

  Nie kupuj tego, bo wyrzucisz kasę w błoto.Mie często przedstawiciel z hurtowni, gdzie mają wyłączność na ten sprzęt, próbuje coś wcisnąć z tego sprzętu, ale klienci nawet nie chcą słyszeć o tej marce, to dla nich zupełna egzotyka, tak jak Haier.

  24 Kwi 2018 20:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2439

  Manta LED5501u - Brak podświetlenia

  Skoro po włączeniu mignie logo Manta to1. nalezy pod "tą ciemnościa " sprawdzić standartowo (pisał kol. )Zrób tak włącz lcd podłącz jakiś sygnał i matrycę z przodu podświetl latarką i sprawdź czy masz obraz, rozumiem, że sterownie pilota działa oraz jest głos?Bo skoro jak autor...

  Początkujący Naprawy 28 Lip 2020 18:00Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 1476

  Hoover Breeze BR71_BR10011 odkurzacz wyłamany zaczep pojemnika na kurz

  Trafił do mnie nowy odkurzacz:hoover. pl/pl_PL/odkurzacze-cy... z wyłamanym zaczepem:Tym samym pojemnik na kurz nie przylega wystarczająco dobrze do korpusu i może wypaść. Tymczasowo można go jakoś przyłać sznurkiem/taśmą, ale nie lubię takiego...

  26 Sty 2021 16:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 228

  Toshiba TW-BJ80S2PL - amortyzatory z bolcami.

  Wstawię zdjęcie o jaki bolec chodzi tak dla jasności. :arrow: Poprawiłem TONI_2003O proszę takie wyjąłem ostatnio ze starego Haiera;):)....Pralkę mam na 7 kg a wkładam rzeczy tylko do połowy. I przy połowie stuka. A jak miałabym wsadzić trochę więcej nawet do tych 6, 7 kg. To bęben...

  28 Mar 2021 18:15Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 759

  Jaką pralkę slim kupić do ok. 2300 zł?

  Ja po długich namysłach zdecydowałem się na LG F2WN4S7S0. Bardzo ciche urządzenie. Mnogość programów. Bajerem jest wifi gdzie w aplikacji widać na jakim etapie jest pranie. Można również z aplikacji zdefiniować własny program prania. Jedno pytanie mam co do tej pralki - czy panel ma opis w języku polskim?...

  14 Kwi 2021 15:36Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 1173

  Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG S30AW

  Hejo wszystkim DIY. Ja już męczę drugą "samoróbkę" tym razem z haiera. Mam mały kłopot z pomiarem cop. Haier nie schodzi z mocą tak nisko jak poprzednia Toshiba. W skutek czego często mam sytuację pracy z taktowaniem albo pracy kiedy układ się stabilizuje na najniższej częstotliwości i dochodzi do sytuacji...

  18 Lut 2023 08:43Odpowiedzi: 2301 Wyświetleń: 300063

  Klimatyzator ścienny do mieszkania 50m w bloku (ostatnie 10 piętro)

  Mieszkam w Sopocie w bloku na ostatnim 10 piętrze (widok na morze). Mieszkanie ma 50m2 a w jego skład wchodzi "duży" pokój 20m2 (z wyjściem na balkon) oraz mały pokój 10m2. Oba pokoje rozdziela kuchnia oraz przedpokój. Łazienka jest obok małego pokoju. Niestety jest to stary blok mniej...

  05 Kwi 2022 12:23Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1758

  Jaka pralka w zamian za Bosch WAE 2036 EPL - 1500 zł

  Bosch WAE ma zbiornik rozkręcany i łożyska bębna są wymienne co w dzisiejszych czasach jest już rzadkością. Pompę naprawisz za 40 zł a łożyska zrobisz za 100 zł o ile oczywiście sam zakasasz rękawy a korozję można usunąć i zabezpieczyć przed jej rozwojem. Jeżeli jednak uparłeś się na coś nowego to rozważ...

  01 Lis 2022 19:05Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 429

Wybierz swoje urządzenieaby lepiej dobrać część

Wybierz swoje urządzenie, aby dobrać części

 1. north. pl
 2. Części do zmywarek
 3. Części do zmywarek Haier
 4. Części do zmywarki Haier DW12-SFE3-F

Prezentujemy części oryginalne i zamienne do modelu DW12-SFE3-F zmywarek Haier. Używając filtrów szybciej wyszukasz pożądaną część. Chcesz pogłębić wiedzę o swoich urządzeniach domowych? Wejdź na Bazę Porad i chłoń darmową wiedzę od ekspertów. Nie ma nic lepszego na pokazanie instruktaży niż filmik poglądowy na YouTube. Darmowa platforma daje dużo możliwości do naprawy usterki. Skorzystaj!

Rodzaj: Zmywarka
Producent: Haier

Model: DW12-SFE3-F

Serial No. : FA07XAE0000

Zdaje się że nie mamy tego czego szukasz

Spróbuj zmienić kategorię lub zakres filtrów

Polecane dla Ciebie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Newsletter

Biuletyn części zamiennych Haier Dw12 Tfe3 F

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn części zamiennych Haier Dw12 Tfe3 F

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn części zamiennych Haier Dw12 Tfe3 F